(11.10.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 27. 9. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 209/2018 Sb. vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel.

Byla Ministerstvem dopravy vydána k provedení § 43a odst. 6 zákona o silničním provozu, jenž byl do zákona nově vložen jeho novelou publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 193/2018 Sb. Jde přitom o jeden z projevů transpozice dvou evropských směrnic do českého právního řádu. Jedná se konkrétně o směrnici 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz, a dále o její novelizační směrnici 2015/719.

Vyhláška v podrobnostech upravuje hodnoty hmotností a rozměrů vozidel a jízdních souprav, poměrů hmotností vozidel v jízdní soupravě a rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola a skupiny kol, jejichž nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní komunikace, podmínky spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu, jejichž nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, podmínky použití sklopného nebo odnímatelného zařízení pro snížení aerodynamického odporu, jejichž nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, a nakonec rozsah údajů uváděných v dokladu o rozměrech vozidla.

Své účinnosti vyhláška nabyla dnem 1. 10. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar