(23.01.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 20. 12. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 454/2017 Sb. vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze.

Byla Českou národní bankou vydána k provedení § 30 odst. 2 a § 89 odst. 3 nového zákona o platebním styku publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 370/2017 Sb., ale také podle § 41 odst. 3 zákona o České národní bance. Upravuje přitom rozsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance některými osobami oprávněnými poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze za podmínek stanovených zákonem o platebním styku.

Nový zákon o platebním styku zrušil, vedle dalších, také vyhlášku č. 142/2011 Sb., o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance. Bylo tedy nutné vydat v tomto ohledu vyhlášku novou, a sice takovou, jež bude zohledňovat aktuální rozsah výkaznictví.

Své účinnosti vyhláška nabyla současně s novým zákonem o platebním styku, tedy dnem 13. 1. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar