Software

Přinášíme na trh moderní a intuitivní softwary postavené na modulárním principu, který nám umožňuje sestavit individuální řešení dle vašich potřeb a požadavků. Neustále provádíme aktualizace a zdokonalujeme funkcionality každého systému.

Právní informační systémy

Manažerské informační systémy

Aktualizace

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 3. 2018
V doplňku „VZORY SMLUV A PODÁNÍ“ k 1. 3. 2018 je 1 825 vzorů.
Doplněk „PRÁVNÍ SLOVNÍKY“ k 1. 3. 2018 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 12/2018 do čá 18/2018 Sb.
Celkem v okruhu: 113 400 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_027 do řady L_058 a od řady C_037 do řady C_076.
Celkem v okruhu: 152 604 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.3.2018
Celkem v okruhu: 328 950 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.3.2018
Celkem v okruhu: 29 082 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.3. 2018
Celkem v okruhu: 71 343 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1.3. 2018
Celkem v okruhu: 534 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1.3. 2018
Celkem v okruhu: 1 231 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 3. 2018 celkem –  682 674 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 3. 2018 celkem 683 208 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 3. 2018 celkem 683 905 dokumentů.

Byl uvolněn produkt DAŇOVÁ KANCELÁŘ, verze 2018.01.06.

Přehled změn v nové verzi:

  • DSLN 2018 (verze 23.01)

Program je zpracován v souladu s platnou legislativní úpravou a umožňuje meziroční převod vozidel, výpočet záloh na zálohová období 2018. Pro klienty, kteří využívají možnost svázaní více dokumentů a pro klienty, kteří využívají importu dat do programu doporučujeme použít funkce (po svázání a otevření dokumentu, resp. po importu dat), „Přepočet vozidel“ v nabídce „Nástroje“.

  • DZHH 2018 (verze 2.01)

Program je zpracován v souladu s platnou legislativní úpravou a umožňuje zpracovávat daňová přiznání za zdaňovací období roku 2018.

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.49.

Do této verze byl nasazen nový licenční systém.

Novinky

Byla vydána nová verze produktu EQUANTA, verze 7.32. Novinkou v této verzi je zařazení účetního standardu pro neziskové organizace, které tak mohou nově využívat výhod, které tento komplexní nástroj pro finanční analýzu a plánování svým uživatelů nabízí.

Nový doplněk systému CODEXIS Transformace přestupkového práva slouží jako přehledné srovnání změn v zákonech a vazbami mezi nimi.

200/1990 Sb. Zákon o přestupcích

250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích

Porovnání stávající a nové právní úpravy

Jednoduchá synchronizace souvisejících ustanovení stávající a nové právní úpravy

Podrobné informace o vazbách mezi ustanovením stávající a nové právní úpravy

Možnost zobrazení doplňujících informací (např. komentáře nebo informace k místu)

Nový doplněk systému CODEXIS MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) slouží jako praktický průvodce pro úspěšnou aplikaci nového evropské nařízení. Díky tomuto doplňku budete připraveni na revoluci v ochraně osobních dat.

Doplněk obsahuje:

Otázky a odpovědi ke GDPR – ucelený přehled nejčastějších otázek k nařízení GDPR a odpovědi na ně

Právní předpisy a judikaturu (komplexní přehled legislativy a judikatury České republiky a Evropské unie Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

Obecná nařízení o ochraně osobních údajů

Evropské nařízení 2016/679 GDPR a srovnávací matice zákonu č. 101/200 Sb. a GDPR

Stanoviska a sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů a další.

Jedním z hlavních benefitů Monitoru – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) je možnost zobrazení porovnání stávající národní právní úpravy a nové evropské právní úpravy GDPR. Pomocí tlačítka umístěného v dolní části monitoru zobrazíte speciální pohled na oba předpisy zároveň.

Změny v legislativě

Partneři