EQUANTA - SOFTWARE PRO FINANČNÍ ANALÝZU A PLÁNOVÁNÍ

Software

EQUANTA

Komplexní software pro finanční analýzu a finanční plánování

Category:

Product Description

KOMPLEXNÍ NÁSTROJ FINANČNÍ ANALÝZY A FINANČNÍHO PLÁNOVÁNÍ

POPTÁVKA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ CENTRUM PODPORY 

EQUANTA® je aplikace vhodná pro plánování, controlling, analýzu a rozhodování o investičních záměrech. Manažerský software poskytuje okamžitý a aktuální obraz o finanční situaci společnosti či účetní jednotky. Aplikace obsahuje širokou škálu výpočetních, přehledových a pomocných funkcí pro zpracování vlastních podnikatelských záměrů a analýz dosažených výsledků hospodaření.

 

Software EQUANTA® je vhodný pro:

 • pracovníky zodpovědné za přípravu ekonomických plánů a analýz
 • finanční manažery
 • pracovníky ekonomických oddělení
 • podnikatele
 • pracovníky zodpovědné za výběr optimálních investičních variant (EQUANTA® umožňuje srovnávání investičních záměrů)
 • pracovníky zodpovědné za správu firemních financí
 • finanční poradce

Software je dostupný i v anglickém, německém a francouzském jazyce.

 

Software obsahuje 7 modulů:

FINANČNÍ ANALÝZA

Díky finanční analýze máte okamžitý a aktuální obraz o situaci vaší společnosti či účetní jednotky. Finanční ukazatele firmy (rentabilita vlastního kapitálu, rentabilita tržeb, rentabilita nákladů atd.) můžete sledovat v čase a své údaje můžete srovnávat s doporučenými hodnotami.

 

PLÁNY A ZÁMĚRY

S EQUANTOU®  získáte komfortní zázemí při tvorbě operativních nebo strategických finančních plánů. Modul umožňuje interaktivní modelování zdrojů financování chodů společnosti a díky funkci srovnávání můžete porovnat různé scénáře plánů od pesimistické až po optimistickou variantu. V oblasti investičních záměrů získáte nepostradatelného rádce pro rozhodování, které projekty realizovat a které raději ne.

 

FINANČNÍ VÝPOČTY

Součástí aplikace EQUANTA® jsou nástroje sloužící k porovnávání různých variant financování. Dostupné jsou i výpočty úročení, spoření, směnek a akciových ukazatelů.  Prohlédnout si můžete také simulace bankovních účtů, hypotečních úvěrů a stavebního spoření.

 

OPERATIVNÍ CASH FLOW

Účinný nástroj pro operativní řízení provozního peněžního toku je vhodný k modelování splatnosti pohledávek závazků k vybraným okruhům obchodních partnerů a grafické zobrazování aktuálních stavů finančních prostředků.

 

ÚČETNÍ ANALÝZA

Nástroje, které jsou součástí modulu Účetní analýza, umožňují jednoduché vytváření vámi definovaných pohledů na data a jejich agregace (obraty vybraných účtů za zvolená období, součty částek za vybraná střediska atd.).

 

OCEŇOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Díky výpočetním nástrojům sloužícím ke stanovení hodnoty firmy můžete ocenit firmu hned z několika pohledů investora a to v různých úrovních detailního zpracování.

 

ÚČETNÍ VÝKAZY

Poskytují základní ekonomické výstupy v podobě legislativně daného tvaru účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztrát, cash-flow, hlavní knihy atd.). Tyto výstupy slouží uživateli jako primární kontrola správnosti propojení produktu EQUANTA® s ekonomickým systémem uživatele. Při zpracování finanční analýzy, kdy vycházíme z ručně zadaných údajů (aktiva, pasiva, zisk, ztráta...) slouží účetní výkazy jako editory pro vstup těchto údajů. Při zpracování plánů a investičních záměrů slouží pak účetní výkazy jako jeden z výstupů modelování.


Od února 2018 EQUANTA obsahuje také účetní standard pro neziskové organizace – ty tak nově mohou také využívat tento komplexní nástroj pro finanční analýzu a plánování.

 

V případě zájmu o software EQUANTA® nás kontaktujte. Rádi zodpovíme vaše otázky a najdeme řešení na míru vašim potřebám.

INSTALACE

Instalace EQUANTA 7 [EXE, 36 MB] verze: 7.3.26 vystaveno 29.10.2018

Nová generace produktu EQUANTA. V případě zájmu kontaktujte naše Klientské centrum na e-mailové adrese: klientske.centrum@atlasgroup.cz, nebo na telefonním čísle 596 613 333.

Soubor uložte na disk. Spuštěním proběhne instalace/aktualizace produktu EQUANTA.

Instalace EQUANTA 7 (64-bitová verze) [EXE, 36 MB] verze: 7.3.22 vystaveno 19. 02. 2018

Nová generace produktu EQUANTA. V případě zájmu kontaktujte naše Klientské centrum na e-mailové adrese: klientske.centrum@atlasgroup.cz, nebo na telefonním čísle 596 613 333.

Soubor uložte na disk. Spuštěním proběhne instalace/aktualizace produktu EQUANTA.

 

Upozornění:

Pokud máte produkt EQUANTA ve verzi 5.X.X. a nižší, potřebujete pro činnost aktuální verze novou licenci. Pro její získání prosím kontaktujte naše Klientské centrum na e-mailové adrese: klientske.centrum@atlasgroup.cz, nebo na telefonním čísle 596 613 333.

 

MANUÁLY

Systémová příručka EQUANTA 7 [PDF, 1,5 MB]

Uživatelská příručka EQUANTA 7 [PDF, 5 MB]

Import dat EQUANTA 7 [PDF, 700 kB]

NOVINKY

EQUANTA nově také neziskové organizace (19.02.2018)

Byla vydána nová verze produktu EQUANTA, verze 7.32. Novinkou v této verzi je zařazení účetního standardu pro neziskové organizace, které tak mohou nově využívat výhod, které tento komplexní nástroj pro finanční analýzu a plánování svým uživatelů nabízí.

EQUANTA přináší řadu nových změn a vylepšení (10.01.2017)

EQUANTA přináší řadu uživatelských změn v operativním cashflow, v účetní analýze, v institutu benchmarků, jež umožňují mj. vizualizaci trendů v tabulkách výkazů a zobrazování limitů v grafech, v možnostech importů a v dalších vylepšeních a opravách.

EQUANTA přináší nový komplexní návrhář výkazů (26.05.2016)

Software EQUANTA přichází s novým komplexním řešením v podobě návrháře výkazů, jenž umožňuje vytvářet a upravovat všechny typy výkazů a funkcí, včetně těch, které jsou dodávány spolu s produktem (tzn. rozvaha, rozbory ukazatelů, controlling, atd.). Výstupy návrháře lze samozřejmě tisknout, a to včetně víceúrovňového záhlaví tabulek.

Software EQUANTA v nové verzi - snadné vyhledávání a filtrace (24.11.2015)

Produkt EQUANTA přináší v aktuální verzi nové globální nástroje pro vyhledávání, filtraci a návrh ukazatelů a výkazů.
Možnost pohodlně vytvářet vlastní výkazy je nedílnou součástí produktu EQUANTA. Návrhář ukazatelů slouží k definici sad vzorců a konstantních hodnot, které se poté dají využívat v různých výkazech, anebo jako součást vzorců jiných ukazatelů.
Návrhář výkazů slouží k vytváření vlastních výkazů, jejichž součástí mohou být jakékoliv zvolené ukazatele - ať již vlastní, anebo předpřipravené.
Pomocí globálního filtru lze nyní efektivně omezit množinu vstupních účetních dat tak, aby výsledky prezentované v jednotlivých výkazech obsahovaly jen zvolené záznamy – např. vybraná střediska, rozsah datumů, rozmezí částek, IČ zvolených zákazníků, apod. Jednotlivé kombinace filtrů lze pohodlně ukládat a načítat.
Jistě oceníte také možnosti globálního vyhledávání, které umožní snadno nalézt požadované výkazy, umístění potřebných ukazatelů ve výkazech, záznamy účetních dat obsahující zadaný text, dříve otevřené projekty, či součásti produktu, které chcete použít v aktuálně otevřeném projektu.

Nová generace softwaru EQUANTA (20.10.2015)

Přicházíme s novou generací softwarového produktu EQUANTA, která poskytuje uživateli širokou škálu výpočetních, přehledových a pomocných funkcí pro zpracování vlastních podnikatelských záměrů a analýz dosažených výsledků hospodaření.
V rámci jednoho projektu je nyní možné pracovat se skutečnými, nebo modelovanými daty zvolené účetní jednotky. Základem pro veškeré výpočty jsou data účetního deníku či hlavní knihy, které lze jednoduše importovat.
EQUANTA v nové verzi nabízí moderní design a uživatelsky nastavitelnou úvodní stránku s možností dynamického zobrazování obsahu zvolených projektů.

Komplexní možnosti propojení všech účetních dat v reálném čase, přímé srovnávání údajů zvolených projektů, snadná možnost globální změny sledovaného období a individuální definice veškerých ukazatelů činí z produktu EQUANTA jedinečný nástroj analýzy a plánování.

Software EQUANTA ve zcela nové verzi (24.09.2015)

EQUANTA ve verzi 7 přináší zásadní změny v možnostech uživatelského rozhraní, práce s daty, definice jednotlivých výkazů a mnoha dalších funkcích. V nové verzi je možné sdílení analyzovaných a plánovaných dat napříč všemi moduly. Dále byla připravena dynamická úvodní stránka - rozcestník, který umožňuje definovat zobrazení klíčových údajů z vybraných projektů.
Také návrh všech ukazatelů a výkazů je řešen dynamicky, což umožňuje flexibilně reagovat na individuální potřeby konkrétního zákazníka i změny v legislativě.
Nová verze produktu EQUANTA představuje zcela nové řešení ve spojení s moderním uživatelským rozhraním a s podporou snadné změny vzhledu.
 
Usnadněte si práci s nejnovější verzí softwaru EQUANTA! 

Ukončení podpory našich software provozovaných na operačním systému MS Windows XP (11.02.2015)

Oznamujeme, že ke dni 10.2.2015 byla ukončena podpora našich software provozovaných na operačním systému MS Windows XP.

Software, jenž jste si zakoupili, nadále budete moci na tomto operačním systému provozovat. Neneseme však odpovědnost za problémy a škody vzniklé z důvodu konfliktu s vlastnostmi operačního systému nebo jiným software provozovaným na tomto operačním systému.

Co se stane, když budu dál provozovat software na MS Windows XP?

Software bude nadále fungovat, mohou však nastat potíže s kompatibilitou, jenž mohou zapříčinit nesprávnou funkcionalitu software (přesnost výpočtů, propojení na MS Office a další).

Jak si z Windows XP přesunu software do nového počítače, pod nový operační systém?

Doporučujeme následující postup:

 1. Zazálohujte personální data
 2. Odregistrujte SW
 3. Nainstalujte a zaregistrujte SW pod novým OS
 4. Naimportujte personální data

AKTUALIZACE

EQUANTA, verze 7.3.26 (29.10.2018)

Byla vydána aktualizace produktu EQUANTA verze 7.3.26.

Změny v dané verzi:

 • přidáno: EQUANTA nyní ukládá všechny uživatelské výkazy, ukazatele, a další doplňky přímo do souboru projektu. Při otevření projektu na jiném počítači se chybějící, či aktualizované doplňky automaticky instalují do knihovny funkcí. Tuto novou možnost lze vypnout v dialogu Nastavení.
 • vylepšeno: Ergonomie uživatelského rozhraní v Průvodci pro import dat (např.: používané šablony jsou nyní nahoře v seznamu, přiřazené sloupce jsou nyní barevně zvýrazněny, při nesouladu mezi šablonou a vstupním souborem je uživateli zobrazeno upozornění, apod.)
 • vylepšeno: V dialogu rozšířené editace údajů přibylo tlačítko “Vynulovat” (pro rychlé nastavení všech hodnot na nulu)
 • vylepšeno: Okno pro výběr složky v nastavení sdílení nyní obsahuje editační pole s našeptávačem pro snadnější vyhledání cílového umístění
 • opraveno: Editace buňky, která nespadala do období zadaném v aktivním filtru, způsobovala postupné přičítání vkládaných hodnot, namísto přepisu na danou hodnotu. Vyřešeno informačním hlášením a zamezením uložení úprav v takovýchto buňkách.
 • opraveno: Po zkopírování a vložení záznamu účetních dat ze schránky se nepřepočetly hodnoty ve výkazech. Toto je nyní opraveno.

EQUANTA, verze 7.3.25 (11.1.2018)

Byla vydána aktualizace produktu EQUANTA verze 7.3.25.

Přehled změn:

 • dynamické panely na úvodní stránce nyní podporují zobrazení grafu pro konkrétní vybranou buňku zvoleného výkazu
 • úvodní stránka nyní obsahuje nabídku “Přidat” pro vložení nových dynamických panelů. Nabídka obsahuje seznam otevřených výkazů a v nich vybraných řádků, což umožňuje buď přidání panelu zobrazujícího celou tabulku výkazu, anebo panelu s grafem pro vybraný řádek výkazu
 • v účetní analýze a v analýze cash flow jsou nyní k dispozici nová pole – “Účetní období” a “Kvartál” – tato pole umožňují analyzovat data v rámci hospodářského (fiskálního) roku – tedy v situaci, kdy je počátek účetního období projektu nastaven na jiné datum, než 1.1.
 • při práci v rámci hospodářského roku má uživatel nyní možnost ovlivnit zobrazování jeho popisku v nastavení projektu (zvýšením, snížením, anebo zachováním hodnoty kalendářního roku)
 • do reportu lze nyní přidat výkaz i přetažením záložek ze seznamu otevřených stránek
 • doplňkové filtry v buňkách výkazů je nyní možné aplikovat i na vzorce, které obsahují odvozené ukazatele (tzn. např. AKTIVA, TRZBY, apod.)
 • kontextová nápověda k aktuálně vybrané buňce výkazu, která má vazbu na některý z benchmarků, nyní funguje pro buňky odkazující i jen na název ukazatele
 • kontextová nápověda zobrazuje informace k benchmarku i tehdy, pokud sice není ve výkazu vybrána žádná buňka s ním související, ale daný benchmark je použit pro zobrazení limitů v grafu výkazu
 • políčko pro zadání hesla k projektu (v dialogu Možnosti projektu) nyní obsahuje i tlačítko pro dočasné zobrazení hesla v čitelné podobě
 • vložení filtru s více podmínkami ze schránky do zvolené buňky v Návrháři výkazů pomocí funkce “Vložit filtr ze schránky” – tato operace chybně spojila podmínky filtru, což je nyní opraveno
 • při exportu dat do formátu MS Excel s nastaveným zaokrouhlování “na celá čísla” nevytvářel ve výsledném listu buňky typu “číslo”, ale “text” – toto je nyní opraveno
 • další drobná vylepšení a úpravy …

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.

EQUANTA, verze 7.3.24 (27.07.2018)

Byla vydána aktualizace produktu EQUANTA verze 7.3.24.

Změny v dané verzi:

Operativní cash flow

 • přidáno: V grafu modelovaného cash flow jsou nyní explicitně uvedeny hodnoty fakturovaných a uhrazených částek a hodnota jejich rozdílu (ke konci zvoleného období)
 • přidáno: Identifikace nestandardně přeúčtovaných úhrad dokladů, kdy je zaplacená částka v importovaném souboru uvedena s opačným znaménkem než částka fakturovaná
 • vylepšeno: Identifikace úhrad dobropisů závazků a pohledávek v importu dat
 • vylepšeno: V analýze cash flow je nyní referenční datum určující i pro výpočet celkových částek závazků a pohledávek, a nejen pro zahrnutí částek do daných kategorií dnů po splatnosti. Analýza je tak sladěna s výpočty v grafu a tabulce modelovaného cash flow, pokud je zapnuta volba referenčního data.
 • vylepšeno: Režim změny (posunu) datumů platností v grafu modelovaného cash flow lze nyní ukončit i klávesou ESCAPE
 • opraveno: Export analýzy cash flow již obsahuje i popisy kategorií splatnosti (nejen jejich číselná vyjádření)

Obecné vlastnosti

 • přidáno: Aktualizace účetních výkazů (Rozvaha, VZaZ) pro rok 2018
 • přidáno: Průvodce redukcí dat, který umožňuje radikálně zmenšit rozsah importovaných dat účetního deníku do podoby sumarizovaných dat hlavní knihy, a to dle uživatelem zvolených parametrů (např. minimální sledovaná časová jednotka, střediska, zakázky, apod.)
 • přidáno: Reporting – nová funkce pro rychlé a pohodlné sestavení aktuálně požadovaných výstupů do jednoho výsledného dokumentu (ve formátu PDF, či HTML)
 • přidáno: Možnost exportu výkazů a exportu speciálních tiskových šablon do formátu PDF
 • přidáno: Možnost exportu a importu nastavení, vlastních výkazů a dalších uživatelských šablon (v dialogu Nastavení)
 • přidáno: Možnost zarovnávat výchozí a importované účty na analytický rozsah (při importu, ručním zadávání úhrad, pohledávek, závazků, apod.)
 • vylepšeno: Možnost obnovy projektu ze zálohy je nyní k dispozici i samostatně v nabídce Nástroje
 • vylepšeno: Dříve uložené konfigurace stránek (např. účetní analýzy, controllingu, apod.) lze nyní odstranit pomocí nově dostupné rolovací nabídky tlačítka “Vymazat”.
 • vylepšeno: Stavovým ikonám zapnutého filtru, srovnání a agregace v dolní liště aplikace byla změněna barva z poloprůhledné modré na výraznější vínově červenou
 • vylepšeno: Aktuálně nastavený filtr lze nyní pomocí volby v kontextové nabídce zkopírovat do schránky a následně pak pohodlně vložit do buněk vlastního výkazu, definice srovnávaného projektu, či do definice sledovaných ukazatelů v analýze průběhu hodnot.  V těchto funkčních oblastech lze nyní také načíst libovolný předdefinovaný filtr.
 • vylepšeno: V seznamu účetních záznamů vstupujících do vzorce se nyní rychlý výpočet salda aktualizuje i v případě, když se na záznamy aplikuje rychlý filtr
 • vylepšeno: V seznamu účetních záznamů máte nyní možnost zobrazovat kromě čísel účtů “Má dáti” a “Dal” i jejich názvy. Tuto možnost lze aktivovat v dialogu Nastavení (v sekci Stránky a zobrazení)
 • vylepšeno: V účetní analýze lze nyní vypnout zobrazování názvů účtů (pomocí příslušné volby v dialogu Nastavení, v sekci Stránky a zobrazení)
 • opraveno: Export účetní analýzy již obsahuje i názvy účtů (nejen jejich číselná vyjádření)
 • opraveno: Chybné uspořádání buněk v exportu víceúrovňové účetní analýzy do formátu typu HTML

EQUANTA, verze 7.3.22 (19.02.2018)

Byla vydána aktualizace produktu EQUANTA verze 7.3.22.

Přehled novinek a změn:

Obecné vlastnosti

• přidáno: Účetní standard pro neziskové organizace
• přidáno: Návrhář účetních standardů
• vylepšeno: Volba "Nastavit jako výchozí pro ..." v editoru účtové osnovy, která umožňuje nastavit výchozí definici účtové osnovy pro zvolený účetní standard
• vylepšeno: Akce "Zkopírovat data ze srovnávaných projektů" v průvodci generací a modifikací dat byla přejmenována na "Zkopírovat data z otevřených projektů" a seznam v ní nabízených projektů byl rozšířen na všechny aktuálně otevřené projekty a v nich definované srovnávané projekty.
Upozornění: Srovnávané projekty se do seznamu nezařadí, pokud nebyly otevřeny v rámci dříve zapnuté funkce "Srovnání".
• vylepšeno: Zpřesnění hodnotících kritérií benchmarků vybraných poměrových ukazatelů
• vylepšeno: Aktualizace knihoven pro načítání dat z MS Excel a OpenOffice Calc
• vylepšeno: Funkce "Uložit šablonu jako..." v průvodci importem dat nyní automaticky definuje identifikátor a název nově ukládané šablony (přidává číslo kopie), což zamezí případnému nechtěnému přepsání původní šablony
• vylepšeno: Aktivaci sdíleného úložiště lze nyní provést i po uživatelských změnách v ukazatelích a výkazech, jelikož do nově aktivovaného úložiště se nyní implicitně přenášejí všechny doposud provedené změny
• vylepšeno: Při deaktivaci tzv. "rozšířené editace údajů" v nastavení aplikace se nyní zobrazuje také dotaz na vyčištění seznamu konkrétních ukazatelů (resp. buněk výkazů) pro které je rozšířená editace explicitně nastavena
• vylepšeno: Zvětšení maximálního počtu dnů v kategoriích dnů po splatnosti (z 255 na 16 384)
• opraveno: Ukládání nastavení "Kategorií dnů po splatnosti" v analýze cash flow

EQUANTA, verze 7.3.21 (24.10.2017)

Byla vydána aktualizace produktu EQUANTA verze 7.3.21.

Přehled novinek a změn:

Obecné vlastnosti

 • vylepšeno: Systém licencování produktu (přechod na nový licenční systém)
 • opraveno: Rozšířená editace při zapnutém zaokrouhlování na tisíce (buňky výkazu, které ve vzorci obsahovaly jen jeden účet, se zaokrouhlovaly chybně)
 • opraveno: Sumář ve výkazu Střediskový controlling
 • další drobná vylepšení a úpravy ...

EQUANTA, verze 7.2.20 (30.06.2017)

Byla vydána aktualizace produktu EQUANTA verze 7.2.20.

Přehled novinek a změn:
Účetní analýza
- změněno: Účetní analýza nyní reaguje i na přepínače "Filtr" a "Agregace".
- změněno: Účetní analýza nyní reaguje na přepínač "Srovnání" - pokud je aktivní, tak se do OLAP kostky načítají také data ze srovnávaných projektů. Tato data lze v tabulce seskupovat díky nově dostupnému poli "Projekt". Jestliže toto pole nepoužijete, a zároveň necháte přepínač "Srovnání" zapnutý, budou se data ze srovnávaných projektů v OLAP kostce načítat tak, jako by se jednalo o agregovaná data. Stejná změna platí i pro Analýzu operativního cash flow.

Operativní cashflow
- vylepšeno: Algoritmus pro rozpoznávání slev
- změněno: Analýza cash flow nyní reaguje i na přepínače "Filtr", "Agregace" a "Srovnání" (viz upozornění v sekci "Účetní analýza")

Obecné vlastnosti
- přidáno: Automatické zobrazení salda vybraných záznamů účetních dat (v pravém dolním rohu seznamu) a volba pro zobrazení podrobnějšího rozboru tohoto salda
- přidáno: Rozšířené možnosti filtrace srovnávaných projektů (použití filtru z hlavního projektu, vlastního filtru, anebo filtru uloženého ve srovnávaném projektu)
- přidáno: Nad seznamem účetních dat lze nyní využít volbu "Přidat do filtru", která vybraný sloupec a jeho hodnotu přidá do globálního filtru
- vylepšeno: V návrháři výkazů lze nyní pro skupiny dat pracující s použitými účty využít novou volbu - "Brát v úvahu jen účty ze zobrazených období". Pokud je zaškrtnuta, zobrazí se jen účty použité v daném období, a nikoliv účty použité v účetních datech jako celku
- vylepšeno: V dialogu "O aplikaci" jsou nyní k dispozici informace o umístění klíčových součástí aplikace (výchozí složka projektů, složka knihovny součástí, apod.)
- opraveno: Volba "Skrýt data hlavního projektu" ve vlastnostech srovnání je již plně funkční

EQUANTA, verze 7.2.18 (17.05.2017)

Přehled novinek a změn ve verzi 7.2.18.

Operativní cash flow
•    vylepšeno: Nová volba "Brát v úvahu párovací symboly" umožňuje přednostně vypořádat dané úhrady oproti předpisům se shodnými párovacími symboly.
•    vylepšeno: Vypořádání účetních případů typu "sleva", a to především v OLAP analýze cash flow

Obecné vlastnosti
•    opraveno: Použití klávesových zkratek Del, Ctrl+C, Ctrl+V a Ctrl+X při editaci buňky v návrháři výkazů.
Při zahájení editace textu buňky pomocí opakovaného kliknutí myší nefungovaly tyto
klávesové zkratky v rámci upravovaného textu, ale jako globální funkce pro úpravy buněk.
Toto je nyní opraveno.
•    opraveno: Rozpoznávání dostupnosti internetu pro aktualizace produktu

EQUANTA verze 7.2.17 (06.04.2017)

Přehled novinek a změn ve verzi 7.2.17

Obecné vlastnosti
• přidáno: Nový formát souborů projektů (tzv. Rozsáhlé projekty EQUANTA, s příponou .EQPD), jenž usnadňuje práci s rozsáhlými účetními daty s řádově milióny záznamů. Při otevírání těchto projektů se účetní data načítají na pozadí (což platí i pro srovnávané a agregované pod-projekty) a při ukládání projektů se pracuje jen se změněnými daty (přidanými, změněnými, či smazanými záznamy), což umožňuje průběžné ukládání práce bez nutnosti čekat na zápis celého souboru projektu.
• přidáno: Možnost definovat výkazy a sestavy ve formátu HTML a XML
• vylepšeno: Návrhář výkazů nyní obsahuje možnosti definice dynamických skupin dat (strom účtů, seznam středisek, apod.)
• vylepšeno: Na úvodní stránce lze nyní zobrazovat grafy i ze specializovaných výkazů, jako např. rozklad hodnot, rozklad vzorců, apod.
• opraveno: Ukládání projektů obsahujících datumy včetně časových údajů, které spadaly do dnů přechodu mezi letním a zimním časem
• opraveno: Rozpoznávání časového rozsahu pro čištění dat při importu údajů do projektů, které měly nastaven vlastní hospodářský rok, a další drobná vylepšení a opravy.

EQUANTA verze 7.2.16 (01.03.2017)

Přehled změn ve verzi 7.2.16

Účetní výkazy

• přidáno: Přehled o změnách vlastního kapitálu.

Operativní cash flow

• přidáno: V analýze operativního cash flow lze nyní nastavit vlastní rozsahy dnů po splatnosti (pomocí volby "Kategorie dnů po splatnosti").

• přidáno: Do analýzy operativního cash flow přibyly volitelné nové typy záznamů: "Úhrady závazků" a "Úhrady pohledávek". Tyto údaje lze v analýze zobrazit po zaškrtnutí volby "Zahrnout úhrady" v nabídce možností analýzy.

Účetní analýza

• přidáno: Doplňkové nastavení pro pole "Částka±", které umožňuje zvolit účtové třídy, u nichž chce uživatel obrátit výsledné znaménko.

Obecné vlastnosti

• přidáno: Dialog pro výběr tzv. oficiálních tiskových šablon byl rozšířen o volbu "Tisk do souboru" (ve formátu HTML).

• vylepšeno: Do editoru sad ukazatelů v rámci projektu (jenž je dostupný přes postranní panel Výkazy) byla přidána možnost filtrování seznamu ukazatelů.

• vylepšeno: Dialog pro hromadné vkládání hodnot do výkazu ze schránky nyní obsahuje možnost obnovit výchozí nastavení vkládání (ignorované buňky, posun dat, apod.) předdefinované dodavatelem, a také možnost využít funkci rozšířené editace pro doladění vkládaných hodnot údajů, jež se skládají z více ukazatelů.

• vylepšeno: Před tiskem velmi rozsáhlých výkazů, či seznamů (jako např. účetního deníku), se nyní uživateli zobrazuje potvrzovací dialog, aby se zabránilo nechtěnému zahlcení aplikace.

• vylepšeno: V nastavení aplikace lze nyní vybrat výchozí složku pro otevírání a ukládání projektů.

• vylepšeno: Do záložek lze nyní (kromě konkrétních výkazů a stránek) přidávat i odkazy na projekty, takže tento panel lze využít jako seznam oblíbených projektů. Ke stejnému účelu lze využít i úvodní stránku (přetažením záložek s projekty na plochu úvodní stránky).

• vylepšeno: Nenalezené soubory projektů v seznamu naposledy otevřených jsou nyní odlišeny jinou barvou textu.

• opraveno: Volba "Uložit jako šablonu" nefungovala správně nad již jednou uložených projektem (ukládala daný projekt jako kopii, nikoliv jako šablonu). Toto je nyní opraveno.

…a další drobná vylepšení, která povedou ještě k pohodlnější práci se softwarem EQUANTA.

EQUANTA verze 7.2.15 (25.01.2017)

Přehled změn ve verzi 7.2.15

Finanční analýza

• přidáno: Benchmarky pro francouzský pohled a pyramidální rozklady ROE

Operativní cash flow

• vylepšeno: Při změně data splatnosti (či jiných údajů) v tabulce modelovaného cash flow zůstává nyní editovaný účetní záznam vybrán pro další případné úpravy (pozice kurzoru se nastaví na dané datum splatnosti)

Účetní analýza

• vylepšeno: Okno "Vizualizace průběhu hodnot" nyní umožňuje nastavit vybrané ukazatele jako horní a dolní meze v grafu (coby obdobu limitů hodnot v rámci benchmarků)

Obecné vlastnosti

• přidáno: Volitelná rozšířená editace údajů, která umožní v tabulkách zobrazovat dialog pro zadání hodnot jednotlivých podřízených údajů, ze kterých se editovaná buňka skládá (namísto zadání jedné celkové částky). Tuto funkčnost lze následně povolit i jen pro konkrétní buňky vybraných výkazů.

• přidáno: Volba "Vložit jinak" (Shift+Ctrl+V), která umožňuje hromadné vložení hodnot ze schránky do aktuálního výkazu. Jedná se v podstatě o pomůcku pro rychlé ruční zadání údajů zkopírovaných např. z tabulkového procesoru.

• přidáno: Možnost zachovat původní soubor při volbě "Uložit jako ..." (v nastavení aplikace)

• vylepšeno: Tisk výkazů nyní obsahuje i vizuální prvky a styly benchmarků

• vylepšeno: Volby "Vzorec" a "Účetní záznamy" v kontextových nabídkách výkazů jsou nyní dostupné i pro srovnávané projekty, a také je lze vyvolat klávesovými zkratkami (F3, resp. Enter)

• vylepšeno: Při dokončení změn ukazatelů v návrháři již aplikace nezavírá všechny otevřené výkazy (prostředí uživatele zůstane ve stavu, ze kterého byl návrhář ukazatelů vyvolán)

• změněno: Funkce "Přidat poznámku" v kontextových nabídkách výkazů se nyní chová tak, že přidává novou poznámku pro buňky, ve kterých ještě žádná poznámka není, a upravuje existující poznámku pro buňky, ve kterých již poznámka definována je

• opraveno: Nechtěné skrývání ovládacích tlačítek v postranních panel

…a další drobná vylepšení, která povedou ještě k pohodlnější práci s programem.

EQUANTA verze 7.1.13 (07.11.2016)

Přehled změn ve verzi 7.1.12:

Účetní analýza

 • přidáno: Vizualizace průběhu hodnot vybraných ukazatelů v čase
 • přidáno: Pyramidální rozklady vzorců důležitých ekonomických ukazatelů
 • přidáno: Rozklady hodnot důležitých ekonomických ukazatelů pomocí interaktivního pruhového grafu
 • přidáno: Konfigurovatelný graf v okně účetní analýzy
 • přidáno: V účetní analýze (OLAP kostce) lze nyní použít datové pole "Částka ±", které rozlišuje debetní a kreditní účty (např. hodnota výnosů bude při použití tohoto pole zobrazena jako kladná, přestože je tento účet používán typicky na straně "dal")

Finanční výpočty

 • přidáno: Obecné výpočty úročení (stanovení výše celkového kapitálu pro jednoduché úročení)

Plány a záměry

 • opraveno: Funkčnost oken Bankovní úvěry a Finanční pronájem

Obecné vlastnosti

 • přidáno: Šablony pro import účetního deníku a účtové osnovy z ekonomického systému KARAT
 • přidáno: Nová jednotka zobrazovaného časového období - od začátku roku (YTD)
 • přidáno: Lokální záložky, označování záznamů, fixní sloupce a filtrování v účetních datech.
  V seznamu účetních dat je nyní možné využít devět tzv. lokálních záložek pro rychlou navigaci na záznamy, které uživatel aktuálně analyzuje, či s nimi jinak pracuje.
  Jednotlivé záznamy je možné označit a zařadit je tak do permanentního výběru, který lze využít jako seznam aktuálně analyzovaných, či jinak zpracovávaných záznamů.
  Konfigurovat lze 1 až 16 fixních sloupců (pomocí přesunu sloupců do a z fixní oblasti).
  Přibyla možnost rychlé filtrace na účtové třídy, označené záznamy a zvolená časová období.
 • přidáno: Možnost rychlé filtrace na účtové třídy, skupiny a virtuální účty v účtové osnově
 • přidáno: Vizuální zpřehlednění účtů v účtové osnově (odsazení dle úrovně, oddělení tříd a skupin, apod.)
 • přidáno: Možnost exportu definice výkazu, sady ukazatelů, či importní šablony do souboru (pro přenos na jiné PC, apod.)
 • přidáno: V návrháři výkazů lze nyní použít nové interaktivní grafy typu "Rozkladový organizační diagram" a "Rozkladový pruhový graf"
 • vylepšeno: Ergonomie návrháře výkazů (dvojklik a zkratka Ctrl+Mezerník nyní otevře našeptávač ukazatelů i nad prázdnými buňkami v nově definovaných řádcích, či sloupcích, ikony v seznamu definovaných grafů)
 • vylepšeno: Z dialogu pro zobrazení či editaci vzorce lze nyní vyvolat přehled účetních záznamů vstupujících do zvolené  proměnné (pomocí kliknutí na název v seznamu hodnot proměnných)
 • opraveno: Oficiální tiskové sestavy nyní přebírají text pro zvolené zaokrouhlení (v celých tisících, v milionech, apod.)
 • opraveno: Pro tzv. "vlastní časová období" lze již ve výpočtech použít časový posun. Za jednotku časového posunu se zde bere jeden  rok (tzn. např. ve sloupcích typu "Minulé období" budou zobrazovány hodnoty ze stejného definovaného intervalu posunutého o jeden rok zpět)
 • opraveno: Posun vybraného časového období v seznamu směrem dolů nefungoval (toto je nyní opraveno).

EQUANTA verze 7.1.12 (07.10.2016)

Přehled změn ve verzi 7.1.12:

Účetní výkazy

 • přidáno: Oficiální tiskové šablony pro rozvahu, výkaz zisku a ztráty a cash flow (přehled o peněžních tocích)

Finanční analýza

 • přidáno: Pyramidální rozklad rentability vlastního kapitálu (ROE) v grafické podobě

Plány a záměry

 • přidáno: Analýza bodu zvratu dle obratu (pro nevýrobní společnosti)
 • vylepšeno: Zvýraznění oblastí ztráty a zisku v grafech bodu zvratu

Operativní Cashflow

 • vylepšeno:Tabulka modelovaného cashflow byla rozšířena o sloupce zobrazující počáteční stav, sumu pohledávek a sumu závazků v daném dni

Obecné vlastnosti

 • přidáno: Nové jednotky zobrazovaného časového období - třetina roku (4 měsíce) a uživatelsky definované období (od data do data)
 • přidáno: Možnost vlastního řazení zobrazovaných období (viz kontextová nabídka nad seznamem vybraných období)
 • přidáno: Možnost uložení a načtení seznamu zobrazovaných období (viz kontextová nabídka nad seznamem vybraných období)
 • přidáno: Možnost zadání zobrazovaného období pomocí klávesnice
 • přidáno: Šablona pro import účetního deníku z ekonomického systému Money S4
 • přidáno: Importní šablona pro načtení obratové předvahy z ekonomického systému Aconto
 • přidáno: Průvodce importem dat byl doplněn o tlačítko pro ověření automaticky zjišťovaného rozsahu období importovaných údajů (zobrazí období importovaných dat a rozsah čištěných období při zapnuté volbě pro vyčištění dat)
 • přidáno: Možnost ukládat a načítat konfigurace výkazů typu formulář a tabulkový procesor (např. Úroky z prodlení)
 • vylepšeno: Možnosti definice podmínek globálního filtru byly rozšířeny o zbývající doplňková pole (sloupce) účetních dat. Zároveň byla vizuální reprezentace doplněna o spojky podmínek zvolené v parametrech filtru.
 • vylepšeno: V dialogu pro rozklad vzorce se nyní na hodnoty proměnných přebíraných z projektu aplikuje i případný doplňkový filtr (doposud byla tato situace jen indikována)
 • vylepšeno: Indikátor průběhu procesu v průvodci importem dat nyní podrobněji reflektuje stav načítání vstupního souboru
 • vylepšeno: Zpracování výpočetně náročných výkazů (např. různých analýz dle středisek) bylo zrychleno cca o polovinu. Zároveň je nyní při zpracování takovýchto výkazů zobrazován indikátor průběhu procesu.
 • vylepšeno: Instalátor produktu nyní umožňuje zvolit, zda chcete instalaci provést pro aktuálně přihlášeného uživatele, anebo pro všechny uživatele na daném počítači
 • opraveno: Definice šablony pro import účetního deníku z ekonomického systému VEMA (datum dokladu)
 • a další drobná vylepšení a úpravy …

EQUANTA verze 7.0.9 (25.07.2016)

Přehled změn ve verzi 7.0.9:

Plány a záměry

 • přidáno: Výkazy pro plánování nákladů a výnosů po střediscích
 • vylepšeno: Výkazy nákladů a výnosů byly rozšířeny o koláčové a poměrové grafy (při výběru názvu účtu se zobrazuje graf průběhu hodnot v čase, při výběru konkrétní buňky s hodnotou se zobrazují koláčové a poměrové grafy v rámci podúčtů)

Účetní výkazy

 • vylepšeno: Hlavní kniha je nyní sestavována na základě účtové osnovy, a nikoliv jen na základě účtů použitých v účetních datech (viz také vylepšení pro automatickou aktualizaci účtové osnovy)

Finanční výpočty

 • přidáno: Výpočet úroků z prodlení a poplatku z prodlení

Obecné vlastnosti

 • přidáno: 64 bitová verze produktu, která umožňuje např. zpracovávat libovolné množství dat (32 bitová verze umí využít max. 4GB RAM). Každá varianta produktu má vlastní instalační balíček, takže pokud chce uživatel přejít na 64 bitovou verzi, musí si z webových stránek produktu stáhnout odpovídající instalátor.
 • přidáno:  Institut tzv. "uživatelského pole", jež rozšiřuje tabulku účetních dat o nový sloupec,  ve kterém lze evidovat libovolné hodnoty obecného charakteru
 • přidáno:  Možnost vyvolat dialog pro zadání nového účetního záznamu z libovolného výkazu (tato funkce je dostupná např. v nových výkazech pro plánování nákladů a výnosů po střediscích)
 • vylepšeno:Průvodce pro hromadnou modifikaci dat byl rozšířen o možnost násobení zvolenou částkou
 • vylepšeno:Průvodce importem dat byl doplněn o volbu "Přepočet počátečních stavů", která usnadní import dat uživatelům s účetními systémy, jež nezahrnují počáteční stavy přímo do účetního deníku
 • vylepšeno:Účtová osnova je nyní automaticky aktualizována nejen při importu dat, ale také při manuálních změnách v účetních datech (nové účty jsou do osnovy přidávány automaticky)
 • vylepšeno: Ergonomie zadávání sdíleného úložiště (při zadání prvního úložiště se sdílení aktivuje automaticky - již není nutno ručně nastavovat toto úložiště jako aktivní a zapínat sdílení jako takové)
 • vylepšeno: Při síťové instalaci se nyní nastavení sdílení automaticky přenáší na klientské stanice
 • vylepšeno: Ukládání změn v návrháři výkazů. Jestliže je upravovaný výkaz zároveň zobrazen v rámci otevřeného projektu, načte se nyní jeho nově uložená podoba - doposud byl takto upravený výkaz automaticky zavřen, aby uživatel mohl manuálně otevřít jeho novou podobu.
 • opraveno: Po uložení změn v návrháři výkazů, či ukazatelů se do seznamu používaných součástí v aktuálně otevřeném projektu přidaly všechny dostupné výkazy a ukazatele, tzn. i ty, které byly dříve uživatelem explicitně vyřazeny. Toto je nyní opraveno.
 • opraveno: Funkce pro strukturální změny řádků a úrovní v návrháři výkazů (přesuny řádků mezi úrovněmi)

a další drobná vylepšení a úpravy …

EQUANTA verze 7.0.8 (14.06.2016)

Přehled změn ve verzi 7.0.8:

Plány a záměry

 • opraveno: Odchylky v controllingu pro projekty s časovým posunem

Operativní Cashflow

 • opraveno: Volby "Posunout závazky" a "Posunout pohledávky" nebylo možné spustit z hlavní nabídky (pouze z kontextové nabídky a pomocí tlačítek v nástrojovém panelu)

Účetní analýza

 • vylepšeno: Popisky řádků a sloupců s účty nyní obsahují číslo i název účtu

Obecné vlastnosti

 • opraveno: Chyba uspořádání sloupců v tisku výkazů v situaci, kdy jsou uživatelem některé sloupce skryty a zároveň je zobrazeno více než jedno období, či jsou zobrazeny srovnávané projekty.
 • opraveno: Neočekávaná chyba při zavírání všech otevřených stránek projektu (vyskytovala se jen v určitých kombinacích otevřených stránek)
 • opraveno: Automatická nabídka vhodného typu instalace na klientských stanicích při síťové instalaci
 • opraveno: Po změně typu účtu v účtové osnově se hodnoty ukazatelů a výkazů nyní již přepočítávají automaticky (není nutné manuálně spouštět funkci "Aktualizace hodnot")
 • opraveno: Při založení nového projektu a současném nevyplnění výchozí účtové osnovy se nenačetly výchozí sady ukazatelů. Toto je nyní opraveno.
 • opraveno: Chyba při importu dat (částky s oddělovači tisíců)

EQUANTA verze 7.0.7 (18.05.2016)

Přehled změn ve verzi 7.0.7:

Legislativní změny

 • přidáno: Aktualizace účetních výkazů (Rozvaha, VZaZ, Cashflow) a účtové osnovy pro rok 2016

Plány a záměry

 • přidáno: Nový výkaz "Stavový controlling". Uživatel tak nyní má, kromě controllingu obratů účtů, k dispozici i controlling stavů vybraných účtů.

Obecné vlastnosti

 • přidáno: Volby pro výchozí datum při přidání nového účetního záznamu (dle aktuálního data, dle vybraného záznamu, dle posledního zadaného data)
 • vylepšeno: Importní šablona pro Helios Orange (ošetření počátečních a koncových stavů účtů)
 • vylepšeno: Ergonomie návrháře výkazů (používání klávesových zkratek, spolupráce s návrhářem ukazatelů, ...)
 • vylepšeno: V návrháři ukazatelů lze nyní odstranit vzorec (či hodnotu) jednotlivého vybraného ukazatele ve vybraném období platnosti (doposud bylo možné jen odstranit celé období platnosti pro všechny ukazatele v sadě)
 • změněno: Karta aktivního výkazu v hlavní nabídce se nyní zobrazuje za kartou skupiny výkazů, ze které byla otevřena (a nikoliv za kartou Soubor jako doposud)
 • a další drobná vylepšení a úpravy ...

EQUANTA verze 7.0.6 (27.04.2016)

Přehled změn ve verzi 7.0.6:

Obecné vlastnosti

 • přidáno: Nový komplexní návrhář výkazů, jenž umožňuje vytvářet a upravovat všechny typy výkazů a funkcí, včetně těch, které jsou dodávány spolu s produktem (tzn. rozvaha, rozbory ukazatelů, controlling, atd.)
 • přidáno: Globální volba pro automatické korekce čísel účtů. Ta umožňuje při importu dat, zadávání účetních záznamů a úpravách účtové osnovy automaticky odstranit neplatné znaky z čísel účtů (např. mezery, tečky, pomlčky, apod.)
 • přidáno: Šablona pro import účetního deníku z ekonomického systému Helios Orange
 • přidáno: Šablony pro import výkazů rozvahy a VZaZ z EQUANTY verze 6
 • přidáno: Podpora pro tzv. statické výkazy (např. formulář, či tabulkový procesor), které v rámci aktuálního vybraného období umožňují pracovat s libovolně rozmístěnými a formátovanými údaji a editačními poli
 • přidáno: Možnost zapínat a vypínat zobrazování mřížky v tabulkách výkazů
 • přidáno: Možnost monochromatického tisku (odstíny šedi, zvýraznění okrajů, apod.)
 • vylepšeno: Tisk tabulek, včetně víceúrovňového záhlaví, barev písma a pozadí
 • vylepšeno: Import účtové osnovy při vypnuté volbě "Vyčistit aktuální data" nyní nejen přidává nové účty, ale také aktualizuje názvy a poznámky k existujícím účtům, pokud jsou tyto ve vstupním souboru vyplněny
 • vylepšeno: Rychlost načítání informací o záznamech vstupujících do vzorce
 • vylepšeno: Rychlost filtrování pro podmínky týkající se účtů
 • vylepšeno: Při založení nového projektu se nyní v kontextové nápovědě zobrazuje rozcestník týkající se zahájení práce s novým projektem. Součástí tohoto rozcestníku je i nové schéma popisující vztah účetních dat v ekonomickém systému uživatele a dat v aplikaci EQUANTA.
 • vylepšeno: Import ze souborů a export do souborů formátů MS Excel 2007 (a vyšší) a OpenOffice Calc již nevyžaduje přítomnost těchto produktů na počítači uživatele
 • vylepšeno: Oken s hodnotami a vzorci ukazatelů (např. ekonomické ukazatele, poměrové ukazatele, apod.) lze nyní otevřít více najednou
 • opraveno: Zobrazování a výpočty s posunutým počátkem účetního období (hospodářský rok)
 • opraveno: Zobrazování nadbytečných tlačítek v hlavní nabídce některých výkazů
 • opraveno: Přiřazování pozice vlastních výkazů v dialogu "Informace o součásti aplikace" (zvolená pozice se neuložila)
 • a další drobná vylepšení a úpravy...

