(26.04.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 13.4.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 116/2017 Sb. vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu.

Ministerstvo dopravy ji vydává k provedení § 36 odst. 4 zákona o dráhách nově do něj vloženého novelou publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 319/2016 Sb. Tato novela zákona o dráhách od počátku dubna nově stanovila postup při omezování provozování dráhy a drážní dopravy na dráze ze strany jejího provozovatele, právě publikovaná vyhláška tuto novou úpravu v jednom aspektu blíže provádí.

Účinnosti nabývá dnem 28.4.2017.