(27.09.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 12. 9. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 196/2018 Sb. vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění.

Byla vydána k provedení několika ustanovení nového zákona o distribuci pojištění a zajištění publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 170/2018 Sb. Česká národní banka jí přitom upravuje podrobnosti náležitostí žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, stejně tak jako žádostí o udělení akreditace k provádění odborných zkoušek a pořádání programů následného vzdělávání, změnu udělené akreditace a prodloužení akreditace. Stranou nezůstala ani úprava formátů a dalších technických náležitostí těchto žádostí.

Předchozí právní úprava prezentovaná již zrušeným zákonem o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí náležitosti žádostí o zápis do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a o zápis do registru samostatných likvidátorů pojistných událostí upravovala přímo na zákonné úrovni. Nový zákon v tomto ohledu zmocňuje Českou národní banku, která tak zpracovala právě publikovanou vyhlášku.

Ta své účinnosti nabývá společně se zákonem, tedy dnem 1. 12. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar