(17.10.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 30. 8. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 277/2017 Sb. vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení.

Vyhláška byla Ministerstvem pro místní rozvoj vydána na základě § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a je reakcí na jeho doposud poslední novelu publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 193/2017 Sb. Ta § 5 zákona o pohřebnictví upravující obecně situace, kdy se nenalezne žádný vypravitel pohřbu těla zemřelého, podstatně měnila. Ve v daném ustanovení specifikovaných situacích má pohřbení slušným způsobem podle místních zvyklostí zajistit obec, na jejímž území k úmrtí došlo nebo bylo tělo zemřelého nalezeno, případně vyloženo z dopravního prostředku. Právě publikovaná vyhláška pak postup obce v takové situaci v podrobnostech upravuje. Dle zmíněného ministerstva rozsah vyhláškou upravený odpovídá dlouholetým zkušenostem ministerstva s refundací příslušných pohřebních výloh obcím.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 9. 2017.