(14.12.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 13. 11. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 373/2017 Sb. vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018.

Jako každoročně byla Českým statistickým úřadem vydána podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a to v návaznosti na příslušnou evropskou legislativu.

Účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2018.