(25.04.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 7.4.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 113/2017 Sb. vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně.

Vydal ji nově zřízený Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí dle příslušných ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky, zákona o volbách do zastupitelstev krajů, zákona volbách do Evropského parlamentu a zákona o volbě prezidenta republiky. Vyhláška je přitom jedním z projevů novelizací výše uvedených volebních zákonů publikovaných ve Sbírce zákonů pod č. 322/2016 Sb. Jejich prostřednictvím má být zajištěna vyšší míra transparentnosti financování volební kampaně, a to především v kontextu s finanční a věcnou podporou třetími osobami.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 15.4.2017.