(15.06.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 2.6.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 162/2017 Sb. vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona.

Jde o další z řady prováděcích vyhlášek Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaných k novému atomovému zákonu publikovanému ve Sbírce zákonů pod č. 263/2016 Sb. Tato stanovuje pravidla provádění hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů hodnocení a lhůty, v nichž jsou prováděny, způsob dokumentování hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů hodnocení a obsah dokumentace hodnocení bezpečnosti a jednotlivých typů hodnocení, ale také způsob využití hodnocení bezpečnosti.

Jde přitom o projev transpozice evropských směrnic, konkrétně směrnice 2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení, směrnice 2011/70/Euratom, kterou se stanoví rámec Společenství pro odpovědné a bezpečné nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, a směrnice 2014/87/Euratom, kterou se mění směrnice 2009/71/Euratom.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 15.6.2017.