ŘÍZENÍ PRODEJE - EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OBCHODNÍ AGENDY

Software

ŘÍZENÍ PRODEJE

Software pro maximálně efektivní řízení obchodní agendy

Category:

Product Description

SOFTWARE PRO MAXIMÁLNĚ EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OBCHODNÍ AGENDY A NAVAZUJÍCÍCH ČINNOSTÍ

POPTÁVKA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ CENTRUM PODPORY 

Užívejte výhod systému, s jehož pomocí budou vaši obchodníci dosahovat lepších výsledků. Manažerský software, který je skvělým prostředkem k organizaci a řízení práce obchodních zástupců pracujících v přímém kontaktu s koncovými zákazníky, poskytuje komplexní a detailní přehled o tom, jaké péče se jim dostává.

Software ŘÍZENÍ PRODEJE je vhodný pro:

 • obchodní manažery
 • obchodní zástupce
 • pracovníky klientských center
 • pracovníky zákaznických center
 • školitele
 • servisní techniky

Skvělý nástroj pro efektivní řízení obchodního týmu nabízí řešení pro malé i velké týmy obchodníků a zahrnuje 3 vzájemně propojené moduly (OBCHODNÍK, ŠKOLITEL, TECHNIK), které umožňují sledovat obchodní proces jako celek včetně veškerých souvislostí. Ze získaných dat tak mohou čerpat i další pracovníci, kteří díky softwaru získají cenné informace o klientech vedených v databázi, která je součástí aplikace.

Hlavní přínosy programu pro management

INFORMACE NAD ZLATO

Odpovědní šablonu si můžete přizpůsobit na míru dle vašich požadavků a potřeb, dostáváte tak v přehledné podobě informace, které vás skutečně zajímají.

PŘEHLEDNOST A KOMPLEXNOST

Díky vhodnému nastavení můžete mít vždy aktuální přehled o množství a zaměření aktivit vašich obchodníků (včetně jimi uskutečněných a naplánovaných schůzek). V programu máte k dispozici také historii jednání obchodníků, což je užitečné zejména v případě, že některý z obchodníků opustí váš tým (případně je dlouhodobě nepřítomen) – na práci daného obchodník může navázat jiný obchodník.

DATA V BEZPEČÍ

Všechna data evidovaná v databázi jsou chráněna proti následné manipulaci a nežádoucímu zkreslení. Výrazně se snižuje také riziko zcizení dat např. bývalými zaměstnanci. Aplikace je tak v souladu s nařízením GDPR.

FLEXIBILTA

Program umožňuje vytvoření více odpovědních šablon, které tak lze přizpůsobit pro různé typy obchodníků a dalších zaměstnanců, kteří jednají se zákazníky.

DETAILNÍ VÝSLEDKY

Vždy máte k dispozici detailní informace o výsledcích vašich obchodníků.

ZDROJ PRO RŮST

Odpovědní šablonu můžete využít také jako cenný zdroj informací pro sestavování dalšího vzdělávání vašich zaměstnanců.

Hlavní přínosy programu pro obchodníky

PŘEHLEDNOST

Máte kompletní přehled o všech plánovaných aktivitách (schůzka, telefonát, odeslání emailu apod.), s pomocí programu tak můžete svůj čas využívat maximálně efektivně. Máte přehled o veškerých nabídkách a objednávkách (a to vždy a všude).

SNADNÉ A KOMFROTNÍ OVLÁDÁNÍ

Program můžete plnohodnotně a zároveň komfortně využívat v terénu, z každého jednání si můžete odnést snadno a rychle vytvořený zápis. Systém lze využívat jak na PC, tak i na notebooku či smartphonu.

JEDNODUCHÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Při práci v terénu oceníte možnost využívání filtrů (např. geografický) či okamžitou dostupnost informací o konkrétní firmě i kontaktních osobách dané společnosti.

VÍTE, KDE MŮŽETE SE ZÁKAZNÍKEM NAVÁZAT

Vždy máte po ruce „historii jednání“ – snadno si můžete připomenout, o čem jste s daným zákazníkem jednali naposled.

Dosahujte lepších výsledků v oblasti prodeje díky softwaru ŘÍZENÍ PRODEJE! Pro sjednání schůzky s naším specialistou kontaktujte klientské centrum naší společnosti.

 

INSTALACE

Instalace ŘÍZENÍ PRODEJE [EXE, 56 MB] verze: 1.0.8 vystaveno 18.10.2018

Soubor uložte na disk. Spuštěním proběhne instalace/aktualizace produktu Řízení prodeje.

Nová verze může vyžadovat aktualizaci databáze. V takovém případě doporučujeme povést nabídnutou zálohu databáze, předejdete případným ztrátám dat.

MANUÁLY

Systémová příručka ŘÍZENÍ PRODEJE [PDF, 11,6 MB]

Uživatelská příručka ŘÍZENÍ PRODEJE [PDF, 6,5 MB]

Příručka pro upgrade databázové platformy Firebird 3 [PDF, 1 MB]

NOVINKY

Zcela nová verze ŘÍZENÍ PRODEJE (16.01.2017)

Nový software pro řešení ŘÍZENÍ PRODEJE je určen především pro obchodní zástupce, manažery prodeje, pracovníky klientského či zákaznického centra a také servisní techniky či školitele.

Dovoluje řídit i sledovat obchodní a další činnosti v různých souvislostech, a to jak na PC, tak i na „chytrém“ mobilním telefonu.

V programu je vytvořen nový Výchozí rozcestník manažera, který umožňuje zobrazení informací o obchodnících – kde jsou aktuálně obchodníci, KPI schůzek, počty schůzek, graf počtu schůzek.

V modulu obchodník byla přidána agenda objednávek, stejně jako byla přidána možnost importu ceníku z XLS souboru a také možnost uživatelsky definovat obsah odpovědní šablony pro zápis obchodního kontaktu.

Tento software vám umožní výrazně zefektivnit jak práci vedoucích pracovníků, tak obchodníků a dalších pracovníků vaší firmy.

Software ŘÍZENÍ PRODEJE v nové verzi (26.04.2016)

Hlavní změnou v nové verzi programu je vytvoření služby serveru Řízení prodeje, která je spuštěna automaticky při startu PC a je nezávislá na přihlášení uživatele. Aplikace nyní uživatele upozorní na skutečnost, že je na webových stránkách k dispozici nová verze softwaru. Dále byl doplněn kalendář o možnost tisku všech typů protokolů současně (školení, instalace a servis). Upraven byl také export obchodních jednání do Outlooku a spousta dalších funkcí.

Ukončení podpory našich software provozovaných na operačním systému MS Windows XP (11.02.2015)

Oznamujeme, že ke dni 10.2.2015 byla ukončena podpora našich software provozovaných na operačním systému MS Windows XP.

Software, jenž jste si zakoupili, nadále budete moci na tomto operačním systému provozovat. Neneseme však odpovědnost za problémy a škody vzniklé z důvodu konfliktu s vlastnostmi operačního systému nebo jiným software provozovaným na tomto operačním systému.

Co se stane, když budu dál provozovat software na MS Windows XP?

Software bude nadále fungovat, mohou však nastat potíže s kompatibilitou, jenž mohou zapříčinit nesprávnou funkcionalitu software (přesnost výpočtů, propojení na MS Office a další).

Jak si z Windows XP přesunu software do nového počítače, pod nový operační systém?

Doporučujeme následující postup:

 1. Zazálohujte personální data
 2. Odregistrujte SW
 3. Nainstalujte a zaregistrujte SW pod novým OS
 4. Naimportujte personální data

Ve všech krocích Vám bude nápomocno naše klientské centrum.

Nová verze systému ŘÍZENÍ PRODEJE (10.10.2014)

Softwarový pomocník pod názvem ŘÍZENÍ PRODEJE vyšel v nové verzi, která přináší zvýšení komfortu práce se systémem. Nejvýraznější novinkou je nová položka Rezervace termínu, která byla nasazena v modulech Školitel ONLINE a Technik ONLINE – každý nárok může mít nyní zadáno pro vybraného řešitele více rezervací termínu, které „blokují čas“ řešitele do definitivního potvrzení termínu ze strany klienta. Poté lze rezervaci změnit na standardní plán výkonu, ostatní zadané rezervace se automaticky zruší. Aktualizace se dotkla také modulu Obchodník ONLINE, pro který byla mimo jiné do vyhledávání doplněna možnost hledání podle textu v zápisu nebo poznámce obchodního kontaktu ve vlastních obchodních kontaktech.

Řízení prodeje nebylo nikdy jednodušší! (01.01.2014)

Čerstvá softwarová novinka pod názvem ŘÍZENÍ PRODEJE je sestavena ze tří samostatných modulů, jež jsou vzájemně propojené a umožňují tak sledovat činnosti v různých obchodních souvislostech. Produktová novinka přispívá k informovanosti a provázanosti obchodní činnosti v rámci společnosti a zároveň k řízení prodeje a s tím související obchodní agendy. Tím výrazně zvyšuje efektivitu obchodního procesu.

AKTUALIZACE

ŘÍZENÍ PRODEJE (18.10.2018)

Přehled změn v dané verzi softwaru:

Novinky:

 • Výchozí verzí databázové podpory Firebird je nyní verze 3.0. Stávající verzi 2.5 je po aktualizaci ŘÍZENÍ PRODEJE z nižších verzí možné dále používat.

Změny:

 • Byly provedeny ergonomické úpravy v definici práv s ohledem na využívání definované skupiny práv.
 • Bylo odstraněno pole rodné číslo z dialogu pro editaci osoby.
 • Byl upraven proces ukončování serveru, v některých specifických situacích docházelo k zatuhnutí, toto je nyní opraveno.
 • Na serveru s anglickými Windows docházelo ke špatné interpretaci data a času v ověřování platnosti licence. Toto je opraveno.

Modul OBCHODNÍK

Novinky:

 • Do panelu tlačítek v nabídce Pohledy byla doplněna možnost spuštění aplikace ŘÍZENÍ PRODEJE.
 • Do pohledu Kontakty byla doplněna do kontextové nabídky volba Vytvořit objednávku.
 • Do Základního pohledu byly doplněny odkazy do mapy.cz (pole Ulice), do databáze ARES a do Obchodního rejstříku (samostatný řádek pod DIČ). Odkaz do Aresu a OR vyžaduje zadané IČ s osmi číselnými znaky.
 • Do nastavení na kartu Kontakty byla doplněna možnost definice výchozího typu komunikace pro způsob dohodnutí nově zadávaného obchodního kontaktu.

Změny:

 • Byly provedeny ergonomické úpravy v definici práv s ohledem na využívání definované skupiny práv.
 • Bylo odstraněno pole rodné číslo z dialogu pro editaci osoby.

Modul ŠKOLITEL

Novinky:

 • Do panelu tlačítek v nabídce Pohledy byla doplněna možnost spuštění aplikace ŘÍZENÍ PRODEJE.

Změny:

 • Byly provedeny ergonomické úpravy v definici práv s ohledem na využívání definované skupiny práv.
 • Bylo odstraněno pole rodné číslo z dialogu pro editaci osoby.

Modul TECHNIK

Novinky:

 • Do panelu tlačítek v nabídce Pohledy byla doplněna možnost spuštění aplikace ŘÍZENÍ PRODEJE.

Změny:

 • Byly provedeny ergonomické úpravy v definici práv s ohledem na využívání definované skupiny práv.
 • Bylo odstraněno pole rodné číslo z dialogu pro editaci osoby.

ŘÍZENÍ PRODEJE verze 1.0.7. (16.01.2017)

Byl uvolněn produkt ŘÍZENÍ PRODEJE, verze 1.0.7.

Přehled změn v programu:

 • Byla doplněna možnost definice podřízených obchodníků pro vícestupňové řízení (subordinace)
 • Do číselníku Společnosti a osoby bylo doplněno vyhledávání
 • Do horní části aplikace byl přidán panel se základními volbami (vyhledání, nastavení, nápověda, apod.)
 • Rozšířený kalendář má nyní možnost definice používaných kontextových příkazů (Nastavení – příkazy)

Přehled novinek a změn v jednotlivých modulech

OBCHODNÍK:

 • Byla doplněna možnost definice podřízených obchodníků pro vícestupňové řízení (subordinace)
 • Do pohledů Objednávky, Nabídky a Odpovědi byla doplněna možnost tisku
 • Do číselníku Společnosti a osoby bylo doplněno vyhledávání
 • Do horní části aplikace byl přidán panel se základními volbami (vyhledání, nastavení, nápověda, apod.)
 • Rozšířený kalendář má nyní možnost definice používaných kontextových příkazů (Nastavení – příkazy)

ŠKOLITEL

 • Do číselníku Společnosti a osoby bylo doplněno vyhledávání
 • Do horní části aplikace byl přidán panel se základními volbami (vyhledání, nastavení, nápověda, apod.)
 • Kalendář má nyní možnost definice používaných kontextových příkazů (Nastavení – příkazy).

TECHNIK

 • Do číselníku Společnosti a osoby bylo doplněno vyhledávání
 • Do horní části aplikace byl přidán panel se základními volbami (vyhledání, nastavení, nápověda, apod.)
 • Kalendář má nyní možnost definice používaných kontextových příkazů (Nastavení – příkazy).

ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE (26.04.2016)

Přehled změn ve verzi 1.0.3:

ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE
Novinky:
1. Bylo doplněno informování o dostupnosti nové verze produktu a o nových licencích produktu.
2. Server ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE je nyní možné spouštět jako službu.
3. Byla doplněna možnost servisních operací s databázemi (záloha, obnova).
4. Do kalendáře ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE byla doplněna možnost tisku protokolů školení, instalací a servisů.
5. V kalendáři je možné nastavení šířky jednotlivé hodiny (využitelné zejména na větším rozlišení monitoru).
Změny:
1. Bylo upraveno zobrazování položek jednotlivých oken aplikace pro variantu nastavené velikosti písma 125%.

OBCHODNÍK ONLINE
Novinky:
1. Dohodnutá délka obchodního jednání se nyní přenáší do délky uskutečněného obchodního kontaktu.
2. Při přenosu obchodních kontaktů do Outlooku je možné odfiltrovat zrušené obchodní kontakty.
3. Do seznamu obchodníků jsou zařazeni i neaktuální obchodníci (přepínač pro jejich zobrazení je v kontextové nabídce).
4. V dialogu obchodního kontaktu je možné pro dohodnuté osobní jednání definovat jinou adresu, kde se bude toto jednání konat.
Změny:
1. Bylo upraveno zobrazování položek jednotlivých oken aplikace pro variantu nastavené velikosti písma 125%.
2. Je umožněno odstranění pozice osoby a přiřazení nové (nebo nových) v jednom kroku editace.

ŠKOLITEL ONLINE
Novinky:
1. Kopírování detailu kalendáře (Ctrl+D) je umožněno i pro položku Rezervace.
Změny:
1. Bylo upraveno zobrazování položek jednotlivých oken aplikace pro variantu nastavené velikosti písma 125%.
2. Při pokusu o mazání priority nároků z číselníku se kontroluje její použití u všech nároků v databázi a pokud je použita, mazání není povoleno).

TECHNIK ONLINE
Novinky:
1. Kopírování detailu kalendáře (Ctrl+D) je umožněno i pro položku Rezervace.
Změny:
1. Bylo upraveno zobrazování položek jednotlivých oken aplikace pro variantu nastavené velikosti písma 125%.
2. Při pokusu o mazání priority nároků z číselníku se kontroluje její použití u všech nároků v databázi a pokud je použita, mazání není povoleno).

ŘÍZENÍ PRODEJE, verze 1.0.6 (19.05.2017)

Byl uvolněn produkt ŘÍZENÍ PRODEJE, verze 1.0.6

ŘÍZENÍ PRODEJE
Novinky:
1. Při přidání firmy je umožněno převzetí údajů z databáze Ares.
2. Je doplněna informace o nutnosti aktualizovat databázi do průvodce instalace (resp. aktualizace produktu) na server.
3. Sestavy ve Výchozím rozcestníku manažera lze spouštět pro uživatelsky definovanou množinu osob.
4. Byla doplněna statistika počtů objednávek v čase dle typu komunikace.
5. Byla doplněna srovnávací statistika KPI obchodníků za měsíc podle oddělení.

OBCHODNÍK
Novinky:
1. Do pohledu Objednávky byl doplněn sloupec s typem komunikace.
2. Byla doplněna možnost tvorby nabídek (ve stejném stylu jako jsou objednávky). Zobrazeny jsou v Základním pohledu i v novém pohledu Nabídky.

ŘÍZENÍ PRODEJE verze 1.0.5 (01.03.2017)

Přehled změn ve verzi 1.0.5:

Novinky:

Byla vytvořena možnost uživatelského seznamu filtrů a sestav ve Výchozím rozcestníku manažera.
Dosavadní část rozcestníku Přehledy byla nyní nově nahrazena částí Odkazy.

V této kartě lze vytvořit seznam filtrů a sestav v části Nastavení:

 • Obecné - sestavy je seznam současných sestav, které byly dosud dostupné v původní části Přehledy.
 • OBCHODNÍK – kontakty, (a také objednávky nebo odpovědi) jsou vlastní filtry, které si uživatel vytvořil a uložil v jednotlivých pohledech aplikace OBCHODNÍK (např. na obrázku Dohodnuté schůzky).
  Vlevo je seznam dostupných odkazů, vpravo je uživatelský seznam vybraných odkazů, které budou zobrazeny ve Výchozím rozcestníku manažera. Pořadí odkazů, stejně jako jejich názvy, lze v případě potřeby uživatelsky změnit.

ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE (26.04.2016)

Přehled změn ve verzi 1.0.3:

ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE
Novinky:
1.    Bylo doplněno informování o dostupnosti nové verze produktu a o nových licencích produktu.
2.    Server ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE je nyní možné spouštět jako službu.
3.    Byla doplněna možnost servisních operací s databázemi (záloha, obnova).
4.    Do kalendáře ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE byla doplněna možnost tisku protokolů školení, instalací a servisů.
5.    V kalendáři je možné nastavení šířky jednotlivé hodiny (využitelné zejména na větším rozlišení monitoru).
Změny:
1.    Bylo upraveno zobrazování položek jednotlivých oken aplikace pro variantu nastavené velikosti písma 125%.

 
OBCHODNÍK ONLINE
Novinky:
1.    Dohodnutá délka obchodního jednání se nyní přenáší do délky uskutečněného obchodního kontaktu.
2.    Při přenosu obchodních kontaktů do Outlooku je možné odfiltrovat zrušené obchodní kontakty.
3.    Do seznamu obchodníků jsou zařazeni i neaktuální obchodníci (přepínač pro jejich zobrazení je v kontextové nabídce).
4.    V dialogu obchodního kontaktu je možné pro dohodnuté osobní jednání definovat jinou adresu, kde se bude toto jednání konat.
Změny:
1.    Bylo upraveno zobrazování položek jednotlivých oken aplikace pro variantu nastavené velikosti písma 125%.
2.    Je umožněno odstranění pozice osoby a přiřazení nové (nebo nových) v jednom kroku editace.

ŠKOLITEL ONLINE
Novinky:
1.    Kopírování detailu kalendáře (Ctrl+D) je umožněno i pro položku Rezervace.
Změny:
1.    Bylo upraveno zobrazování položek jednotlivých oken aplikace pro variantu nastavené velikosti písma 125%.
2.    Při pokusu o mazání priority nároků z číselníku se kontroluje její použití u všech nároků v databázi a pokud je použita, mazání není povoleno).

