(22.11.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 2. 10. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 319/2017 Sb. vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu.

Česká národní banka jí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu upravuje rozsah odborných znalostí a dovedností podle § 14b odst. 4 zmíněného zákona, minimální rozsah požadavků na věcné, kvalifikační, organizační a personální předpoklady podle § 14c odst. 3 písm. b), požadavky na průběh, formu, rozsah a způsob hodnocení a minimální standard odborné zkoušky podle § 14f, pravidla pro poskytování souboru vypracovaných zkouškových otázek podle § 14f odst. 1 akreditovaným osobám, nakládání s nimi a jejich aktualizaci, ale také požadavky na zkouškový řád podle § 14f odst. 2 a způsob jednání a složení komise podle § 14f odst. 3.

Jde o zcela novou vyhlášku vydanou v reakci na novelu zákona o podnikání na kapitálovém trhu publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 204/2017 Sb. Ta měla, dle České národní banky, zavést nový systém prokazování odborné způsobilosti distributorů na kapitálovém trhu, respektive prokazování jejich odborných znalostí a dovedností. To se má dít prostřednictvím odborné zkoušky u osoby akreditované Českou národní bankou, přičemž standardy odborné způsobilosti stanovuje na základě uvedeného zákona Česká národní banka právě publikovanou vyhláškou.

Ta nabývá účinnosti dnem 3. 1. 2018.