Software

Přinášíme na trh moderní a intuitivní softwary postavené na modulárním principu, který nám umožňuje sestavit individuální řešení dle vašich potřeb a požadavků. Neustále provádíme aktualizace a zdokonalujeme funkcionality každého systému.

Právní informační systémy

Manažerské informační systémy

Novinky

Nový doplněk systému CODEXIS Transformace přestupkového práva slouží jako přehledné srovnání změn v zákonech a vazbami mezi nimi.

200/1990 Sb. Zákon o přestupcích

250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích

Porovnání stávající a nové právní úpravy

Jednoduchá synchronizace souvisejících ustanovení stávající a nové právní úpravy

Podrobné informace o vazbách mezi ustanovením stávající a nové právní úpravy

Možnost zobrazení doplňujících informací (např. komentáře nebo informace k místu)

Nový doplněk systému CODEXIS MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) slouží jako praktický průvodce pro úspěšnou aplikaci nového evropské nařízení. Díky tomuto doplňku budete připraveni na revoluci v ochraně osobních dat.

Doplněk obsahuje:

Otázky a odpovědi ke GDPR – ucelený přehled nejčastějších otázek k nařízení GDPR a odpovědi na ně

Právní předpisy a judikaturu (komplexní přehled legislativy a judikatury České republiky a Evropské unie Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

Obecná nařízení o ochraně osobních údajů

Evropské nařízení 2016/679 GDPR a srovnávací matice zákonu č. 101/200 Sb. a GDPR

Stanoviska a sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů a další.

Jedním z hlavních benefitů Monitoru – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) je možnost zobrazení porovnání stávající národní právní úpravy a nové evropské právní úpravy GDPR. Pomocí tlačítka umístěného v dolní části monitoru zobrazíte speciální pohled na oba předpisy zároveň.

CODEXIS DESKTOP byl rozšířen o nový doplněk Slovenská legislativa (online). Jedná se o speciální formu doplňku, který spolupracuje se systémem CODEXIS ONLINE. Doplněk bude dostupný pro klienty e-CODEXIS, aktivace doplňku se provádí přes funkci „Správa doplňků“ na záložce „Doplňky“.

Aktualizace

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 1. 2018
V doplňku „VZORY SMLUV A PODÁNÍ“ k 1. 1. 2018 je 1 814 vzorů.
Doplněk „PRÁVNÍ SLOVNÍKY“ k 1. 11. 2017 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 147/2017 do čá 172/2017 Sb.
Celkem v okruhu: 112 952 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_316do řady L_351a od řady C_407 do řady C_448.
Celkem v okruhu: 150 776 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.1.2018
Celkem v okruhu: 324 302 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.1.2018
Celkem v okruhu: 28 892 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.1. 2018
Celkem v okruhu: 72 360 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1.11. 2018
Celkem v okruhu: 532 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1.1. 2018
Celkem v okruhu: 1 224 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 1. 2018 celkem –  676 619 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 1. 2018 celkem 677 151 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 1. 2018 celkem 677 843 dokumentů.

Přehled změn:

  • Sazby pro rok 2018

DAŇOVÁ KANCELÁŘ

Byl uvolněn produkt DAŇOVÁ KANCELÁŘ, verze 2018.01.01.

Změny v dané verzi:
  • Daň z nemovitých věcí na zdaňovací období 2018 (zapracovány aktuální tiskopisy, novely předpisů souvisejících se zákonem o dani z nemovitých věcí, redesign)
  • DSLN 2017, DNNV 2017 (redesign – daňový kalendář 2018, číselníky ADIS-u, jádro), aktualizace

Změny v legislativě

Partneři