(28.07.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 20.7.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 223/2016 Sb. zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě.

Zákon v podrobnostech stanovuje omezení prodejní doby v maloobchodě a velkoobchodě, tedy dobu, kdy je prodej zakázán, přičemž jde o státní a ostatní svátky, a vedle toho případy, kdy se takové omezení nepoužije. Definuje rovněž správní delikty, jichž se v dané oblasti může právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba dopustit, a sankce, které je možné za takový správní delikt uložit.

Zákonodárce očekává příznivé sociální dopady nové právní úpravy, neboť předpokládá, že se lidé budou v nabytém volném čase více věnovat své rodině a koníčkům

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.10.2016.