PRÁVNÍ KALKULAČKA - nezbytný pomocník každého advokáta

Software

PRÁVNÍ KALKULAČKA

Nezbytný pomocník každého úspěšného advokáta

Category:

Product Description

NEZBYTNÝ POMOCNÍK KAŽDÉHO ADVOKÁTA

POPTÁVKA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ CENTRUM PODPORY 

Aplikace PRÁVNÍ KALKULAČKA je neocenitelným pomocníkem při každodenních činnostech, které práce advokáta obnáší. Součástí aplikace jsou nástroje šetřící váš čas tím, že umožňují snadné a přehledné výpočty vztahující se k jednotlivým klientům (výpočty odměn a náhrad advokáta, výpočty soudních poplatků, výpočty související s prodlením pohledávek, výpočty cestovních náhrad).

Velkou výhodou aplikace je provázanost s naším právním informačním systémem CODEXIS®. PRÁVNÍ KALKULAČKU je možné zakoupit jako doplněk k softwaru CODEXIS® nebo jako samostatnou aplikaci.

 

PRÁVNÍ KALKULAČKA se skládá z 5 modulů:

PRODLENÍ

Díky modulu Prodlení snadno spočítáte úroky z prodlení a celkový dluh dle zadaných pohledávek a jejich splátek. U výpočtu si můžete zvolit ze dvou základních režimů (zákonný a smluvní úrok z prodlení).

 

ODMĚNY A NÁHRADY ADVOKÁTA

Modul kalkuluje odměnu advokáta, a to včetně výdajů v hotovosti. Hotové výdaje lze zadat konkrétní částkou, nebo je možno použít paušální částku.

 

SOUDNÍ POPLATKY

Tento modul umožňuje přehledné rozdělení na poplatky za řízení a za úkony. PRÁVNÍ KALKULAČKA bez problému zvládá i kombinované poplatky (např. spoluvlastnictví).

 

CESTOVNÍ NÁHRADY

Klasický výpočet cestovních náhrad dle zákoníku práce a prováděcích předpisů, který je použitelný zvláště pro evidenci hotových výdajů na cestovné advokáta.

 

LHŮTNÍK

Modul pro počítání času umožňující práci s různými typy lhůt, které se pak zobrazují ve vašem kalendáři.

 

Usnadněte si práci a šetřete čas díky aplikaci PRÁVNÍ KALKULAČKA! V případě zájmu o aplikaci kontaktujte naše Klientské centrum.

INSTALACE

Instalace PRÁVNÍ KALKULAČKAsamostatná verze [EXE, 26 MB] verze: 2.1.7.9 vystaveno 19. 10. 2018

 

MANUÁLY

Systémová příručka PRÁVNÍ KALKULAČKA [PDF, 2,9 MB]

Uživatelská příručka PRÁVNÍ KALKULAČKA [PDF, 1,6 MB]

NOVINKY

Právní kalkulačka v nové verzi (04.06.2015)

Nová verze softwaru Právní kalkulačka je doplněna o několik užitečných funkcí. Nově je vkládána věta se zdůvodněním toho, proč byla snížena výše náhrady nákladů řízení, která zohledňuje procentuální úspěšnost. Je také možné zadat více stavění lhůt v hmotněprávním lhůtníku. Výpočet částí lhůty byl upraven tak, že lze výběrem zobrazit třetinu, polovinu, nebo dvě třetiny zadané lhůty. Pokud se provádí výpočet zákonného úroku z prodlení, lze nově zobrazit větu určenou pro vložení do rozhodnutí, která nastiňuje způsob výpočtu celkové částky. A změna se dotkla také odměny advokáta v trestním řízení, která je nyní upravitelná.

Ukončení podpory našich software provozovaných na operačním systému MS Windows XP (11.02.2015)

Oznamujeme, že ke dni 10.2.2015 byla ukončena podpora našich software provozovaných na operačním systému MS Windows XP.

Software, jenž jste si zakoupili, nadále budete moci na tomto operačním systému provozovat. Neneseme však odpovědnost za problémy a škody vzniklé z důvodu konfliktu s vlastnostmi operačního systému nebo jiným software provozovaným na tomto operačním systému.

Co se stane, když budu dál provozovat software na MS Windows XP?

Software bude nadále fungovat, mohou však nastat potíže s kompatibilitou, jenž mohou zapříčinit nesprávnou funkcionalitu software (přesnost výpočtů, propojení na MS Office a další).

Jak si z Windows XP přesunu software do nového počítače, pod nový operační systém?

Doporučujeme následující postup:

 1. Zazálohujte personální data
 2. Odregistrujte SW
 3. Nainstalujte a zaregistrujte SW pod novým OS
 4. Naimportujte personální data

AKTUALIZACE

PRÁVNÍ A SOUDNÍ KALKULAČKA, verze 2.1.7.9 (19.10.2018)

Byl uvolněn produktu PRÁVNÍ A SOUDNÍ KALKULAČKA, verze 2.1.7.9.

Změny v nové verzi:

 • Pro účely výpočtu Prodlení provedena implementace nové repo sazby ČNB platné od 27. 9. 2018

PRÁVNÍ A SOUDNÍ KALKULAČKA, verze 2.1.7.7 (17.08.2018)

Byl uvolněn produkt Právní a soudní kalkulačka, verze 2.1.7.7.

Do nové verze byla implementována změna REPO a diskontní sazby ČNB k 3.8.2018.

PRÁVNÍ A SOUDNÍ KALKULAČKA, verze 2.1.7.5 (09.02.2018)

Byl uvolněn produktu PRÁVNÍ A SOUDNÍ KALKULAČKA, verze 2.1.7.5.

Změny v nové verzi:

 • změna REPO sazby, aktualizace výpočtu soudních poplatků
 • doplnění odkazu na aktuální vyhlášku u cestovních náhrad

PRÁVNÍ A SOUDNÍ KALKULAČKA, verze 2.1.7.3 (30.11.2017)

Byl uvolněn produkt Právní a soudní kalkulačka, verze 2.1.7.3.

Do nové verze byl implementován nový licenční systém.

PRÁVNÍ A SOUDNÍ KALKULAČKA, verze 2.1.6 (10.08.2017)

Byl uvolněn produkt Právní a soudní kalkulačka, verze 2.1.6.

Aktualizace v dané verzi: aktualizace repo sazby platné od 4. 8. 2017

PRÁVNÍ A SOUDNÍ KALKULAČKA, verze 2.1.5 (23.06.2017)

Byl uvolněn produkt Právní a soudní kalkulačka, verze 2.1.5.

Změna oproti předchozí verzi:

 • Přidání možnosti jednoduchého přidání režijního paušálu v modulu Advokát/Tarifní odměna.

PRÁVNÍ a SOUDNÍ KALKULAČKA, verze 2.1.3a. (09.05.2017)

Při spuštění kalkulačky z Advokátního spisu někdy nebyla vidět vozidla z číselníku vozidel, která byla nadefinována při spuštění z CDX. Vyřešeno tak, že přibyla volba pro zobrazení všech definovaných vozidel.

PRÁVNÍ KALKULAČKA 2.1.3 (03.03.2017)

Přehled změn ve verzi 2.1.3:

 • oprava chyby: u výpočtu tarifu "Notářská úschova" v modulu Notář
 • oprava chyby: po provedení výpočtu, jeho uložení a následném otevření docházelo v modulu Notář ke ztrátě části uložených dat a poté ke vzniku neurčitých čísel v přehledu výpočtu
 • tisk Celkových náhrad byl přepracován tak, aby byl zcela použitelný
 • v modulu Soudní poplatky byl přidán nový tarif Zrušení rozhodčího nálezu
 • úprava výpočtu soudních poplatků pro spolky v modulu Soudní poplatky
 • v tisku tarifní odměny advokáta se nyní zobrazuje částka, z níž se odměna počítá
 • přibyla možnost exportu výpočtu pohledávek z prodlení do formátu MS Excel

PRÁVNÍ KALKULAČKA 2.1.0 (02.08.2016)

Přehled změn ve verzi 2.1.0:

Změny v modulech Notář a Insolvenční správce

V modulech Notář a Insolvenční správce byla přepracována výpočetní část, jakož i výběr typu úkonu a s tím související parametrizace typu výpočtu. Pro uživatele největší změna je právě strom úkonů, který je zcela nový a dále pak samotný výběr úkonu.
Byla přidána možnost výběru typu úkonu psaním části názvu úkonu. Při postupném psaní typu úkonu do pole úkonu se zobrazuje seznam relevantních typů úkonů, z nichž si může uživatel požadovaný úkon vybrat snáze, než tomu bylo doposud.
Byla přidána možnost nastavit si jeden typ úkonu jako "oblíbený" a ten pak jednoduše kliknutím na tlačítko vpravo vedle editačního pole nebo klávesovou zkratkou Ctr+Enter nastavit.

Rozšíření číselníku cestovních náhrad

Číselník amortizace byl doplněn od roku 1992 a číselník PHM od roku 2001.

PRÁVNÍ KALKULAČKA 2.0.9.4 (03.06.2016)

Přehled změn ve verzi 2.0.9.4:

technický update:

 • oprava drobné chyby v modulu Advokát, kdy při změnách data občas docházelo k chybnému určení částky tarifu
 • změna názvu souboru nápovědy tak, aby neobsahoval nealfanureické znaky (mezera)
 • oprava chyby, kdy při spuštění hmotněprávního lhůtníku občas docházelo k Access Violation

PRÁVNÍ KALKULAČKA 2.0.9.3 (23.05.2016)

Přehled změn ve verzi 2.0.9.3:

 • oprava chyby: advokát - chyba při výpočtu - §9/3 a
 • oprava chyby: Notář - přepínání typu úkonu
 • oprava chyby: Notář - položka se nevejde na formulář
 • oprava chyby: Soudní kalkulačka - výchozí šablona
 • aktualizace výpočtu dle novější právní úpravy: Procesní lhůtník - Lhůta rozhodná pro početí dítěte
 • oprava chyby: Zastropování výpočtu podle § 14b odst. 5 advokátního tarifu
 • oprava chyby: Číselník aut - Dlouhý název auta vs. Aplikační server
 • doplnění Procesního lhůtníku o lhůty podle informačního zákona aktualisace se zřetelem k aktuální právní úpravě
 • aktualizace záložek Související předpisy
 • změna v chování: Úrok z prodlení - platby na pohledávky

PRÁVNÍ KALKULAČKA verze 2.0.9.0 (15.12.2015)

Přehled změn ve verzi 2.0.9.0:

 • Prodlení - zákonný úrok dle daňového řádu
 • Lhůtníky - úpravy vzhledu
 • Notář - špatný výpočet úschovy
 • Prodlení - Ukládání ve variantě CDX - po kliknutí na tlačítko Kopírovat do schránky vyskočí chyba o chybějící tabulce v databázi
 • Soudní kalkulačka - výběr textové šablony - nová šablona
 • Přidání nového státního svátku - dies passionis Domini
 • Cestovní náhrady - průměrná spotřeba tooltip
 • Advokát - maximální výše odměny ex offo
 • Hmotněprávní lhůtník - barevné odlišení stavění v ročním pohledu
 • Kompletní překopání soudních poplatků
 • Doplnění samostatného vlákna pro přístup do sběrného systému (licence)
 • Procesní lhůtník - Trestní řád - Rozhodování o dalším trvání vazby

PRÁVNÍ KALKULAČKA verze 2.0.8.1 (12.10.2015)

Přehled změn ve verzi 2.0.8.1:

 • Opraven a vylepšen výpočet lhůty s více stavěními v hmotněprávním lhůtníku.
 • Opraveno chybné ukládání řetězců s českými znaky do databáze při přístupu přes aplikační server.
 • Licencování upraveno pro bezproblémovou funkci s Windows 10.
 • Nápověda a příručka prošly důkladnou revizí.

PRÁVNÍ KALKULAČKA verze 2.0.8.0 (04.06.2015)

 • Byla opravena chyba v procesním lhůtníku (Trestní řád - Rozhodování o dalším trvání vazby), která spočívala v tom, že výpočet ukazoval lhůtu o den delší, než měl.
 • Byla opravena chyba v procesním lhůtníku (Trestní řád - Soudnictví ve věcech mládeže), která spočívala v tom, že výpočet ukazoval lhůtu o den delší, než měl.
 • Bylo změněno pořadí položek druhu výpočtu v modulu Prodlení.
 • Odstraněna chyba spočívající v tom, že kalkulačka skončila chybou, pokud spolupracovala s aplikačním serverem (chyba se projevila např. při otevření číselníku vozidel).
 • V soudní kalkulačce byla přidána věta pro zkopírování do spisu, která zdůvodňuje, proč byly náklady sníženy (dle vzoru  "Kdyby byl žalobce úspěšný zcela, měl by nárok na @Celková_náhrada, protože však byl úspěšný pouze z @Úspěšnost_v_procentech%, přiznávám mu náhradu ve výši @Poměrná_náhrada.").
 • Hmotněprávní lhůtu lze nyní stavět vícekrát (dosud pouze jednou).
 • Modul prodlení - pro zákonný úrok se generuje věta pro vložení do rozhodnutí dle vzoru  "Žalovaný je povinen zaplatit žalobci xxx Kč s xxx% úrokem ročně za dobu od xxx do xxx, s xxx% úrokem ročně za dobu od xxx do xxx, s xxx% úrokem ročně za dobu od xxx do xxx a za dobu od xxx do zaplacení s ročním úrokem ve výši, která v každém jednotlivém kalendářním pololetí trvání prodlení odpovídá v procentech součtu čísla 7 a výše limitní sazby pro dvoutýdenní repo operace České národní banky vyhlášené ve Věstníku České národní banky a platné vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního pololetí".
 • Advokát - odměna v trestním řízení: nyní lze přednastavenou částku 10000 Kč upravit (dle §10/5).
 • V hmotněprávním lhůtníku lze za předpokladu, že lhůta není stavěna, zobrazit třetinu, polovinu nebo dvě třetiny lhůty.

PRÁVNÍ KALKULAČKA verze 2.0.7.5 (23.04.2015)

Přehled změn ve verzi 2.0.7.5:

 • opravena chyba u výpočtu oměny advokáta při zaškrtnutí volby ex-offo - při změnách úkonu a zaškrtuní této volby se nesprávně přepočítávala korekce
 • u odměny pro insolvenčního správce přidána možnost "společný návrh manželů" - pro společný návrh manželů je jiná, vyšší sazba
 • do procesního lhůtníku přidána volba pro výpočet dvoutýdenního období

PRÁVNÍ KALKULAČKA verze 2.0.7 (23.02.2015)

Přehled změn ve verzi 2.0.7:

 • Oprava síťové registrace
 • Oprava výpočtu soudních poplatků
 • Oprava výpočtu odměny insolvenčního správce
 • Oprava výpočtu odměny advokáta

PRÁVNÍ KALKULAČKA verze 2.0.6.3 (09.01.2015)

Přehled změn ve verzi 2.0.6.3:

 • Nový způsob ověřování registrace
 • Podpora PKAL pro proxy server při použití aplikačního serveru
 • Nové číselníky PHM a amortizací

PRÁVNÍ KALKULAČKA verze 2.0.6 (11.11.2014)

Přehled změn ve verzi 2.0.6:

 • Oprava zadávání ceny PHM v číselníku vozidel.
 • Soudní kalkulačka - oprava šablony u rychlého výpočtu.
 • Soudní kalkulačka - oprava výpočtu režijního paušálu u polovičních úkonů.
 • Spolupráce s aplikačním serverem Codexis.
 • Oprava sestavy úroků z prodlení.

PRÁVNÍ KALKULAČKA verze 2.0.5 (05.09.2014)

Přehled změn ve verzi 2.0.5:

 • Advokát - tarifní odměna - výpočet s/bez ex offo - oprava ergonomie
 • Zobrazování špatného data (ang. formát) u Prodlení - oprava
 • Lhůtník - rozhodnutí o trvání vazby mladistvých - nová lhůta
 • SKAL - rychlý výpočet - vliv data zahájení a data rozsudku na výpočet - oprava ergonomie
 • SKAL - rychlý výpočet - celé a poloviční úkony - oprava ergonomie a doplnění výpočtu
 • SKAL - celkové náklady řízení - report - oprava formuláře, doplnění šablony
 • lhůtník - konec lhůty dle § 105 trestního zákoníku - nová lhůta
 • advokát - tarifní odměna - korekce mimosmluvní odměny v trestním řízení - oprava ergonomie
 • advokát - náhrada za promeškaný čas - oprava ergonomie zadávání, oprava výpočtu
 • SKAL - Soudní poplatky - ztráta zadaných údajů/špatně vybraný tarif dle data - oprava

PRÁVNÍ KALKULAČKA verze 2.0.4.5 (21.08.2014)

Přehled změn ve verzi 2.0.4.5:

 • Oprava zaokrouhlování u soudních poplatků
 • Odměna notáře - nový typ úkonu
 • Cestovní náhrady - prokázané výdaje - oprava výpočtu DPH
 • Prodlení - chyba v úrocích při platbě na jistinu

PRÁVNÍ KALKULAČKA verze 2.0.4 (02.07.2014)

Přehled změn ve verzi 2.0.4:

 • Nový výpočet odměny advokáta
 • Oprava výpočtu zákonného úroků z prodlení
 • Přenos poznámky do celkových nákladů řízení
 • Úprava exportu z celkových nákladů řízení
 • Soudní lhůtník - přidání lhůt 2 a 6 měsíců
 • Oprava výpočtu odměny insolvenčního správce

PRÁVNÍ KALKULAČKA verze 2.0.3 (25.03.2014)

Přehled změn ve verzi 2.0.3:

 • Prodlení - nový výpočet poplatků z prodlení na jistinu
 • Prodlení - periodické platby - možnost zadávat hromadně pravidelné platby úhrad pohledávek
 • Přidán výpočet odměny advokáta - za provedení autorizované konverze
 • Soudní poplatky - úprava zaokrouhlování dle změny zákona

PRÁVNÍ KALKULAČKA verze 2.0.2 (14.03.2014)

Přehled změn ve verzi 2.0.2:

 • zapracování námětů od klientů
 • opravy chyb

PRÁVNÍ KALKULAČKA verze 1.4.7.1 (09.05.2013)

Přehled změn ve verzi 1.4.7.1:

 • úprava Právní kalkulačky do režimu výpočtů odpovídající novému právnímu stavu po nabytí účinnosti zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb. Ústavním soudem ČR

PRÁVNÍ KALKULAČKA verze 1.4.7. (22.04.2013)

Přehled změn ve verzi 1.4.7:

 • nové výpočty - pracovní právo
 • oprava výpočtu advokátního tarifu
 • oprava výpočtu soudního poplatku (elektronický platební rozkaz)
 • kontrola výpočtu úroku z prodlení - na jistinu

PRÁVNÍ KALKULAČKA verze 1.4.6. (01.03.2013)

 Přehled změn ve verzi 1.4.6:

 • oprava výpočtu u trestních věcí - advokatní tarif
 • kontrola výpočtu úroku z prodlení

PRÁVNÍ KALKULAČKA