KONTROLA INSOLVENCE - AKTUÁLNÍ PŘEHLED O SUBJEKTECH V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

Software

KONTROLA INSOLVENCE

Aplikace sledující situaci vašich dodavatelů, zákazníků a partnerů

Category:

Product Description

SNADNO DOSTUPNÝ A VŽDY AKTUÁLNÍ PŘEHLED O SITUACI VAŠICH DODAVATELŮ, ZÁKAZNÍKŮ A PARTNERŮ

POPTÁVKA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ CENTRUM PODPORY 

Software KONTROLA INSOLVENCE za vás sleduje, zda se vaši dodavatelé či zákazníci nenacházejí v insolvenčním řízení. Díky pravidelné aktualizaci dat přímo ze serveru Ministerstva spravedlnosti, odkud jsou okamžitě zaznamenávány veškeré nové události v insolvenci zvolených subjektů, máte vždy kompletní a aktuální přehled.

Systém informuje o všech změnách, zprávy o insolvenci jsou doručovány na vámi zadaný email. Aplikace umožňuje vyhledávání informací o registrovaných ekonomických subjektech z databáze ministerstva ARES, součástí aplikace je také kontrola Registru nespolehlivého plátce DPH.

 

Funkce softwaru KONTROLA INSOLVENCE:

 • Neomezené množství sledovaných subjektů
 • Kontrola spolehlivosti plátců DPH
 • Dohledávání subjektů v databázi ARES
 • Evidence lhůt vázaných ke konkrétním insolvenčním řízením
 • Aktualizace dat přímo ze serveru Ministerstva spravedlnosti
 • Maximální zabezpečení vámi zadaných dat
 • Možnost vyhledávání podle různých údajů o subjektu (stejně jako např. v Insolvenčním rejstříku)
 • Historie předchozích vyhledávání
 • Monitoring právnických i fyzických osob
 • Zasílání upozornění na nově vedeném insolvenčním řízení na email (možno i na více emailů)
 • Možnost zvolit preferované sledované subjekty
 • Možnost stažení dokumentů evidovaných u konkrétního řízení

 

 

Proč se stát klientem softwaru KONTROLA INSOLVENCE?

 • Nikdo nemá povinnost informovat vás o insolvenčních řízeních vedených s vašimi dodavateli či klienty. Přehled o jejich aktuální situaci si musíte udržovat vy sami. Předcházejte spolupráci s dlužníky, kteří se kvůli svým dluhům ocitli v insolvenčním řízení, nebo řeší exekuce.
 • Nepropásnete lhůty, které jsou v insolvenci pevně dány zákonem. Aplikace vás nejen upozorní na to, že se konkrétní subjekt nachází v insolvenci, ale také vám umožní evidovat vyplývající lhůty pro jednotlivá insolvenční řízení.
 • Vše máte pod kontrolou. U každého sledovaného subjektu máte vždy aktuální informace, zda se nenachází v insolvenčním řízení.
 • Automatické upozornění na změny ve stavu sledovaných subjektů. Zprávy o insolvenci můžete dostávat na jeden nebo více emailů. V případě více změn u jednoho subjektu obdržíte souhrnný email, nedojde tak k zahlcení vaší schránky.
 • Vaše data jsou v maximálním bezpečí.

INSTALACE

Instalace KONTROLA INSOLVENCE [EXE, 27 MB] verze: 1.1.20 vystaveno 24.05.2018

Soubor uložte na disk. Spuštěním proběhne instalace/aktualizace produktu Kontrola insolvence

Nová verze může vyžadovat aktualizaci databáze. V takovém případě doporučujeme provést nabídnutou zálohu databáze, předejdete případným ztrátám dat.

MANUÁLY

Systémová příručka KONTROLA INSOLVENCE [PDF, 4 MB]

Uživatelská příručka KONTROLA INSOLVENCE [PDF, 3,3 MB]

Příručka pro upgrade databázové platformy Firebird 3 [PDF, 1 MB]

Příručka pro modul šifrování [PDF, 1,1 MB]

NOVINKY

Software KONTROLA INSOLVENCE v nové verzi (04.09.2015)

V nové verzi produktu KONTROLA INSOLVENCE jsou insolvenční řízení označována podle toho, jak přesná shoda nastala v porovnání s insolvenčním rejstříkem, je rozlišována úplná a částečná shoda. Stav je možné změnit také ručně, případně vybraná insolvenční řízení zcela odstranit. Propojením s databází ARES lze dohledat také datum narození podnikající fyzické osoby.

