(31.01.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 11. 1. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 7/2018 Sb. vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu.

Byla Českou národní bankou vydána k provedení § 16 odst. 5, § 17 odst. 3, § 20 odst. 4, § 46 odst. 2, § 48 odst. 4, § 59 odst. 4, § 74 odst. 6, § 75 odst. 3, § 78 odst. 4 a § 100 odst. 4 nového zákona o platebním styku publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 370/2017 Sb.

V návaznosti na některá ustanovení evropské směrnice 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu a směrnice 2009/110/ES o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, upravuje způsob plnění požadavků na řídicí a kontrolní systém platební instituce, instituce elektronických peněz a správce informací o platebním účtu a způsob plnění požadavků na systém vyřizování stížností a systém řízení bezpečnostních a provozních rizik poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, pravidla pro výpočet výše kapitálu a kapitálové přiměřenosti platební instituce a instituce elektronických peněz včetně jednotlivých přístupů, které se mohou při výpočtu kapitálové přiměřenosti uplatňovat, ale také minimální limit pojistného plnění z pojištění a minimální výši srovnatelného zajištění pro platební instituci, instituci elektronických peněz a správce informací o platebním účtu.

Novým zákonem o platebním styku byla, vedle dalšího, zrušena rovněž vyhláška č. 141/2011 Sb. o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu. Bylo tedy potřeba, aby Česká národní banka předmětnou materii v intencích nového zákona nově upravila. Učinila tak právě publikovanou vyhláškou.

Ta své účinnosti nabyla společně se zákonem o platebním styku, tedy dnem 13. 1. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar