(14.08.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 3. 8. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 152/2018 Sb. vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů.

Ministerstvo zdravotnictví jí ve smyslu zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta upravuje nástavbové obory vzdělávání lékařů a zubních lékařů, označení odbornosti lékaře a zubního lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí, minimální délku vzdělávání v nástavbovém oboru a nakonec vymezení oborů specializačního vzdělávání, jejichž absolvování je předpokladem pro zařazení do vzdělávání v nástavbovém oboru.

Ministerstvo přitom k přípravě vyhlášky přistoupilo za účelem úpravy nástavbových oborů vzdělávání lékařů a zubních lékařů v návaznosti na změny, jež byly do výše uvedeného zákona provedeny zákonem publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 67/2017 Sb. V souvislosti s tím je rovněž podstatně novelizována vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů. Děje se tak přitom prostřednictvím ve stejné částce Sbírky publikované vyhlášky č. 153/2018 Sb.

Obě vyhlášky své účinnosti nabývají dnem 18. 8. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar