(29.08.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 175/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Tato krátká novela o jediném změnovém bodu nově zařazuje mezi statutární města Třinec. Vůli stát se statutárním městem zastupitelstvo města vyjádřilo svým usnesením ze září minulého roku, následně pak požádalo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje jakožto subjekt nadaný zákonodárnou iniciativou o navržení příslušné změny zákona o obcích.

V důvodové zprávě je přitom vyzdvižena role 36 tisícového Třince jakožto společenského centra Těšínského Slezska, místa působení největšího zaměstnavatele regionu, bašty kulturního, religiózního a sportovního života, ale také dopravního uzlu a centra vzdělávání. Vedení města tak deklarovalo své přesvědčení, že zařazení Třince mezi statutární města bude představovat významný krok při zabezpečování jeho trvale udržitelného rozvoje. Nemalou roli by měl hrát rovněž předpokládaný finanční efekt v podobě rezervované alokace evropských prostředků.

Zákonodárce těmto i mnohým dalším důvodům přisvědčil a prostřednictvím právě publikované novely Třinec mezi statutární města zařadil.

Zákon tak své účinnosti nabývá dnem 31. 8. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar