(18.01.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 30.12.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 464/2016 Sb. vyhláška o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu.

Jde o další z celé řady prováděcích vyhlášek vydaných k novému atomovému zákonu publikovanému ve Sbírce zákonů pod č. 263/2016 Sb. Ministerstvo financí jí v podrobnostech stanovuje postup při přijímání žádostí o poskytnutí dotace specifikované v názvu vyhlášky, postup při zprostředkování dotace krajem a náležitosti žádosti a lhůty pro její podání.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.1.2017.