Software

Přinášíme na trh moderní a intuitivní softwary postavené na modulárním principu, který nám umožňuje sestavit individuální řešení dle vašich potřeb a požadavků. Neustále provádíme aktualizace a zdokonalujeme funkcionality každého systému.

Právní informační systémy

Manažerské informační systémy

Novinky

Nový doplněk systému CODEXIS Transformace přestupkového práva slouží jako přehledné srovnání změn v zákonech a vazbami mezi nimi.

200/1990 Sb. Zákon o přestupcích

250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích

Porovnání stávající a nové právní úpravy

Jednoduchá synchronizace souvisejících ustanovení stávající a nové právní úpravy

Podrobné informace o vazbách mezi ustanovením stávající a nové právní úpravy

Možnost zobrazení doplňujících informací (např. komentáře nebo informace k místu)

Nový doplněk systému CODEXIS MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) slouží jako praktický průvodce pro úspěšnou aplikaci nového evropské nařízení. Díky tomuto doplňku budete připraveni na revoluci v ochraně osobních dat.

Doplněk obsahuje:

Otázky a odpovědi ke GDPR – ucelený přehled nejčastějších otázek k nařízení GDPR a odpovědi na ně

Právní předpisy a judikaturu (komplexní přehled legislativy a judikatury České republiky a Evropské unie Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

Obecná nařízení o ochraně osobních údajů

Evropské nařízení 2016/679 GDPR a srovnávací matice zákonu č. 101/200 Sb. a GDPR

Stanoviska a sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů a další.

Jedním z hlavních benefitů Monitoru – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) je možnost zobrazení porovnání stávající národní právní úpravy a nové evropské právní úpravy GDPR. Pomocí tlačítka umístěného v dolní části monitoru zobrazíte speciální pohled na oba předpisy zároveň.

CODEXIS DESKTOP byl rozšířen o nový doplněk Slovenská legislativa (online). Jedná se o speciální formu doplňku, který spolupracuje se systémem CODEXIS ONLINE. Doplněk bude dostupný pro klienty e-CODEXIS, aktivace doplňku se provádí přes funkci „Správa doplňků“ na záložce „Doplňky“.

Aktualizace

Byl uvolněn produkt DAŇOVÁ KANCELÁŘ, verze 2018.01.02.

Přehled změn:

  • nová verze modulu „Daň z příjmu fyzických osob 2017 (DPFO 2017)“ (zapracována aktuální legislativa a tiskové vzory pro přiznání a přehledy pro ČSSZa ZP, zapracován nový design programu)
  • novinka: Modul DPFO 2017 obsahuje kromě programu pro zpracování daňového přiznání z fyzických osob nově také program pro zpracování přehledu pro ČSSZ a přehledu pro ZP. Pro poplatníky, kteří vedou účetnictví obsahuje program také část pro sestavení účetních výkazů. Nově se tedy již dokumenty neváží sebou žádnou vazbou a v archivu dokumentů bude vše od roku 2017 zahrnuto do modulu DPFO 25.01.

 

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na Internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 1. 2018
V doplňku „VZORY SMLUV A PODÁNÍ“ k 1. 1. 2018 je 1 814 vzorů.
Doplněk „PRÁVNÍ SLOVNÍKY“ k 1. 11. 2017 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 147/2017 do čá 172/2017 Sb.
Celkem v okruhu: 112 952 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_316do řady L_351a od řady C_407 do řady C_448.
Celkem v okruhu: 150 776 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.1.2018
Celkem v okruhu: 324 302 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.1.2018
Celkem v okruhu: 28 892 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.1. 2018
Celkem v okruhu: 72 360 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1.11. 2018
Celkem v okruhu: 532 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1.1. 2018
Celkem v okruhu: 1 224 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 1. 2018 celkem –  676 619 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 1. 2018 celkem 677 151 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 1. 2018 celkem 677 843 dokumentů.

Přehled změn:

  • Sazby pro rok 2018

Změny v legislativě

Partneři