(25.04.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 7.4.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 114/2017 Sb. vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí.

Také tuto vyhlášku vydal nově zřízený Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, a to dle příslušných ustanovení zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. V případě průkazu jde o doklad, jenž slouží jako pověření ke kontrole v souladu s kontrolním řádem a bude využíván při dohledové činnosti zmíněného úřadu.

Vyhláška nabyla účinnosti, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 15.4.2017