SMLOUVY - APLIKACE PRO EVIDENCI NEOMEZENÉHO MNOŽSTVÍ SMLUV

Software

SMLOUVY

Aplikace umožňující evidenci neomezeného množství smluv

Category:

Product Description

APLIKACE UMOŽŇUJÍCÍ EVIDENCI NEOMEZENÉHO MNOŽSTVÍ SMLUV

POPTÁVKA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ CENTRUM PODPORY 

Moderní a komplexní aplikace vám poskytne dokonalý přehled ve všech smlouvách včetně jejich dodatků a vyplývajících lhůt. Aplikace je vhodná pro evidenci a správu smluv nejrůznějšího charakteru (smlouva o partnerství, kupní smlouva, smlouva o dílo, darovací smlouva a další), veškeré vaše smlouvy tak budete mít pod kontrolou a získáte dokonalý přehled v jejich plnění.

Ke všem smlouvám lze připojovat poznámky a generovat úkoly, komunikace a spolupráce s kolegy tak bude jednodušší a pohodlnější než kdy dříve. Navíc, dostanete-li se do situace, že na některé ze smluvních stran dojde k odstoupení od smlouvy, s aplikací SMLOUVY pro vás bude snadné sledovat vyplývající lhůty a smluvní závazky za dané situace.

Software, který je propojený s databází ARES je jednoduchý, přehledný a umožňuje snadné a rychlé vyhledávání – je tedy efektivním nástrojem pro práci se smlouvami.

Funkce softwaru SMLOUVY:

 • Evidence neomezeného množství smluv a subjektů
 • Propojení s databází ARES
 • Možnost zveřejňování smluv v Registru smluv Ministerstva vnitra prostřednictvím datových schránek
 • Průvodce založením smlouvy
 • Upozornění na termíny, neomezené množství lhůt na jednu smlouvu, možnost exportu lhůt do MS Outlook
 • Filtry ve vyhledávání a možnost řazení smluv do skupin
 • Možnost nastavení různých úrovní oprávnění a generování úkolů ke smlouvám
 • Doplněk do MS WORD/MS EXCEL
 • Neomezené množství elektronických příloh a poznámek ke smlouvám
 • Vložení elektronického podpisu

Zaujal Vás software SMLOUVY? Máte nějaké otázky k produktu? Sjednejte si schůzku s naším specialistou, který vám rád vše předvede a vysvětlí.

POPTAT APLIKACI SMLOUVY

INSTALACE

Instalace SMLOUVY [EXE, 52 MB] verze: 1.1.15.0 vystaveno 27.07.2018

Soubor uložte na disk. Spuštěním proběhne instalace/aktualizace produktu Smlouvy.

Nová verze může vyžadovat aktualizaci databáze. V takovém případě doporučujeme provést nabídnutou zálohu databáze, předejdete případným ztrátám dat.

MANUÁLY

Systémová příručka SMLOUVY [PDF, 3 MB]

Uživatelská příručka SMLOUVY [PDF, 10 MB]

Příručka pro upgrade databázové platformy Firebird 3 [PDF, 1 MB]

Příručka pro modul šifrování [PDF, 1,1 MB]

NOVINKY

SMLOUVY obsahují nový užitečný filtr (27.07.2018)

Byla vydána nová verze produktu SMLOUVY, verze 1.1.15.  Software nyní umožňuje filtrovat smlouvy s hodnotou vyšší 50 000 Kč, které byly uzavřeny po 1. 7. 2017.

SMLOUVY jsou připraveny na GDPR (24.05.2018)

Byla vydána nová verze produktu SMLOUVY, verze 1.1.14. Novinkou v této verzi je, že podporuje šifrování databáze a je tak v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU).

SMLOUVY – nová aplikace nejen pro evidenci smluv (10.10.2016)

Zcela nový produkt SMLOUVY je moderní komplexní aplikace sloužící k efektivní práci se smlouvami a k jejich evidenci. Aplikace umožňuje evidenci neomezeného množství smluv i subjektů a jejich následné řazení do skupin, přičemž každá smlouva může být zařazena v několika skupinách najednou. Pro jednotlivé smlouvy lze nastavovat jejich stav, typ i vlastní značku. Práce s nimi je tak velice přehledná a snadná. Pro každou smlouvu je možné evidovat neomezené množství z ní vyplývajících lhůt a ty pak exportovat do MS Outlook.

Aplikace umožňuje navíc zveřejňovat smlouvy v Registru smluv ministerstva vnitra prostřednictvím datových schránek.

AKTUALIZACE

SMLOUVY, verze 1.1.15.0 (27.07.2018)

Byl uvolněn produkt SMLOUVY, verze 1.1.15.0.

Přehled změn v dané verzi:

 • Import emailu z AD
 • Rozšířené možnosti zadání DPH
 • Dědění oprávnění pro dodatky z nadřazené smlouvy
 • Nová smlouva - Přidání dokumentu - Doplnění položky typ
 • Otevřená smlouva a její zohlednění pro poslání do Registru smluv
 • Chybné přebírání zděděných oprávnění při výběru složky
 • Smlouvy agent - Zasílání emailu o nových smlouvách odpovědným osobám – oprava zobrazeného data
 • Smlouvy agent - Nastavit hlídání zastavení služby
 • Úprava boxu nové smlouvy
 • Lhůty - Přidána položka typ
 • Ukládání lhůt do XML
 • Upozornění na smlouvy s hodnotou vyšší 50 000 – přidán filtr uzavření smlouvy po 1.7.2017
 • Přidány nové konstanty k šablonám dokumentu
 • Informace o dokumentech a srovnání času uložení
 • Evidence činnosti - Smazání smlouvy
 • Export nahlížení na smlouvu
 • Oprava spuštění aplikace Vzory smluv
 • Změna oprávnění na jiného uživatele
 • Přihlášení uživatelé – Oprava přihlášení z terminálového prostředí
 • Nastavení - Výchozí typ subjektu
 • Nastavení - Automaticky kopírovat název smlouvy do pole preambule
 • Vypnutí vlastních dat a aktualizace stavu filtrace v seznamu smluv
 • Pamatovat si rozbalení uzlu v seznamu smluv

SMLOUVY verze 1.1.14 (24.05.2018)

Byla vydána distribuční verze produktu SMLOUVY s označením verze 1.1.14..

Přehled změn:

 • Podpora šifrování databáze

SMLOUVY, verze 1.1.13.0 (26.03.2018)

Byl uvolněn produkt SMLOUVY, verze 1.1.13.0.

Přehled změn v dané verzi:

 • Nové logo aplikace
 • V seznamu smluv je přidán sloupec s datem poslední úpravy v dokumentech
 • V seznamu smluv přidány funkce pro hromadné přiřazení oprávnění uživatelů na spis
 • Posílání dokumentu mailem (přes MS Outlook) - oprava hromadného poslání více dokumentů

SMLOUVY verze 1.1.11.0 (06.11.2017)

Byla vydána distribuční verze produktu SMLOUVY s označením verze 1.1.11.0

Přehled změn:

 • Sledování aktivity uživatelů
 • Příznak zamknutí dokumentu při jeho editaci
 • Subjekty a složky - Automatické vytváření složek pro subjekty
 • Administrátor má možnost odhlásit uživatele z databáze
 • Platnosti - Zadávání data lze rovnou přímo napsat, aplikace jej následně převede
 • Optimalizace načítání dat v seznamech smluv
 • Seznam smluv - Přidán sloupeček poznámka
 • Nové Boxy na úvodní stránce - Nové a končící smlouvy
 • Seznam smluv podle oprávnění - Zobrazit smlouvy, na které má zvolený uživatel oprávnění
 • Průvodce Nová smlouva - Přidány položky Uzavření a Podepsal
 • Seznam smluv - Vylepšená rychlá nápověda
 • Hlavní Vyhledávání - Výsledky setřízeny podle relevance a pak podle názvu smlouvy
 • Prolongace - Upozornění při zadání prolongace, pokud není nastavena platnost do

SMLOUVY, verze 1.1.10.0 (29.08.2017)

Byl uvolněn produkt SMLOUVY, verze 1.1.10.0.

Přehled změn v dané verzi:

 • Utilita Hlídací Agent - přidána nová sekce hlídání nově evidovaných smluv
 • Utilita Hlídací Agent - oprava zobrazování názvu smlouvy ve vygenerované zprávě
 • Nastavení - možnost definovat podle jaké hodnoty nebo prefixu a postfixu se řadí smlouvy v seznamu smluv
 • Uživatelské oprávnění - oprávnění pracovat s dokumenty ve smlouvě (uživatel může v dokumentech zobrazit náhledy, ale nelze přímo dokumenty ukládat z databáze na disk)
 • Smlouva - dodatky pro registr smluv, lze využít funkce pro zkopírování ID z nadřazené smlouvy, tak aby dodatek bylo možno poslat jako přílohu do registru smluv
 • Smlouva - kontrola zadání data, tak aby počátek účinnosti nebyl později než konec účinnosti
 • Filtrování smluv - přidána položka Více v poznámce
 • Správce databází - přidáno tlačítko vytvořit novou databázi
 • Nová smlouva - zadání nové mateřské společnosti (oprava uložení příznaku mateřské společnosti k subjektu)
 • Oprava zobrazení seznamu smluv - zacyklení dodatků a následná chyba zamezující přístup do seznamu smluv (pokud jsou v seznamu zobrazovány vazby na podřízené)

SMLOUVY verze 1.1.9.0 (29.06.2017)

Byl uvolněn produkt SMLOUVY, verze 1.1.9.0.

