Software

Přinášíme na trh moderní a intuitivní softwary postavené na modulárním principu, který nám umožňuje sestavit individuální řešení dle vašich potřeb a požadavků. Neustále provádíme aktualizace a zdokonalujeme funkcionality každého systému.

Právní informační systémy

Manažerské informační systémy

Aktualizace

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 7. 2018
V doplňku „VZORY SMLUV A PODÁNÍ“ k 1. 7. 2018 je 1 890 vzorů.
Doplněk „PRÁVNÍ SLOVNÍKY“ k 1. 7. 2018 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 52/2018 do čá 71/2018 Sb.
Celkem v okruhu: 101 830 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_134 do řady L_163 a od řady C_186 do řady C_227.
Celkem v okruhu: 155 973 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1. 7. 2018
Celkem v okruhu: 337 886 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1. 7. 2018
Celkem v okruhu: 29 532 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1. 7. 2018
Celkem v okruhu: 72 983 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1 .7. 2018
Celkem v okruhu: 540 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1. 7. 2018
Celkem v okruhu: 1 272 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 7. 2018 celkem – 699 475 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 7. 2018 celkem 700 015 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 7. 2018 celkem 700 747 dokumentů.

Byl uvolněn produkt PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.0.2.

Změny v dané verzi:

  • možnost odhlášení uživatele
  • odkaz pro zapomenuté heslo

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.57.

Změny v dané verzi:

  • úprava aktualizační sekvence (upřednostnění aktualizace klientské části)
  • další drobné opravy a vylepšení

Novinky

Nové funkce

– možnost nastavit výchozí modul po spuštění

– možnost přidat výpočet do Celkových nákladů řízení na jedno kliknutí

– zobrazení vypočtených částek při sbalení panelu

 

Nový design a nové funkce v jednotlivých modulech Právních výpočtů

Advokát

– možnost přidat hotové výdaje do celkových nákladů řízení

– možnost automaticky připočítávat režijní paušál

– možnost zadat více klientů k jednomu úkonu

– možnost výpočtu nákladů podle data jejich vzniku nebo podle data přiznání nákladů soudem

– možnost jednoduše přidat cestovní náhrady a soudní poplatky do nákladů řízení

– jednoduchý pomocník k základní kalkulaci tarifní hodnoty

– možnost zadávat zvýšení odměny násobkem

Exekutor

– přehlednější a praktičtější strom výpočtů

Cestovní náhrady

– výpočty pro různé typy vozidel

– možnost zadat prokázané výdaje, zejm. při použití hromadné dopravy

Pohledávky

– rozdělení na civilní a daňové pohledávky

Civilní pohledávky

– možnost zadat více příslušenství k jedné pohledávce

– možnost zadat náklady a smluvní úrok jako příslušenství pohledávky

– možnost nastavit období úročení pro jednotlivé úroky

– možnost nastavit kapitalizaci pro jednotlivé smluvní úroky

– možnost nastavit úročení i jako týdenní či měsíční

– možnost nastavit standard úročení pro všechny úroky

– možnost opakování plateb do splacení, ke tvorbě splátkového kalendáře

– automaticky zohledňuje zákonné určení pohledávek + možnost dlužníka určit platbu na konkrétní pohledávku a její příslušenství

Daňové pohledávky

– nový výpočet pohledávky při přeplatku či nesprávně stanovené dani

– možnost výpočtu penále, pokuty

– možnost zadat posečkání finančního úřadu, úhradu nesprávně stanovené daně, náklady daňového řízení aj.

Soudní poplatky

– přehlednější a praktičtější strom výpočtů

– racionálnější (zkrácené) označení poplatků ve výstupu

Pracovní právo

– zohlednění změn sazeb v průběhu pracovní neschopnosti

– výpočet nároku na dodatkové volno i podle odpracovaných měsíců

Lhůtník

– nový výpočet lhůty i podle jejího konce

– možnost zadat délku lhůty i v pracovních dnech

výpočet délky lhůty i v pracovních dnech

– možnost zadat navazující lhůty

– možnost nastavit délku úložní a odvolací lhůty při výpočtu data právní moci

– do výpočtu prodloužení vazby lze zadat i poslední předchozí prodloužení vazby

Doplněk právního informačního systému CODEXIS® MONITOR – STAVEBNICTVÍ obsahuje kompletní a vždy aktuální znění stavebních zákonů, otázky a odpovědi České komory architektů, praktické stavební dotazy i návody pro řešení životních situací. Součástí doplňku jsou také aktuální vzory smluv související se stavebnictvím a výstavbou, které využijete v různých fázích vašeho projektu.

Doplněk softwaru CODEXIS® je koncipován tak, aby díky němu uživatel lépe porozuměl stavebnímu zákonu, zorientoval se v dané problematice a našel odpovědi na konkrétní otázky související se stavebnictvím.

Nový doplněk softwaru CODEXIS SLEDOVANÉ ČSN umožňuje vyhledávání, zobrazování a sledování norem ČSN a jejich změn. Doplněk podporuje aplikaci pokročilých filtrů (dle názvu normy, jejího čísla, data vydání, data změny atd.) i výběr více tříd norem najednou. U vámi zvolených norem je možné nastavit také notifikace či zasílání emailů s upozorněním na změny u dané normy. Notifikace lze nastavit i pro celou třídu norem ČSN. Praktickou součástí doplňku SLEDOVANÉ ČSN je samostatná složka pro ukládání norem ve formátu PDF.

Změny v legislativě

Partneři