CODEXIS GOLF TOUR 2017

Řešení pro

Manuály

Instalace

Instalace SMLOUVY [EXE, 52 MB] verze: 1.1.7.0 vystaveno 09.05.2017

Soubor uložte na disk. Spuštěním proběhne instalace/aktualizace produktu Smlouvy.
Nová verze může vyžadovat aktualizaci databáze. V takovém případě doporučujeme provést nabídnutou zálohu databáze, předejdete případným ztrátám dat.