Přehled změn:

 • Podpora pro UTF8 databáze
 • V seznamu smluv zobrazit sloupec s datem založení smlouvy do aplikace
 • Číselník složek - Řazení a hromadně přidat a odebrat uživatele
 • Seznam smluv - Možnost duplikovat smlouvy
 • Nastavení typu ukládání souboru na disk nebo do db – nastavení se ukládá do databáze
 • Smlouva - Data a správce - v roletce "posun data o" přidány také posun o 2 a 3 roky
 • Ve filtru smluv přidána možnost filtrovat smlouvy s označením platnosti do NEURČITO
 • Hromadná změna typu podřízené smlouvy
 • Oprávnění zařadit smlouvu pouze do složky, na kterou mám oprávnění
 • Úprava ukládání spojení na Google kalendář - Nově provázáno na aktuálně přihlášenou databázi

SMLOUVY, verze 1.1.8.0 (29.05.2017)

Byla vydána distribuční verze produktu SMLOUVY s označením verze 1.1.8.0

Přehled změn:

 • Lhůty - Možnost napojení na Google kalendář
 • Lhůty - Přidána volba Barvy a Místa
 • Funkce zálohy/obnovy databáze a nastavení ini
 • Průvodce novou smlouvou - Možnost zvolit povinné položky
 • Pomocné hledání v seznamu smluv - Odskok na řádek po zadání písmena, podle vybraného sloupce
 • Výsledky vyhledávání ve smlouvách - Doplněny informace o stavu a platnosti smlouvy
 • Seznam smluv - Do filtrace přidána volba zobrazit smlouvy, kterým skončí platnost v nastaveném období

SMLOUVY, verze 1.1.7.0. (09.05.2017)

Byla vydána distribuční verze produktu SMLOUVY s označením verze 1.1.7.0

Přehled změn:

 • Lhůty - Opakující se lhůty
 • Optimalizace rychlosti načítání dat (Úvodní strana, Seznam smluv, Lhůty a Kalendáře)
 • Číselné řady - Volba nastavit výchozí číselnou řadu
 • Přidat ze šablony - Opraveno umístění ukládání podle nastavení
 • Přidán dotaz na posun data platnosti při přidání dodatku s jinou dobou platnosti
 • Při zadání smluvní cenu bez DPH, automatické dopočítání částky včetně DPH
 • Přidán dialog pro zobrazení aktuálně přihlášených uživatelů v databázi
 • Úprava smazání smlouvy - Nyní ve dvou krocích, nejdříve přesun do koše a následně trvalé smazání

SMLOUVY verze 1.1.6.0. (03.03.2017)

Přehled změn ve verzi 1.1.6.0:

 • Import subjektů - Přídána volba do Nástrojové lišty - Nástroje
 • Přidán nový typ zobrazování náhledů pdf dokumentů (Externí plugin SmlPDFView)
 • Oprava řazení dodatků v seznamu smluv
 • Smlouva - Sekce Dokumenty - Přidána funkce vložit více dokumentů najednou

SMLOUVY verze 1.1.5.0. (16.02.2017)

Přehled změn ve verzi 1.1.5.0:

 • Číselník subjektů - Přidána funkce Import/Export z MS Excelu
 • Import uživatelů z Active Directory, možnost kontroly přihlášení do aplikace přes AD
 • Nastavení - Možnost zadat Proxy přihlášení
 • Agent - Přidána funkce automatického doplňování dokumentů do smluv podle adresářů pojmenovaných po subjektech

Nová, vylepšená verze produktu SMLOUVY (25.01.2017)

Nová vylepšená verze produktu SMLOUVY přináší řadu důležitých vylepšení pro uživatele.

Nyní existuje možnost řazení dodatků ke smlouvám pomocí příznaku, že se jedná o podřízenou smlouvu (dodatek smlouvy). A především lze pak pro podřízené smlouvy sčítat jejich plnění a v nadřazené smlouvě nastavit limit upozornění.

Slouží například pro zakázky, kde jsou subdodavatelé a musí se hlídat celková cena a při jejím překročení zveřejnit v registru smluv.
V nadřazené smlouvě pak vidíme sumář a můžeme nastavit limit pro upozornění. Pokud je limit překročen, bude zobrazeno upozornění hned při ukládání podřízené smlouvy a pak při přihlášení do aplikace.

