(27.03.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 17.3.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 76/2017 Sb. vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb.

Je Ministerstvem dopravy vydána k provedení několika ustanovení zákona o dráhách a upravuje minimální rozsah a obsah služeb souvisejících s použitím dráhy a provozem drážního vozidla poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy na dráze celostátní, regionální nebo veřejně přístupné vlečce, členění zařízení služeb a jejich provozní součásti, kategorie příčin narušení provozování drážní dopravy, minimální rozsah údajů o narušení provozování drážní dopravy předávaných při jeho vykazování mezi stranami smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze celostátní, regionální nebo na veřejně přístupné vlečce, ale také obsahové náležitosti plánu na odstranění příčin přetížení dráhy.

Nová vyhláška byla připravena z důvodu řádné transpozice evropské směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Nahrazuje přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 351/2004 Sb., o rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem dráhy dopravci. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, neboť, dle Ministerstva dopravy, požadavkům kladeným směrnici zásadně nevyhovovala. Než ji novelizovat, považovalo ministerstvo za přehlednější, srozumitelnější a účelnější nahradit ji vyhláškou zcela novou.

Ta nabývá účinnosti dnem 1.4.2017.