Tvoříme největší právní a manažerské informační systémy.

Software

Přinášíme na trh moderní a intuitivní softwary postavené na modulárním principu, který nám umožňuje sestavit individuální řešení dle vašich potřeb a požadavků. Neustále provádíme aktualizace a zdokonalujeme funkcionality každého systému.

Právní informační systémy

Manažerské informační systémy

Aktualizace

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 10. 2018
V doplňku „VZORY SMLUV A PODÁNÍ“ k 1. 10. 2018 je 1 982 vzorů.
Doplněk „PRÁVNÍ SLOVNÍKY“ k 1. 10. 2018 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 97/2018 do čá 107/2018 Sb.
Celkem v okruhu: 102 548 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_222 do řady L_241 a od řady C_310 do řady C_344.
Celkem v okruhu: 158 282 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1. 10. 2018
Celkem v okruhu: 342 903 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1. 10. 2018
Celkem v okruhu: 29 851 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1. 10. 2018
Celkem v okruhu: 74 219 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1 .10. 2018
Celkem v okruhu: 554 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1. 10. 2018
Celkem v okruhu: 1 279 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 10. 2018 celkem – 707 803 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 10. 2018 celkem 708 357 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 10. 2018 celkem 709 082 dokumentů.

Byl uvolněn produkt EQUANTA, verze 7.3.25.

Přehled změn:

 • dynamické panely na úvodní stránce nyní podporují zobrazení grafu pro konkrétní vybranou buňku zvoleného výkazu
 • úvodní stránka nyní obsahuje nabídku “Přidat” pro vložení nových dynamických panelů. Nabídka obsahuje seznam otevřených výkazů a v nich vybraných řádků, což umožňuje buď přidání panelu zobrazujícího celou tabulku výkazu, anebo panelu s grafem pro vybraný řádek výkazu
 • v účetní analýze a v analýze cash flow jsou nyní k dispozici nová pole – “Účetní období” a “Kvartál” – tato pole umožňují analyzovat data v rámci hospodářského (fiskálního) roku – tedy v situaci, kdy je počátek účetního období projektu nastaven na jiné datum, než 1.1.
 • při práci v rámci hospodářského roku má uživatel nyní možnost ovlivnit zobrazování jeho popisku v nastavení projektu (zvýšením, snížením, anebo zachováním hodnoty kalendářního roku)
 • do reportu lze nyní přidat výkaz i přetažením záložek ze seznamu otevřených stránek
 • doplňkové filtry v buňkách výkazů je nyní možné aplikovat i na vzorce, které obsahují odvozené ukazatele (tzn. např. AKTIVA, TRZBY, apod.)
 • kontextová nápověda k aktuálně vybrané buňce výkazu, která má vazbu na některý z benchmarků, nyní funguje pro buňky odkazující i jen na název ukazatele
 • kontextová nápověda zobrazuje informace k benchmarku i tehdy, pokud sice není ve výkazu vybrána žádná buňka s ním související, ale daný benchmark je použit pro zobrazení limitů v grafu výkazu
 • políčko pro zadání hesla k projektu (v dialogu Možnosti projektu) nyní obsahuje i tlačítko pro dočasné zobrazení hesla v čitelné podobě
 • vložení filtru s více podmínkami ze schránky do zvolené buňky v Návrháři výkazů pomocí funkce “Vložit filtr ze schránky” – tato operace chybně spojila podmínky filtru, což je nyní opraveno
 • při exportu dat do formátu MS Excel s nastaveným zaokrouhlování “na celá čísla” nevytvářel ve výsledném listu buňky typu “číslo”, ale “text” – toto je nyní opraveno
 • další drobná vylepšení a úpravy …

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.67.

Přehled změn:

 • Vnitřní předpisy zaměstnavatele jsou novou součástí doplňku Vzory smluv (s možností samostatné licence)

Novinky

Software CODEXIS® je rozšířen o zcela nový doplněk MONITOR – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP).

Nový doplněk je praktickým průvodcem oblastí Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z pohledu práva. MONITOR – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) obsahuje kompletní a aktuální právní předpisy související s tématem BOZP, nejčastější otázky a odpovědi k danému tématu,  i články a komentáře renomovaných autorů týkající se BOZP.

Byl uvolněn produkt PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.1.0.

Novinky v dané verzi:

Insolvenční správce

 • Přehlednější a praktičtější výpočty

Likvidátor

 • Výpočet odměn a náhrad na jedné stránce

Nové funkce

– možnost nastavit výchozí modul po spuštění

– možnost přidat výpočet do Celkových nákladů řízení na jedno kliknutí

– zobrazení vypočtených částek při sbalení panelu

 

Nový design a nové funkce v jednotlivých modulech Právních výpočtů

Advokát

– možnost přidat hotové výdaje do celkových nákladů řízení

– možnost automaticky připočítávat režijní paušál

– možnost zadat více klientů k jednomu úkonu

– možnost výpočtu nákladů podle data jejich vzniku nebo podle data přiznání nákladů soudem

– možnost jednoduše přidat cestovní náhrady a soudní poplatky do nákladů řízení

– jednoduchý pomocník k základní kalkulaci tarifní hodnoty

– možnost zadávat zvýšení odměny násobkem

Exekutor

– přehlednější a praktičtější strom výpočtů

Cestovní náhrady

– výpočty pro různé typy vozidel

– možnost zadat prokázané výdaje, zejm. při použití hromadné dopravy

Pohledávky

– rozdělení na civilní a daňové pohledávky

Civilní pohledávky

– možnost zadat více příslušenství k jedné pohledávce

– možnost zadat náklady a smluvní úrok jako příslušenství pohledávky

– možnost nastavit období úročení pro jednotlivé úroky

– možnost nastavit kapitalizaci pro jednotlivé smluvní úroky

– možnost nastavit úročení i jako týdenní či měsíční

– možnost nastavit standard úročení pro všechny úroky

– možnost opakování plateb do splacení, ke tvorbě splátkového kalendáře

– automaticky zohledňuje zákonné určení pohledávek + možnost dlužníka určit platbu na konkrétní pohledávku a její příslušenství

Daňové pohledávky

– nový výpočet pohledávky při přeplatku či nesprávně stanovené dani

– možnost výpočtu penále, pokuty

– možnost zadat posečkání finančního úřadu, úhradu nesprávně stanovené daně, náklady daňového řízení aj.

Soudní poplatky

– přehlednější a praktičtější strom výpočtů

– racionálnější (zkrácené) označení poplatků ve výstupu

Pracovní právo

– zohlednění změn sazeb v průběhu pracovní neschopnosti

– výpočet nároku na dodatkové volno i podle odpracovaných měsíců

Lhůtník

– nový výpočet lhůty i podle jejího konce

– možnost zadat délku lhůty i v pracovních dnech

výpočet délky lhůty i v pracovních dnech

– možnost zadat navazující lhůty

– možnost nastavit délku úložní a odvolací lhůty při výpočtu data právní moci

– do výpočtu prodloužení vazby lze zadat i poslední předchozí prodloužení vazby

Změny v legislativě

Partneři