(11.01.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Ministerstvo zdravotnictví jí upravuje způsob vytváření identifikačních znaků, které centrální úložiště elektronických receptů poskytuje předepisujícím lékařům, postup a podmínky pro komunikaci předepisujících lékařů a farmaceutů vydávajících předepsané léčivé přípravky s centrálním úložištěm elektronických receptů, způsob zasílání elektronických receptů předepisujícími lékaři, způsob evidence elektronických receptů, situace, za nichž je vystavení lékařského předpisu v listinné podobě vždy přípustné, ale také způsob nakládání s recepty, které byly vystaveny v listinné podobě. Jde o reakci na od začátku tohoto roku nově znějící § 80 zákona o léčivech upravující předepisování léčivých přípravků, jenž své provedení právě formou vyhlášky Ministerstva zdravotnictví předpokládá.

Vyhláška nabyla své účinnosti dnem 1. 1. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar