(20.08.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 14. 8. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 165/2018 Sb. vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jí dle zákona o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob upravuje obsah a rozsah bezplatné výuky v kurzech komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob pro rodiče, u jejichž dítěte byla diagnostikována praktická nebo úplná hluchota nebo hluchoslepota. V případě zmíněných kurzů jde přitom o kurz českého znakového jazyka a kurzy komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka.

Ministerstvo k vyhlášce uvádí, že doposud neexistoval prováděcí předpis, který by stanovoval obsah a rozsah kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob garantovaných státem a bezplatně poskytovaných rodičům dětí, u nichž byla diagnostikována praktická či úplná hluchota nebo hluchoslepota. Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob přitom ministerstvo k vydání takové vyhlášky již bezmála deset let zmocňuje. Tento nežádoucí stav by měl být s novou úpravou narovnán.

Vyhláška své účinnosti nabude dnem 1. 9. 2019, tedy za více než rok od svého vydání.

Autor: Mgr. Martin Glogar