(23.01.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 9.1.2017 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 6/2017 Sb. vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území.

Ministerstvo životního prostředí jí ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ruší pět vyhlášek okresních národních výborů, jednu vyhlášku Ministerstva školství, věd a umění a osm výnosů Ministerstva kultury týkajících se vyhlášení zvláště chráněných území.

Ve všech případech má jít o historické akty, jež již byly nahrazeny nebo jsou souběžně nahrazovány novou právní úpravou. Nová úprava má vždy lépe odpovídat charakteru dotčených území a způsobu, kterým by měla být tato území chráněna. Některé z předpisů znamenajících tuto novou právní úpravu některých území byly obsaženy ve shodné částce Sbírky zákonů pod čísly 1/2017 Sb. – 5/2017 Sb.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 15.1.2017.