 
TECHNIK ONLINE
Novinky:
1.    Kopírování detailu kalendáře (Ctrl+D) je umožněno i pro položku Rezervace.
Změny:
1.    Bylo upraveno zobrazování položek jednotlivých oken aplikace pro variantu nastavené velikosti písma 125%.
2.    Při pokusu o mazání priority nároků z číselníku se kontroluje její použití u všech nároků v databázi a pokud je použita, mazání není povoleno).

ŘÍZENÍ PRODEJE ONLINE verze 1.0.2 (26.09.2014)

Novinky:

 • Bylo doplněno okno s informacemi o novinkách a změnách ve verzích.
 • Do okna Osoby byl doplněn filtr na školitele, obchodníky, techniky.
 • Byla vytvořena sestava s plánem obchodních jednání, školení, instalací a servisů, která je dostupná (po prvním přihlášení do databáze) i po odpojení od internetu. Sestava slouží jako "záloha" pro účely operativního zjištění údajů o schůzce/školení/instalaci v místech bez pokrytí internetem. V nastavení je možné zvolit, kdy se bude sestava automaticky spouštět.

Změny:

 • Byla změněna terminologie v okně Osoby. Bývalí uživatelé jsou označeni jako "neaktuální" (zobrazují se přeškrtnutě).

OBCHODNÍK ONLINE

Novinky:

 • Byl doplněn filtr na výběry podle volby veřejný ano/ne.
 • Do vyhledávání byla doplněna možnost hledání podle textu v zápisu nebo poznámce obchodního kontaktu ve vlastních obchodních kontaktech (hledá se v obchodních kontaktech přihlášeného uživatele).
 • Byla vytvořena sestava s plánem obchodních jednání, školení, instalací a servisů, která je dostupná (po prvním přihlášení do databáze) i po odpojení od internetu. Sestava slouží jako "záloha" pro účely operativního zjištění údajů o schůzce/školení/instalaci v místech bez pokrytí internetem. V nastavení je možné zvolit, kdy se bude sestava automaticky spouštět.

ŠKOLITEL ONLINE

Novinky:

 • Kalendář: Do kontextové nabídky byla přidána možnost tisku protokolů jednoho dne (nezávisle na aktuálně zvoleném období kalendáře).
 • V kalendáři je možné odlišit výkony navolané správcem od výkonů navolaných osobně.
 • Pro jednání o návrhu termínu byla doplněna nová položka Rezervace termínu. Každý nárok může mít zadáno pro vybraného řešitele více rezervací termínu, které "blokují čas" řešitele do definitivního potvrzení termínu ze strany klienta. Poté lze rezervaci změnit na standardní plán výkonu, ostatní zadané rezervace se automaticky zruší.
 • Když má správce zobrazen kalendář s několika techniky/školiteli, lze pro lepší orientaci každý řádek podbarvit svou určenou barvou.
 • Při exportu do Outlooku byla doplněna možnost uzamčení položky, aby se při dalším exportu nepřepisovala.
 • Bylo vytvořeno nastavení práv, které uživateli umožní zpřístupnit pouze zápis výkonu.
 • Do detailu položky kalendáře u uskutečněného výkonu byla doplněna poznámka z plánovaného výkonu.
 • Byla vytvořena sestava s plánem obchodních jednání, školení, instalací a servisů, která je dostupná (po prvním přihlášení do databáze) i po odpojení od internetu. Sestava slouží jako "záloha" pro účely operativního zjištění údajů o schůzce/školení/instalaci v místech bez pokrytí internetem. V nastavení je možné zvolit, kdy se bude sestava automaticky aktualizovat.

Změny:

 • Zobrazení jednotlivých položek kalendáře je možné definovat pomocí barevného přechodu dvou vybraných barev.
 • Při zobrazení pohledu Nároky, ve kterém není definován žádný filtr, je zobrazeno upozornění na možný delší čas načtení dat (délka závisí na počtu záznamů). Pro množství nároků v tisících doporučujeme použít omezující filtr, který dobu načítání zkrátí.

TECHNIK ONLINE

Novinky:

 • Kalendář: Do kontextové nabídky byla přidána možnost tisku protokolů jednoho dne (nezávisle na aktuálně zvoleném období kalendáře).
 • V kalendáři je možné odlišit výkony navolané správcem od výkonů navolaných osobně.
 • Pro jednání o návrhu termínu byla doplněna nová položka Rezervace termínu. Každý nárok může mít zadáno pro vybraného řešitele více rezervací termínu, které "blokují čas" řešitele do definitivního potvrzení termínu ze strany klienta. Poté lze rezervaci změnit na standardní plán výkonu ostatní zadané rezervace se automaticky zruší.
 • Když má správce zobrazen kalendář s několika techniky/školiteli, lze pro lepší orientaci každý řádek podbarvit svou určenou barvou.
 • Při exportu do Outlooku byla doplněna možnost uzamčení položky, aby se při dalším exportu nepřepisovala.
 • Bylo vytvořeno nastavení práv, které uživateli umožní zpřístupnit pouze zápis výkonu.
 • Do detailu položky kalendáře u uskutečněného výkonu byla doplněna poznámka z plánovaného výkonu.
 • Byla vytvořena sestava s plánem obchodních jednání, školení, instalací a servisů, která je dostupná (po prvním přihlášení do databáze) i po odpojení od internetu. Sestava slouží jako "záloha" pro účely operativního zjištění údajů o schůzce/školení/instalaci v místech bez pokrytí internetem. V nastavení je možné zvolit, kdy se bude sestava automaticky aktualizovat.

Změny:

 • Zobrazení jednotlivých položek kalendáře je možné definovat pomocí barevného přechodu dvou vybraných barev.
 • Při zobrazení pohledu Nároky, ve kterém není definován žádný filtr, je zobrazeno upozornění na možný delší čas načtení dat (délka závisí na počtu záznamů). Pro množství nároků v tisících doporučujeme použít omezující filtr, který dobu načítání zkrátí.

ŘÍZENÍ PRODEJE

CENÍK

VerzeCena od
S, N50 000,-

Uvedené ceny jsou bez DPH. K cenám zásilek je účtováno poštovné.

Přehled verzí

SSingle verze, instalace na jednu samostatnou stanici nebo síťový server pro 1 uživatele.
NInstalace pro síťový server s přístupem do počtu uživatelů určeného uvedeným číslem.

 

Servisní smlouva
V rámci Servisní smlouvy mohou být čerpány tyto služby:
Instalace včetně dopravy za akční cenu 980,-.
Přeinstalace produktu 1x ročně v průběhu účinnosti smlouvy za cenu 980,- bez DPH, v ceně je zahrnuto i dopravné.
Instalace aktualizací produktu 1x ročně v průběhu účinnosti smlouvy za cenu 980,- bez DPH, v ceně je zahrnuto i dopravné.
Bezplatné zaškolení libovolného počtu pracovníků do uživatelských funkcí v rozsahu 2 hodin.
Pravidelné měsíční aktualizace zdarma formou doplňku NET Servis.
Telefon na Linku technické podpory a přednostní email na technickou podporu.
Servisní práce dle zvýhodněných sazeb (50 % sleva).
Metodické školení dle zvýhodněných sazeb.
Doprava dle zvýhodněných sazeb
Informace o novinkách formou bulletinu.
Služba „volání zpět“.
Poskytování e-mailové a telefonické podpory zdarma.
Verze notebook za zvýhodněné ceny.
10 % sleva na rozšíření produktu.

Konkrétní informace o aktuálních slevách, individuálních cenových nabídkách, souvisejících doplňcích či profesních řešeních vám podá firemní reprezentant společnosti nebo naše Klientské centrum.