Software

Přinášíme na trh moderní a intuitivní softwary postavené na modulárním principu, který nám umožňuje sestavit individuální řešení dle vašich potřeb a požadavků. Neustále provádíme aktualizace a zdokonalujeme funkcionality každého systému.

Právní informační systémy

Manažerské informační systémy

Novinky

Nový doplněk systému CODEXIS Transformace přestupkového práva slouží jako přehledné srovnání změn v zákonech a vazbami mezi nimi.

200/1990 Sb. Zákon o přestupcích

250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích

Porovnání stávající a nové právní úpravy

Jednoduchá synchronizace souvisejících ustanovení stávající a nové právní úpravy

Podrobné informace o vazbách mezi ustanovením stávající a nové právní úpravy

Možnost zobrazení doplňujících informací (např. komentáře nebo informace k místu)

Nový doplněk systému CODEXIS MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) slouží jako praktický průvodce pro úspěšnou aplikaci nového evropské nařízení. Díky tomuto doplňku budete připraveni na revoluci v ochraně osobních dat.

Doplněk obsahuje:

Otázky a odpovědi ke GDPR – ucelený přehled nejčastějších otázek k nařízení GDPR a odpovědi na ně

Právní předpisy a judikaturu (komplexní přehled legislativy a judikatury České republiky a Evropské unie Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

Obecná nařízení o ochraně osobních údajů

Evropské nařízení 2016/679 GDPR a srovnávací matice zákonu č. 101/200 Sb. a GDPR

Stanoviska a sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů a další.

Jedním z hlavních benefitů Monitoru – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) je možnost zobrazení porovnání stávající národní právní úpravy a nové evropské právní úpravy GDPR. Pomocí tlačítka umístěného v dolní části monitoru zobrazíte speciální pohled na oba předpisy zároveň.

CODEXIS DESKTOP byl rozšířen o nový doplněk Slovenská legislativa (online). Jedná se o speciální formu doplňku, který spolupracuje se systémem CODEXIS ONLINE. Doplněk bude dostupný pro klienty e-CODEXIS, aktivace doplňku se provádí přes funkci „Správa doplňků“ na záložce „Doplňky“.

Aktualizace

Byl uvolněn produktu PRÁVNÍ A SOUDNÍ KALKULAČKA, verze 2.1.7.5.

Změny v nové verzi:

  • změna REPO sazby, aktualizace výpočtu soudních poplatků
  • doplnění odkazu na aktuální vyhlášku u cestovních náhrad

Byl uvolněn produkt DAŇOVÁ KANCELÁŘ, verze 2018.01.04.

V rámci softwaru DAŇOVÁ KANCELÁŘ je připravena nová verze modulu DPHO 2018 (verze 24.01).

Verze umožňuje zpracovávat DP k DPH, KH a další související evidence v agendě DPH pro měsíční a čtvrtletní období roku 2018.

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.47.

Hlavní řešená témata verze CODEXIS 7.47:

  • Monitor GDPR – nová dlaždice „Pracovní skupina WP29“, změna struktury v sekci „otázky a odpovědi“
  • Monitor Daně a Monitor Účetnictví – otázky a odpovědi – rozdělení témat do dvou větví
  • Krok zpět – po otevření dokumentu z monitoru lze pomocí šipky zpět znovu přejí na původní seznam
  • Monitory – doplnění tlačítka „Zobrazit tituly k tématu…“, které umožňuje otevření LIBERISU s filtrem pro daný monitor
  • další drobné úpravy a vylepšení

Změny v legislativě

Partneři