(26.09.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 12.9.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 287/2016 Sb. vyhláška o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě.

Vyhláška vydaná Ministerstvem obrany v intencích § 22 zákona o službě vojáků v záloze v podrobnostech upravuje poskytování bezplatného stravování vojáku v záloze ve službě, poskytování náhrady v penězích nebo jiných potravin namísto výdeje teplé stravy, stravní dávky a přídavky potravin, finanční, energetickou a výživovou hodnotu potravin, způsob poskytování výstrojních náležitostí, vojenskou výstroj při pohřbu, podrobnosti stran ortopedické obuvi a nadměrných velikostí vojenské výstroje, ale také obměnu vojenské výstroje.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 12.9.2016.