(25.01.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv

Dne 9.1.2017 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 1/2017 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 2, 6 a 7 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR /Úmluva TIR/.

Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR z roku 1975, jež měla zjednodušit a sjednotit administrativní formality v oblasti mezinárodních přeprav, byla ve Sbírce mezinárodních smluv publikována pod č. 61/2008 Sb. m. s. Její aktuální změny byly přijaty v Ženevě ve dnech 10. a 11. února 2016 a pro Českou republiku, stejně tak jako pro všechny ostatní smluvní strany, vstoupily v platnost dnem 1.1.2017.