Ukončení podpory našich software provozovaných na operačním systému MS Windows XP (11.02.2015)

Oznamujeme, že ke dni 10.2.2015 byla ukončena podpora našich software provozovaných na operačním systému MS Windows XP.

Software, jenž jste si zakoupili, nadále budete moci na tomto operačním systému provozovat. Neneseme však odpovědnost za problémy a škody vzniklé z důvodu konfliktu s vlastnostmi operačního systému nebo jiným software provozovaným na tomto operačním systému.

Co se stane, když budu dál provozovat software na MS Windows XP?

Software bude nadále fungovat, mohou však nastat potíže s kompatibilitou, jenž mohou zapříčinit nesprávnou funkcionalitu software (přesnost výpočtů, propojení na MS Office a další).

Jak si z Windows XP přesunu software do nového počítače, pod nový operační systém?

Doporučujeme následující postup:

 1. Zazálohujte personální data
 2. Odregistrujte SW
 3. Nainstalujte a zaregistrujte SW pod novým OS
 4. Naimportujte personální data

Novinkou aplikace je kontrola registru nespolehlivého plátce DPH (22.04.2013)

Součástí aplikace Kontrola Insolvence je nově i kontrola REGISTRU NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE DPH, který umožňuje ověření spolehlivosti plátců, a to na základě registru Ministerstva financí. Označení nespolehlivého plátce DPH získává ten plátce, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. Aplikace umožňuje zobrazit výsledek prověřování hledaného pláce DPH pomocí zadání jeho DIČ, ale zároveň nabízí i možnost hromadné kontroly seznamu vámi zvolených subjektů.

AKTUALIZACE

KONTROLA INSOLVENCE verze 1.1.20 (24.05.2018)

Přehled změn ve verzi:

 • Podpora šifrování databáze

KONTROLA INSOLVENCE, verze 1.1.16 (20.09.2017)

Byla vydána distribuční verze produktu KONTROLA INSOLVENCE s označením verze 1.1.16.

Přehled změn:
•    Nové sloupce v detailu řízení - Platní věřitelé, Senátní značka, Spisová značka incidenčního sporu
•    Ruční hledání - Možnost vyhledat a zobrazit detail řízení podle jeho spisové značky
•    Detail řízení - Zobrazení pokud je u řízení více dlužníků
•    Výsledky kontroly všech subjektů - Přidáno podbarvení v případě nálezu subjektů v částečné shodě
•    Přidáno upozornění pokud bude zrušena probíhající kontrola po startu aplikace
•    Upozornění, že neproběhla kontrola insolvence za poslední měsíc.
•    Úprav název sloupce "Nález ukončené" na "Nález neaktivní"
•    Doplněn k instalaci vzorový soubor pro import subjektů
•    Doplněno řazení ve výsledcích ručního vyhledávání

KONTROLA INSOLVENCE verze 1.1.15 (04.03.2016)

Přehled změn ve verzi 1.1.15:

 • Nový dialog pro kontrolu uložených subjektů na serveru pro online hlídání
 • Pro subjekty přidán parametr skupina - lze filtrovat a zkontrolovat zvolenou skupinu
 • V seznamu subjektů zobrazen celkový počet evidovaných subjektů

KONTROLA INSOLVENCE verze 1.1.14 (10.11.2015)

Přehled změn ve verzi 1.1.14:

 • Online hlídání - přidání funkce hlídat pouze stav - Bude zaslán jeden mail pouze při změně stavu ins. řízení
 • Optimalizace ukládání výsledků hledání nespolehlivého plátce DPH
 • Optimalizace ukládání subjektů na server pro online hlídání

KONTROLA INSOLVENCE verze 1.1.13 (07.09.2015)

Přehled změn ve verzi 1.1.13:

 • Úprava licenční kontroly pro MS Windows 10
 • Pro nálezy v insolvenčním řízení přidáno rozdělení na shodu/částečnou shodu
 • Optimalizace rychlosti načítání subjektů a samotná kontrola v ins. rejstříku

KONTROLA INSOLVENCE verze 1.1.12 (25.03.2015)

Přehled změn ve verzi 1.1.12:

 • Zapojení nového licencování
 • Úprava instalátoru
 • Zapojení instalace Firebird 2.5

KONTROLA INSOLVENCE verze 1.1.11.0 (04.12.2014)

Přehled změn ve verzi 1.1.11.0:

 • Zobrazovat ikonu pro nový dokument
 • Při přidávání do online hlídání - přidána možnost přeskočit vše, kde uživatel nemá vyplněny identifikátory
 • Úprava průvodce registrací

KONTROLA INSOLVENCE verze 1.1.10 (03.06.2014)

Přehled změn ve verzi 1.1.10:

 • Online sledování insolvence - Úprava dialogu
 • Úprava ukládání sledovaných subjektů na server

KONTROLA INSOLVENCE verze 1.1.9 (31.03.2014)

Přehled změn ve verzi 1.1.9:

 • Import subjektů - Import poznámky - přidán jako nový sloupec v definici XLS souborů
 • Import subjektů - Kontrola zda v importovaném XLS není několikrát stejný záznam
 • Oprava zobrazování při nastavení 120dpi
 • Oprava mazání subjektů - Při smazání subjektu je odstraněn také hlídaný subjekt na serveru
 • Seznam subjektů - Doplnění informací z ARES pro podnikající fyzické osoby dohledané podle data narození

KONTROLA INSOLVENCE verze 1.1.8 (12.11.2013)

Přehled změn ve verzi 1.1.8:

 • Zapracování kontroly dostupnosti serveru ministerstva
 • Oprava zobrazování stavu insolvence u subjektů v rozcestníku

KONTROLA INSOLVENCE verze 1.1.7 (03.09.2013)

Přehled změn ve verzi 1.1.7:

 • Nespolehlivý plátce DPH - Kontrola bankovních účtů - Barevné rozlišení konkrétních nálezů
 • Ukládání výsledků kontroly podle přihlášeného uživatele
 • Import subjektů - Kontrola zda existuje subjekt - Obohaceno o Jmeno+Příjmení+DatumNarození
 • Import subjektů - Import subjektů z Advokátního spisu - Opravena chyba spojení s databází
 • Seznam subjektů v rozcestníku - Upraveno zařazení do sekce aktivních a neaktivních, pokud existuje nález subjektu v obou skupinách
 • Ukládána pozice okna aplikace pro další spuštění

KONTROLA INSOLVENCE verze 1.1.6 (22.04.2013)

Přehled změn:

 • Vyhledávání nespolehlivého plátce DPH napojeno na oficiální API ministerstva
 • Subjekt doplněn o zadání čísla bankovního účtu
 • Při kontrole nespolehlivého plátce DPH zároveň kontrolováno číslo účtu

KONTROLA INSOLVENCE verze 1.1.5 (05.04.2013)

Přehled změn ve verzi 1.1.5:

 • Online hlídání podle stavu ins. řízení
 • Úprava vyhledávacího algoritmu
 • Úprava ukládání subjektu do online hlídání
 • Oprava duplicitního zobrazování emailových adres
 • Import dat - kontrola na existenci subjektu (kontrola podle RČ a IČ)

KONTROLA INSOLVENCE verze 1.1.4.1 (22.02.2013)

Přehled změn ve verzi 1.1.4.1:

 • Přidán odkaz na web obsahující formuláře pro přihlášení pohledávky
 • Přidáno ukládání tabulek do excelu
 • Opraveno ukládání nalezených dat - časové urychlení celé kontroly
 • Přidáno vyhledávání Nespolehlivý plátce DPH
 • Spolupráce s Centrálním registrem smluv
 • a další

KONTROLA INSOLVENCE

CENÍK

VerzeCena od
S, N20 000,-

Uvedené ceny jsou bez DPH. K cenám zásilek je účtováno poštovné.

 

Přehled verzí

SSingle verze, instalace na jednu samostatnou stanici nebo síťový server pro 1 uživatele.
NInstalace pro síťový server s přístupem do počtu uživatelů určeného uvedeným číslem.

 

Konkrétní informace o aktuálních slevách, individuálních cenových nabídkách, souvisejících doplňcích či profesních řešeních vám podá firemní reprezentant společnosti nebo naše Klientské centrum.