(02.10.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 14. 9. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 201/2018 Sb. vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019.

Jde o vyhlášku Ministerstvem zdravotnictví každoročně vydávanou podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jejím prostřednictvím mají být stanoveny hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení na rok 2019, jež respektují dohody uzavřené v dohodovacím řízení zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů jako zástupců smluvních poskytovatelů. Svolavatelem takového dohodovacího řízení přitom bývá Ministerstvo zdravotnictví.

Vyhláška své účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2019.

Autor: Mgr. Martin Glogar