(20.06.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 8. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 100/2018 Sb. vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel.

Nově podle § 32 a 32a zákona o ozbrojených silách České republiky upravuje druhy a kategorie vojenských vozidel a vojenských pracovních strojů a způsob schvalování jejich technické způsobilosti, podmínky uznávání osvědčení o schválení typu vojenského vozidla vydaného jiným státem, technické podmínky, konstrukci a provedení vojenských vozidel a možné výjimky, předpoklady technické nezpůsobilosti a zákazu provozu vojenských vozidel, doplňkovou výstroj a vybavení vojenských vozidel, a nakonec způsob a termíny provádění pravidelných technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek určených technických zařízení vojenských vozidel.

Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 274/1999 Sb., kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel. Ta se s účinností nové vyhlášky, jež nastává dne 23. 6. 2018, zrušuje.

Ministerstvo obrany dle důvodové zprávy k nové úpravě přistoupilo pro dosavadní nedostačující právní stav podmínek pro schvalování a provozování vojenských vozidel. Nová vyhláška by měla přinést komplexní a s civilními vozidly srovnatelné podmínky technické způsobilosti vojenských vozidel k provozu na pozemních komunikacích se současným zohledněním jejich specifik.

Autor: Mgr. Martin Glogar