(24.09.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 31. 8. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 192/2018 Sb. vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou minuloroční vyhláškou č. 429/2017 Sb. shodného názvu, jež se zrušuje. Vyhláška totiž bývá v souladu s rozpočtovým určením daní vydávána každoročně pravidelně na přelomu srpna a září, v minulém roce však byla vydána dvakrát. Podruhé v prosinci, a to v návaznosti na změnu parametrů, jíž přinesla novela rozpočtového určení daní publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 260/2017 Sb.

Definuje vždy nové procentní podíly na zákonem dané části celostátního hrubého výnosu daní, jež bývají propočteny na základě aktuálních údajů o počtu obyvatel podle bilance obyvatel Českého statistického úřadu, o výměrách katastrálních území obcí podle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a o počtu dětí a žáků podle údajů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pravidelně vychází ale také z počtu zaměstnanců vykázaných v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků těch, kteří měli místo výkonu práce v dané obci.

Své účinnosti nová vyhláška nabyla dnem 1. 9. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar