(16.07.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 22. 6. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 125/2018 Sb. vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami.

Vyhláška byla ministerstvy zdravotnictví a financí vydána podle zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR a zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách. Dle jejích zpracovatelů je cílem nové úpravy stanovit podrobnosti ke struktuře a informacích o údajích o zdravotní pojišťovně, plánu příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny včetně členění podle jednotlivých fondů, předpokládanému vývoji struktury pojištěnců, údajům o rozsahu hrazených služeb zajišťovaných zdravotní pojišťovnou, plánu vývoje sítě smluvních poskytovatelů hrazených služeb včetně informace o zajištění dostupnosti hrazených služeb a plánu provozních nákladů.

Své účinnosti nabyla dnem 29. 6. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar