(16.04.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Vydána Ministerstvem zemědělství podle § 18 odst. 1 písm. a) a t) zákona o potravinách a tabákových výrobcích v podrobnostech upravuje požadavky na složení doplňků stravy, jejich označování a způsob použití doplňků stravy, stejně tak jako požadavky na složení potravin.

Je projevem transpozice evropské směrnice 2002/46/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy, navazuje rovněž na přímo použitelná evropská nařízení č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin a č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin. Ministerstvo jí nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin. Ta se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novely.

Nová vyhláška nabývá své účinnosti dnem 1. 11. 2018.

Autor: Martin Glogar