Software

PRÁVNÍ VÝPOČTY

Právní výpočty snadno, rychle a přehledně

Category:

Product Description

PRÁVNÍ VÝPOČTY SNADNO, RYCHLE A PŘEHLEDNĚ

POPTÁVKA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ CENTRUM PODPORY 

Nová aplikace PRÁVNÍ VÝPOČTY umožňuje snadno a rychle provádět přehledné výpočty běžných situací jako jsou odměny advokáta (např. za zastoupení, obhajobu či účast při úkonech), náklady řízení, soudní poplatky, úroky z prodlení, cestovní náhrady aj. Intuitivní aplikace je uzpůsobena na míru potřebám zástupců právnických profesí.

Aplikace umožňuje provádět ucelené výpočty v souhrnné přehledové tabulce, kterou lze následně exportovat i vytisknout. Velkou výhodou aplikace PRÁVNÍ VÝPOČTY je také provázanost s naším právním informačním systémem CODEXIS® (jednotlivé moduly obsahují např. odkazy na právní předpisy související se stanovováním odměn, náhrad či poplatků).


Pro koho je vhodná aplikace PRÁVNÍ VÝPOČTY?

Aplikaci při své práci využijí zejména advokáti, notáři, exekutoři či likvidátoři. Ocení ji však i zástupci dalších právnických profesí.


Moduly aplikace PRÁVNÍ VÝPOČTY

Advokát

 • V tomto modulu je možné spočítat mimosmluvní odměnu advokáta a jeho uplatnitelné náklady podle advokátního tarifu
 • Do výpočtu lze přidat i soudní poplatky a cestovní náhrady

Notář

 • Modul umožňuje spočítat odměny a náhrady notáře podle notářského tarifu
 • Do výpočtu lze přidat i soudní poplatky a cestovní náhrady

Exekutor

 • Modul slouží k výpočtu odměny a náhrady exekutora podle exekučního tarifu
 • Do výpočtu lze přidat i soudní poplatky a cestovní náhrady

Pohledávky

Civilní pohledávky

 • V tomto modulu lze spočítat úroky a úroky z prodlení soukromě-právních pohledávek
 • Po zadání zaplacených úhrad je možné spočítat zbývající dlužnou částku

Daňové pohledávky

 • Výpočet pohledávek za daňový subjekt i za správce daně v některých daňových věcech
 • Lze spočítat i výši pokuty a penále

Soudní poplatky

 • Výpočet slouží k určení výše soudního poplatku podle zákona o soudních poplatcích
 • Výpočty lze zadávat jak v samostatném modulu, tak i v profesních modulech

Cestovní náklady

 • Cestovní náhrady počítají náhradu jízdních výdajů podle § 157 zákoníku práce 262/2006 Sb.
 • Výpočty lze zadávat jak v samostatném modulu, tak i v profesních modulech

Lhůtníky

 • Tento modul obsahuje pět submodulů – Konec lhůty, Délka lhůty, Právní moc, Prodloužení vazby a Domněnka otcovství

Pracovní právo

 • Součástí modulu Pracovní právo jsou čtyři submoduly – Dovolená, Nemocenská, Náhrada škody způsobená zaměstnavateli a Náhrada škody způsobená zaměstnanci

Usnadněte si práci a šetřete čas díky aplikaci PRÁVNÍ VÝPOČTY! V případě zájmu o aplikaci kontaktujte naše Klientské centrum.

NOVINKY

Právní výpočty verze 3.0.1 (2.07.2018)

Nový design a nové funkce v jednotlivých modulech Právních výpočtů

Advokát

- možnost přidat hotové výdaje do celkových nákladů řízení

- možnost automaticky připočítávat režijní paušál

- možnost zadat více klientů k jednomu úkonu

- možnost výpočtu nákladů podle data jejich vzniku nebo podle data přiznání nákladů soudem

- možnost jednoduše přidat cestovní náhrady a soudní poplatky do nákladů řízení

- jednoduchý pomocník k základní kalkulaci tarifní hodnoty

- možnost zadávat zvýšení odměny násobkem

Exekutor

- přehlednější a praktičtější strom výpočtů

Cestovní náhrady

- výpočty pro různé typy vozidel

- možnost zadat prokázané výdaje, zejm. při použití hromadné dopravy

Pohledávky

- rozdělení na civilní a daňové pohledávky

Civilní pohledávky

- možnost zadat více příslušenství k jedné pohledávce

- možnost zadat náklady a smluvní úrok jako příslušenství pohledávky

- možnost nastavit období úročení pro jednotlivé úroky

- možnost nastavit kapitalizaci pro jednotlivé smluvní úroky

- možnost nastavit úročení i jako týdenní či měsíční

- možnost nastavit standard úročení pro všechny úroky

- možnost opakování plateb do splacení, ke tvorbě splátkového kalendáře

- automaticky zohledňuje zákonné určení pohledávek + možnost dlužníka určit platbu na konkrétní pohledávku a její příslušenství

Daňové pohledávky

- nový výpočet pohledávky při přeplatku či nesprávně stanovené dani

- možnost výpočtu penále, pokuty

- možnost zadat posečkání finančního úřadu, úhradu nesprávně stanovené daně, náklady daňového řízení aj.

Soudní poplatky

- přehlednější a praktičtější strom výpočtů

- racionálnější (zkrácené) označení poplatků ve výstupu

Pracovní právo

- zohlednění změn sazeb v průběhu pracovní neschopnosti

- výpočet nároku na dodatkové volno i podle odpracovaných měsíců

Lhůtník

- nový výpočet lhůty i podle jejího konce

- možnost zadat délku lhůty i v pracovních dnech

- výpočet délky lhůty i v pracovních dnech

- možnost zadat navazující lhůty

- možnost nastavit délku úložní a odvolací lhůty při výpočtu data právní moci

- do výpočtu prodloužení vazby lze zadat i poslední předchozí prodloužení vazby

AKTUALIZACE

PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.0.2 (12.07.2018)

Byl uvolněn produkt PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.0.2.

Změny v dané verzi:

 • možnost odhlášení uživatele
 • odkaz pro zapomenuté heslo

PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.0.1 (02.07.2018)

Nové funkce

 • možnost nastavit výchozí modul po spuštění
 • možnost přidat výpočet do Celkových nákladů řízení na jedno kliknutí
 • zobrazení vypočtených částek při sbalení panelu

PRÁVNÍ VÝPOČTY