(07.02.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 3.2.2017 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 21/2017 Sb. vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení.

Jde o další z řady vyhlášek Státního úřadu pro jadernou bezpečnost provádějících nový atomový zákon publikovaný ve Sbírce zákonů pod č. 263/2016 Sb. Je jedním z projevů transpozice evropské směrnice 2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení, a její novelizační směrnice 2014/87/Euratom, přičemž stanovuje podrobnosti k ustanovením atomového zákona upravujícím zajištění jaderné bezpečnosti v průběhu životního cyklu jaderného zařízení.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.2.2017.