(05.09.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 179/2018 Sb. zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond.

Na základě tohoto zákona Česká republika poskytuje státní záruku na zajištění zápůjčky poskytnuté Českou národní bankou z jejích devizových rezerv Mezinárodnímu měnovému fondu za účelem posílení jeho zdrojů. Tato státní záruka se přitom poskytuje na jistinu zápůjčky ve výši 1 500 000 000 EUR a úroky s poskytnutím zápůjčky spojené.

Úplata za poskytnutí státní záruky není požadována, dle důvodové zprávy je takové poskytnutí zápůjčky Mezinárodnímu měnovému fondu zahraničněpolitickou prioritou České republiky. Vláda se s Českou národní bankou dohodla na poskytnutí zápůjčky z devizových rezerv ČNB s tím, že stát vydá záruku a uzavře s ČNB dohodu o kompenzaci nákladů a výnosů vzniklých České národní bance v souvislosti s uzavřením a plněním dohody o poskytnutí bilaterální půjčky.

U samotného vystavení nové státní záruky není předpokládán zásadní přímý dopad na veřejné rozpočty, na druhou stranu však není ani považováno za rozpočtově neutrální. K výraznému zatížení výdajové stránky rozpočtu by totiž došlo v případě, kdy by Mezinárodní měnový fond zápůjčku České národní bance nesplatil a záruka by pak byla ve prospěch České národní banky realizována z prostředků státního rozpočtu. Důvodová zpráva však připomíná, že taková skutečnost v celé historii Mezinárodního měnového fondu dosud nenastala. Riziko negativního dopadu na státní rozpočet v případě realizace státní záruky je proto považováno za nízké.

Zákon nabyl své účinnosti dnem 16. 8. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar