(10.10.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18. 8. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 267/2017 Sb. vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra vydalo vyhlášku k provedení § 33 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích. Nahradilo jí přitom dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 238/2007 Sb., o rozsahu, formě a způsobu předávání osobních a identifikačních údajů, formě databáze těchto údajů a rozsahu, formě a způsobu předávání těchto údajů subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání (vyhláška o předávání údajů pro účely tísňových volání). Ta byla s účinností nové vyhlášky zrušuje.

Jednotlivá ustanovení vyhlášky obsahují například podrobnou úpravu osobních, identifikačních a dalších údajů pro identifikaci a lokalizaci volajícího ve veřejné pevné komunikační síti, předávání osobních a identifikačních údajů pro lokalizaci z databáze subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, lokalizace geografické polohy volajícího ve veřejných mobilních komunikačních sítích, předávání údajů z veřejných mobilních komunikačních sítí, lokalizace geografické polohy volajícího prostřednictvím IP telefonie, lokalizace a identifikace volajícího při využití služby eCall či volání bez použití SIM karty na jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 9. 2017.