(29.09.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 19.9.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 294/2016 Sb. vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyhláškou vydanou podle § 26 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže nově stanovuje náležitosti návrhu na povolení spojení včetně dotazníků, jež je nutné, řádně a úplně vyplněné, k takovému návrhu připojit.

Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 252/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti návrhu na povolení spojení soutěžitelů, Ta se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 19.10.2016.