Softwarová společnost
ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP

je ryze českou společností, která se už od roku 1992 věnuje vývoji, výrobě a distribuci právních, ekonomických a informačních systémů a aplikací.

Nejrozšířenějším produktem je bezesporu právní informační systém CODEXIS®, který je nejkomplexnějším právním informačním systémem v České republice. Je zcela jedinečný díky svému zaměření, úplnosti rozsahu, originálnímu způsobu zpracování, pestré řadě výkonných funkcí a mnohým dalším užitečným vlastnostem.

Všechny naše softwary jsou vystavěny na modulárním principu, který umožňuje sestavení individuální kolekce prvků dle požadavků a potřeb zákazníka. Pravidelně jsou prováděny aktualizace a zdokonalování funkcionalit každého systému.  Při vývoji i dodávkách produktů stojí v popředí našeho zájmu vždy uživatel, který ocení bezchybný, bezproblémový a intuitivně ovládaný software. Není ambicí našich softwarových řešení donutit zákazníka stavět od základů, právě naopak. Vycházíme z jeho podmínek a snažíme se navázat na jeho zvyklosti. Díky dokonalé znalosti českého prostředí se nám dlouhodobě daří vyvíjet systémy aplikovatelné na širokou škálu používaných hardware a software.

Atlas Brno Atlas Praha Atlas OstravaSídlo společnosti se nachází ve vlastní nově zrekonstruované budově v Ostravě na ulici Výstavní 13, nedaleko centra města. V roce 2001 vznikla společnost ATLAS software a.s., která zajišťuje výhradní obchodní zastoupení. Její pobočky se nachází v Praze, v Brně a Ostravě. V současné době má naše společnost přes 80 stálých zaměstnanců a nabízí 19 právních, informačních a ekonomických softwarů, které neustále rozvíjí o další moduly a vylepšení. Každoročně přichází na trh s dalšími novinkami.

Management kvality

Certifikovan systm EUROCERTSpolečnost ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP je držitelem systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 v rozsahu vývoj, výroba, prodej a servis právní a ekonomických informačních systémů a aplikací.

O kvalitě našich výrobků a služeb svědčí především řada spokojených uživatelů, mezi nimiž najdeme renomované firmy podnikatelského i poradenského zaměření, veřejné instituce i právnické osoby. Mezi naše významné klienty patří například Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, ČEZ, a.s., Komerční banka, a.s., PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., EVRAZ Vítkovice steel, a.s a další, výčet některých z nich naleznete v sekci reference.

Nezávislí auditoři však potvrdili, že služby, které společnost ATLAS consulting poskytuje svým zákazníkům, jsou navzájem provázané, standardizované a splňují požadavky mezinárodní normy.

Politika společnosti

Usilujeme o spokojené zákazníky zabezpečením trvalé stability kvality produktů a služeb, systematicky zdokonalujeme servisní služby a zvyšujeme kvalitu nabízených produktů.  Důsledně a přesně dodržujeme postupy související s nastavením systému managementu kvality, průběžně a trvale zlepšujeme systém managementu kvality na základě vnitřních a vnějších podnětů a z výsledků provedených hodnocení, analýz a auditů.

Důležitou součástí naší činnosti je také péče o klienta, která začíná uzavřením úspěšného kontraktu, který chápeme jako první krok v navázání dlouhodobých vzájemně výhodných obchodních vztahů.          

Projekty

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Společnosti ATLAS consulting spol. s r.o.a ATLAS software a.s. se zapojily do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, který je zaměřen na podporu vzdělávání zaměstnanců. Jeho název je „Školení je šance".

Začátkem prosince 2010 jsme zahájili realizaci projektů „Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců ATLAS consulting spol. s r.o.“ a „Komplexní vzdělávání pracovníků firmy ATLAS software a.s.“. Projekty byly ukončeny v listopadu 2012.

Cílem projektů je rozvoj kvalifikační úrovně našich zaměstnanců prostřednictvím zvyšování jejich odborných znalostí a dovedností. V rámci projektů byl realizován dvouletý komplexní vzdělávací program, jenž umožnil našim zaměstnancům vylepšit jak své komunikační dovednosti, tak počítačové a jazykové znalosti. Efektivitu moderní výuky zvýšilo využití inovativní metody virtuální třídy.

Tento program je podpořen Evropským sociálním fondem.

ESFCR