Je tu tak další praktická funkce, která hlídá vaše povinnosti za vás.

SMLOUVY verze 1.1.3.0 (29.11.2016)

Přehled změn ve verzi 1.1.3.0:

 • V nastavení možnost přidat až pět vlastních volitelných polí s vlastním názvem
 • Subjekty - Přidána další sekce Kontaktní osoby
 • Průvodce založením smlouvy - Pro subjekty lze zadat Číslo a Poznámku
 • Průvodce založením smlouvy - Doplněno pole pro zadání termínu vypovězení smlouvy
 • Související smlouvy - Doplněna možnost označit slouvu jako rámcovou
 • Oprávnění - Nové oprávnění pro zveřejnění smlouvy v Registru smluv

SMLOUVY verze 1.1.2.2 (10.11.2016)

Přehled změn ve verzi 1.1.2.0:

 • Pro smlouvu přidána nová položka Prolongace
 • Dialog pro smlouvy s nastavenou prolongací
 • Pro smlouvu přidána nová položka Vypovězení
 • Smlouva - Registr smluv - Možnost nastavení pokud ke zveřejnění došlo protistranou
 • Seznam lhůt - V menu funkce Hromadný přenos lhůt do MS Outlook
 • Seznam lhůt - V menu funkce pro hromadné označení lhůt "Splněno"
 • Dialog seznamu smluv v Registru smluv - Přidání funkce exportu seznamu do MS Excelu
 • Vyhledávání - Vybarveny nálezy a oříznutí dlouhých textů
 • Vyhledávání - Vyhledávání v hlavní poznámce spisu
 • Levý panel - Seznam subjektů a spisů - Stále viditelné pole pro rychlé vyhledávání
 • Náhledy dokumentů - Doplněno pro obrázky jpg a png a bmp
 • Náhledy dokumentů - Doplněno pro textové soubory
 • Úvodní strana - Box pro zobrazování seznamu smluv pro Registr smluv
 • Dialog pro neplatné smlouvy - Možnost hromadně změnit stav a složku
 • Nastavení - Zobrazovat Smlouvy s prolongací po přihlášení
 • Nastavení - Zobrazovat Neplatné smlouvy po přihlášení
 • Uživatelé - Přidáno pole Email
 • Vyhledávání - Nezobrazit nálezy v zaheslovaných smlouvách
 • Práva uživatelů - Ukládání/Načítání nastavených oprávnění

SMLOUVY verze 1.0.0 (07.10.2016)

Přehled změn ve verzi 1.0.0:

 • Jednoduchá a přehledná evidence smluv
 • Evidence navazujících lhůt
 • Přehledná práce se smluvními stranami
 • Práce s dokumenty ve smlouvě
 • Zabezpečení dat, víceúrovňový uživatelský přístup
 • Revize dokumentů
 • Spolupráce s Centrálním registrem smluv
 • a další

SMLOUVY

CENÍK

VerzeCena od
S, N30 000,-

Uvedené ceny jsou bez DPH. K cenám zásilek je účtováno poštovné.

 

Přehled verzí

SSingle verze, instalace na jednu samostatnou stanici nebo síťový server pro 1 uživatele.
NInstalace pro síťový server s přístupem do počtu uživatelů určeného uvedeným číslem.

 

 

Servisní smlouva
V rámci Servisní smlouvy mohou být čerpány tyto služby:
Instalace včetně dopravy za akční cenu 980,-.
Přeinstalace produktu 1x ročně v průběhu účinnosti smlouvy za cenu 980,- bez DPH, v ceně je zahrnuto i dopravné.
Instalace aktualizací produktu 1x ročně v průběhu účinnosti smlouvy za cenu 980,- bez DPH, v ceně je zahrnuto i dopravné.
Bezplatné zaškolení libovolného počtu pracovníků do uživatelských funkcí v rozsahu 2 hodin.
Pravidelné měsíční aktualizace zdarma formou doplňku NET Servis.
Telefon na Linku technické podpory a přednostní email na technickou podporu.
Servisní práce dle zvýhodněných sazeb (50 % sleva).
Metodické školení dle zvýhodněných sazeb.
Doprava dle zvýhodněných sazeb
Informace o novinkách formou bulletinu.
Služba „volání zpět“.
Poskytování e-mailové a telefonické podpory zdarma.
Verze notebook za zvýhodněné ceny.
10 % sleva na rozšíření produktu.

 

Konkrétní informace o aktuálních slevách, individuálních cenových nabídkách, souvisejících doplňcích či profesních řešeních vám podá firemní reprezentant společnosti nebo naše Klientské centrum.