(15.08.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 9. 8. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 161/2018 Sb. vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jí ve smyslu § 161c odst. 2 písm. a) školského zákona upravuje rozsah těchto předávaných údajů, stejně tak jako způsob a termíny jejich předkládání. Dle ministerstva je hlavním cílem nové úpravy zajistit nezbytné validní informace pro potřeby změny financování regionálního školství v souladu s § 160 a násl. školského zákona a s tím související potřeby statistiky a průběžného monitorování v dané oblasti vzdělávání. Předávání údajů predikujících finanční nároky spojené s rozsahem poskytované výuky má být totiž pro funkčnost nově nastaveného systému financování ve vzdělávání dětí, žáků a studentů zcela zásadní.

Vyhláška své účinnosti nabývá se začátkem nastávajícího školního roku, tedy dnem 1. 9. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar