PRÁVNÍ VÝPOČTY - Právní výpočty snadno, rychle a přehledně

Software

PRÁVNÍ VÝPOČTY

Právní výpočty snadno, rychle a přehledně

Category:

Product Description

PRÁVNÍ VÝPOČTY SNADNO, RYCHLE A PŘEHLEDNĚ

POPTÁVKA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ CENTRUM PODPORY 

Nová aplikace PRÁVNÍ VÝPOČTY umožňuje snadno a rychle provádět přehledné výpočty běžných situací jako jsou odměny advokáta (např. za zastoupení, obhajobu či účast při úkonech), náklady řízení, soudní poplatky, úroky z prodlení, cestovní náhrady aj. Intuitivní aplikace je uzpůsobena na míru potřebám zástupců právnických profesí.

Aplikace umožňuje provádět ucelené výpočty v souhrnné přehledové tabulce, kterou lze následně exportovat i vytisknout. Velkou výhodou aplikace PRÁVNÍ VÝPOČTY je také provázanost s naším právním informačním systémem CODEXIS® (jednotlivé moduly obsahují např. odkazy na právní předpisy související se stanovováním odměn, náhrad či poplatků).


Pro koho je vhodná aplikace PRÁVNÍ VÝPOČTY?

Aplikaci při své práci využijí zejména advokáti, notáři, exekutoři či likvidátoři. Ocení ji však i zástupci dalších právnických profesí.


Moduly aplikace PRÁVNÍ VÝPOČTY

Advokát

 • V tomto modulu je možné spočítat mimosmluvní odměnu advokáta a jeho uplatnitelné náklady podle advokátního tarifu
 • Do výpočtu lze přidat i soudní poplatky a cestovní náhrady

Notář

 • Modul umožňuje spočítat odměny a náhrady notáře podle notářského tarifu
 • Do výpočtu lze přidat i soudní poplatky a cestovní náhrady

Exekutor

 • Modul slouží k výpočtu odměny a náhrady exekutora podle exekučního tarifu
 • Do výpočtu lze přidat i soudní poplatky a cestovní náhrady

Insolvenční správce

 • V tomto modulu je možné vypočítat odměnu a náhrady jednoho insolvenčního správce v případě konkursu nebo oddlužení
 • Výpočty se řídí vyhláškou č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce
 • Do výpočtu lze přidat i soudní poplatky a cestovní náhrady

Likvidátor

 • Modul slouží k výpočtu odměn a náhrad jednoho likvidátora, nejde-li o likvidaci poskytovatele služeb na kapitálovém trhu
 • Výpočty se řídí nařízením č. 351/2013 Sb.
 • Do výpočtu lze přidat i soudní poplatky a cestovní náhrady

Pohledávky

Civilní pohledávky

 • V tomto modulu lze spočítat úroky a úroky z prodlení soukromě-právních pohledávek
 • Po zadání zaplacených úhrad je možné spočítat zbývající dlužnou částku

Daňové pohledávky

 • Výpočet pohledávek za daňový subjekt i za správce daně v některých daňových věcech
 • Lze spočítat i výši pokuty a penále

Soudní poplatky

 • Výpočet slouží k určení výše soudního poplatku podle zákona o soudních poplatcích
 • Výpočty lze zadávat jak v samostatném modulu, tak i v profesních modulech

Cestovní náklady

 • Cestovní náhrady počítají náhradu jízdních výdajů podle § 157 zákoníku práce 262/2006 Sb.
 • Výpočty lze zadávat jak v samostatném modulu, tak i v profesních modulech

Lhůtníky

 • Tento modul obsahuje pět submodulů – Konec lhůty, Délka lhůty, Právní moc, Prodloužení vazby a Domněnka otcovství

Pracovní právo

 • Součástí modulu Pracovní právo jsou čtyři submoduly – Dovolená, Nemocenská, Náhrada škody způsobená zaměstnavateli a Náhrada škody způsobená zaměstnanci

Usnadněte si práci a šetřete čas díky aplikaci PRÁVNÍ VÝPOČTY! V případě zájmu o aplikaci kontaktujte naše Klientské centrum.

INSTALACE

Instalace PRÁVNÍ VÝPOČTYsamostatná verze [EXE, 46 MB] verze: 3.1.7 vystaveno 16.10.2018

Soubor po stažení spusťte a postupujte dle pokynů průvodce instalací. Program vyžaduje platný přístup do aplikace PRÁVNÍ VÝPOČTY, který získáte po zaplacení programu.

 

MANUÁLY

Videomanuál PRÁVNÍ VÝPOČTY

Uživatelská příručka PRÁVNÍ VÝPOČTY [PDF, 8,8 MB]

AKTUALIZACE

PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.1.7 (16.10.2018)

Byl uvolněn produkt PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.1.7.

Přehled změn:

 • Revize modulu Cestovní náhrady
 • Úprava Celkového přehledu v modulech Advokát, Notář, Exekutor, Likvidátor, Insolvenční správce, Soudní poplatky a Cestovní náhrady
 • Přidání nového tarifu "dle hodnoty věci" do stromu tarifů v modulu Advokát a nastavení tohoto tarifu jako výchozího
 • Úprava indikace změněných vstupních parametrů výpočtu

PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.1.5 (24.09.2018)

Byl uvolněn produkt PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.1.5.

Přehled změn:

 • Revize modulu Advokát
 • Revize modulu Notář
 • Oprava funkčnosti nastavení výchozího data výpočtu podle nejnovějšího úkonu
 • Opravy výběru paliva v Cestovních náhradách
 • Ošetření vícenásobného přihlášení uživatele
 • Úprava řazení výpočtů v Celkových nákladech řízení
 • Úprava přidávání výpočetních panelu do Celkových nákladů řízení
 • V modulu Pracovní právo byly doplněny funkce pro vymazání a duplikování výpočtu
 • Úprava zaokrouhlování výstupu výpočtů Pohledávek na dvě desetinná místa
 • Zarovnání číselných hodnot ve výstupech vpravo, nastavení stejného počtu desetinných míst

PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.1.0 (27.08.2018)

Byl uvolněn produkt PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.1.0.

Přehled změn:

 • Ppravena chyba ve výpočtu daňových pohledávek
 • Pro aplikaci vytvořen specializovaný prohlížeč

PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.0.4 (10.08.2018)

Byl uvolněn produkt PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.0.4

Přehled změn:

 • nová REPO sazba ČNB 1.25% z 3. 8. 2018
 • oprava výpočtu Soudních poplatků - Řízení o úschově
 • oprava výpočtu Soudních poplatků - Ostatní incidenční spory
 • úprava výpočtu Soudních poplatků - Nařízení výkonu rozhodnutí na jinou povinnost
 • oprava výpočtu Náhrady za ztrátu času v modulu Exekutor
 • opravena chyba v tisku Cestovních náhrad
 • ve výpočtu konce lhůty přidána volba zda prodlužovat konec lhůty, připadá-li tento na svátek
 • na domovskou stránku přidán odkaz na uživatelskou příručku
 • jiné opravy

PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.0.3 (02.08.2018)

Byl uvolněn produkt PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.0.3

Přehled změn:

 • tisk PDF
 • oprava výpočtu civilních a daňových pohledávek
 • oprava výpočtu nemocenské
 • oprava chyb

PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.0.2 (12.07.2018)

Byl uvolněn produkt PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.0.2

Přehled změn:

 • možnost odhlášení uživatele
 • odkaz na zapomenuté heslo

PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.0.1. (02.07.2018)

Byl uvolněn produkt PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.0.1

Přehled změn:

 • ve lhůtníku přidán konec lhůty
 • v pohledávkách přidáno zobrazení panelu formou harmoniky
 • doplněno pracovní právo - nemocenská

NOVINKY

Právní výpočty verze 3.1.0 (27.08.2018)

Nové moduly v aplikaci PRÁVNÍ VÝPOČTY 

Byl uvolněn produkt PRÁVNÍ VÝPOČTY, verze 3.1.0.

Novinky v dané verzi:

Insolvenční správce

 • Přehlednější a praktičtější výpočty

Likvidátor

 • Výpočet odměn a náhrad na jedné stránce

Právní výpočty verze 3.0.1 (02.07.2018)

Nový design a nové funkce v jednotlivých modulech Právních výpočtů

Advokát

- možnost přidat hotové výdaje do celkových nákladů řízení

- možnost automaticky připočítávat režijní paušál

- možnost zadat více klientů k jednomu úkonu

- možnost výpočtu nákladů podle data jejich vzniku nebo podle data přiznání nákladů soudem

- možnost jednoduše přidat cestovní náhrady a soudní poplatky do nákladů řízení

- jednoduchý pomocník k základní kalkulaci tarifní hodnoty

- možnost zadávat zvýšení odměny násobkem

Exekutor

- přehlednější a praktičtější strom výpočtů

Cestovní náhrady

- výpočty pro různé typy vozidel

- možnost zadat prokázané výdaje, zejm. při použití hromadné dopravy

Pohledávky

- rozdělení na civilní a daňové pohledávky

Civilní pohledávky

- možnost zadat více příslušenství k jedné pohledávce

- možnost zadat náklady a smluvní úrok jako příslušenství pohledávky

- možnost nastavit období úročení pro jednotlivé úroky

- možnost nastavit kapitalizaci pro jednotlivé smluvní úroky

- možnost nastavit úročení i jako týdenní či měsíční

- možnost nastavit standard úročení pro všechny úroky

- možnost opakování plateb do splacení, ke tvorbě splátkového kalendáře

- automaticky zohledňuje zákonné určení pohledávek + možnost dlužníka určit platbu na konkrétní pohledávku a její příslušenství

Daňové pohledávky

- nový výpočet pohledávky při přeplatku či nesprávně stanovené dani

- možnost výpočtu penále, pokuty

- možnost zadat posečkání finančního úřadu, úhradu nesprávně stanovené daně, náklady daňového řízení aj.

Soudní poplatky

- přehlednější a praktičtější strom výpočtů

- racionálnější (zkrácené) označení poplatků ve výstupu

Pracovní právo

- zohlednění změn sazeb v průběhu pracovní neschopnosti

- výpočet nároku na dodatkové volno i podle odpracovaných měsíců

Lhůtník

- nový výpočet lhůty i podle jejího konce

- možnost zadat délku lhůty i v pracovních dnech

- výpočet délky lhůty i v pracovních dnech

- možnost zadat navazující lhůty

- možnost nastavit délku úložní a odvolací lhůty při výpočtu data právní moci

- do výpočtu prodloužení vazby lze zadat i poslední předchozí prodloužení vazby

PRÁVNÍ VÝPOČTY