(26.07.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 19.7.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 220/2016 Sb. vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích.

Vyhlášku Ministerstvo obrany připravilo jako prováděcí předpis k § 13 nového zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, dle něhož po ukončení ucelené části výcviku nebo služby vojáka v záloze ve službě zpracovává služební orgán jeho písemné služební hodnocení. Vyhláška upravuje především obsahové náležitosti takového hodnocení, kriteria, na jejichž základě má být vypracováno, skutečnosti, jež mají být v jeho rámci zhodnoceny, vzorový formulář pro takové hodnocení, ale také postup seznámení vojáka v záloze ve službě se služebním hodnocením a kroky nutné učinit v případě, kdy voják vyjádří do služebního hodnocení svůj nesouhlas s jeho obsahem.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 3.8.2016.