(18.09.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29. 8. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 188/2018 Sb. vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019.

Jí Ministerstvo pro místní rozvoj dle zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu stanovilo konkrétní výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro následující rok. Ta bude od 1. 1. 2019 činit 0,1 % ze základu pro výpočet ročního příspěvku. Opatření má obecně směřovat ke zvýšení ochrany spotřebitele.

Vyhláška své účinnosti nabývá dnem 30. 9. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar