(14.11.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 4.11.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 355/2016 Sb. vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017.

Jako každý rok, Český statistický úřad vydává na základě zmocnění v § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vyhlášku obsahující program statistických zjišťování, která budou Českým statistickým úřadem dle § 10 uvedeného zákona v následujícím roce, tentokrát tedy v roce 2017, prováděna. Vyhláška je vydávána v návaznosti na přímo použitelná evropská nařízení, jichž je aktuálně na čtyři desítky. Stejně tak odkazuje na bezmála desítku evropských směrnic.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.