(22.01.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 15. 12. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 437/2017 Sb. vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby.

Jde o projev transpozice evropské směrnice 2016/1148 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jí podle § 28 odst. 2 písm. e) zákona o kybernetické bezpečnosti upravuje odvětvová a dopadová kritéria pro určení provozovatele základní služby a vymezení významnosti dopadu narušení základní služby na zabezpečení společenských nebo ekonomických činností.

Vyhláška nabývá své účinnosti dnem 1. 2. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar