(02.05.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 27. 4. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 71/2018 Sb. vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019.

Česká národní banka jí nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jež se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novely.

Vyhláškou vydanou podle § 21f písm. a) zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem financí stanovují, vedle nastavitelných parametrů přerozdělování, rovněž obsah, strukturu a formát předávaných údajů. Přerozdělování prostředků veřejného zdravotního pojištění je totiž podle uvedeného zákona prováděno prostřednictvím tzv. vypočítaných parametrů přerozdělování, jež je nutné každoročně aktualizovat. To ostatně zákon vyžaduje.

Vyhláška nabyla své účinnosti dnem 1. 5. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar