Řešení pro

SMLOUVY

Moderní komplexní aplikace sloužící k efektivní práci se smlouvami a k jejich evidenci.

Aplikace umožňuje evidenci neomezeného množství smluv i subjektů a jejich následné řazení do skupin, přičemž každá smlouva může být zařazena v několika skupinách najednou.

více o produktu

 

Atlas Software

  • Aktualizace softwaru je jednoduchá a probíhá pomocí utility, která porovnává stávající stav s verzí vystavenou na internetu. 
  • Pokud zjistí, že vyšla nová verze, provede automaticky její stažení a nakopírování
 

Další software