(02.11.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 10.10.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 328/2016 Sb. vyhláška o stanovení vzoru dotazníku, vzorů vojenských dokladů a nakládání s nimi a vzoru osobní známky a pravidel jejího nošení.

Vyhláška vydaná Ministerstvem obrany podle § 19 odst. 6 a § 33e branného zákona v podrobnostech nově upravuje, jak už její název napovídá, vzor dotazníku sloužícího k získání základních údajů o občanovi pro účely odvodního řízení, vzory vojenských dokladů, jakými jsou vojenský průkaz, vojenská knížka a povolávací rozkaz, a nakládání s nimi, ale také vzor osobní známky a pravidla jejího nošení. Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 102/2005 Sb., o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů. Ta se, s účinností nové vyhlášky, zrušuje.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 10.10.2016.