(10.01.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 30.12.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 457/2016 Sb. zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017.

Zákon o státním rozpočtu, který je základním dokumentem finanční a rozpočtové politiky vlády České republiky a je přijímán každoročně, počítá na rok 2017 s celkovými příjmy ve výši 1 249 272 037 180 Kč, celkové výdaje pak mají činit 1 309 272 037 180 Kč. Schodek státního rozpočtu byl tak schválen ve výši 60 mld. Kč a má být tradičně vypořádán zvýšením stavu státních dluhopisů a změnou stavu na účtech státních finančních aktiv.

Zákon nabyl účinnosti dnem 1.1.2017.