EQUANTA verze 7.0.5 (03.03.2016)

Přehled změn ve verzi 7.0.5:

Obecné vlastnosti

 • vylepšeno: Obecná nápověda, metodická nápověda a příručky
 • vylepšeno: V průvodci importem dat je nyní seznam souborů v poslední zvolené složce aktualizován vždy při výběru souboru pro import (kiknutím do seznamu naposledy použitých souborů, anebo použitím tlačítka "Výběr")
 • opraveno: V průvodci hromadnou modifikací dat byla opravena chyba při posunu dat dokladů, kdy se případným prázdným datům splatnosti a DUZP přiřadilo chybné datum a další drobná vylepšení a úpravy ...

EQUANTA (05.02.2016)

Přehled změn ve verzi 7.0.4:

Finanční analýza

 • přidáno: Vertikální a horizontální rozbory absolutních ukazatelů aktiv, pasiv a výkazu zisku a ztráty

Plány a záměry

 • přidáno: Příklad na srovnávání plánu a skutečnosti
 • vylepšeno: Do dialogu pro výběr účtů v Controllingu byla doplněna tlačítka "Přidat všechny účty" a "Odebrat všechny účty"
 • vylepšeno: Strom účtů v Controllingu nyní obsahuje účty použité ve všech zobrazovaných obdobích (nejen účty z aktuálního období)
 • opraveno: Umístění hodnot "Odchylka [%]" v Controllingu (namísto v sekci hlavního projektu je nyní v sekci srovnávaných projektů, tak jako absolutní hodnota odchylky)

Operativní Cashflow

 • přidáno: Možnost pracovat s objednávkami a dalšími předběžnými závazky a pohledávkami
 • přidáno: Import závazků a pohledávek. Umožňuje importovat záznamy z evidence faktur, objednávek, apod. To usnadňuje práci uživatelům Operativního Cashflow, kteří chtějí jeho funkce používat ve zjednodušené podobě (bez importu účetního deníku).
 • vylepšeno: Rychlost zpracování grafu a přehledu modelovaného cashflow (při počtu cca 500 000 položek již doba zpracování nebyla okamžitá a pohybovala se v řádech jednotek sekund)

Finanční výpočty

 • přidáno: Porovnání úvěrů
 • vylepšeno: V grafickém porovnání úvěrů (včetně porovnání s leasingem a obligacemi) přibyla možnost srovnání na časové ose, což je vhodné např. pro úvěry s rozdílnou frekvencí splátek, posunutým datem zahájení, apod.
 • vylepšeno: Metodická nápověda

Účetní analýza

 • opraveno: Nepřehledné zobrazování prázdných datumů a chybné zobrazování čísel s dvěmi a více desetinnými místy

Obecné vlastnosti

 • přidáno: Možnost "Instalace součástí" v nabídce Nástroje, pomocí níž lze snadno nainstalovat nové (anebo zákaznické) funkční součásti produktu z vybraných (resp. dodaných) souborů
 • přidáno: Průvodce modifikací dat byl rozšířen o volbu "Posun data dokladů", pomocí níž lze hromadně posunovat datum dokladu o zvolený počet vybraných jednotek období
 • přidáno: Nová volba "Vyčistit aktuální data" v Průvodci importem dat umožňuje kombinovat údaje z více různých souborů do jednoho časového období (pro účetní data), či seznamu (pro účtovou osnovu)
 • přidáno: Nová volba "Posun dat splatnosti" v Průvodci importem dat umožňuje definovat podmínky pro automatický posun (či nastavení) dat splatnosti importovaných záznamů (tzn. např. posun splatnosti o X dnů dle IČ, Zakázky, apod.)
 • vylepšeno: Při importu účetního deníku a hlavní knihy se nyní do účtové osnovy automaticky doplňují chybějící účty
 • vylepšeno: Import údajů z formátu MS Excel verze 2007 a vyšší (soubory .XSLX) byl významně zrychlen
 • vylepšeno: Do dialogu pro výběr účtů v globálním filtru byla doplněna tlačítka "Přidat všechny účty" a "Odebrat všechny účty"
 • vylepšeno: Možnost zapnout/vypnout zobrazování panelu rychlých voleb v záhlaví okna aplikace
 • vylepšeno: Možnost zobrazit seznam otevřených projektů v panelu rychlých voleb v záhlaví okna aplikace
 • vylepšeno: Kliknutí na hlavní aplikační tlačítko zobrazí úvodní stránku (jako doposud) a následné kliknutí nyní vyvolá nabídku základních funkcí aplikace
 • vylepšeno: Dialog "Nastavení" si nyní pamatuje naposledy otevřenou sekci v rámci spuštění aplikace (což urychluje zkoušení různých nastavení v rámci dané sekce)
 • vylepšeno: Rychlost opakovaného zobrazování výkazů s lokálně filtrovanými výpočty
 • vylepšeno: Globální i lokální filtry nyní mohou pracovat s podmínku typu "údaj nevyhovuje masce", např. "Zakázka <> Z1*"
 • vylepšeno: Nová volba pro zapnutí/vypnutí automatického otevírání exportovaného souboru
 • opraveno: Chyba při spouštění aplikace v režimu tenkého klienta (pro systémy Citrix, Vzdálená plocha, apod.)
 • opraveno: Chyba ukládání aktivního globálního filtru do projektu (po opětovném otevření projektu nebyly údaje filtrovány)
 • opraveno: Chyba exportu čísel účtů začínajících nulou do formátu MS Excel
 • a další drobná vylepšení a úpravy ...

EQUANTA verze 7.0.3 (16.12.2015)

Přehled změn ve verzi 7.0.3:

Obecné vlastnosti

 • přidáno: Generování periodických plateb (např. příjmy, výdaje, apod.). Tato funkce umožňuje generovat nejen platby, ale jakékoliv účetní případy (tzn. faktury, dobropisy, atd.), které si navíc uživatel může uložit do seznamu svých vzorů pro další použití nejen v rámci této generace nových záznamů, ale i pro ruční přidávání účetních dat v oknech účetního deníku, v závazcích, pohledávkách, apod.
 • přidáno: Generování úhrad daní (např. plateb DPH, plateb soc. pojištění, apod.). Při generaci sdružených úhrad daní lze pracovat nejen s DPH, ale s libovolnými daněmi - např. s daní z příjmu, sociálním pojištěním, atd. dle seznamu účtů zvoleného v rámci průvodce. Kromě úhrad a vratek DPH tak lze generovat i celkovou výši daně z příjmu za vybrané roky a další podobné případy.
 • přidáno: Možnost přepočtu počátečních stavů účtů a založení nového období na základě konečných zůstatků z posledního období
 • vylepšeno: Dialog pro zadání položky účetních dat (možnost ukládání a načítání vzorů účetních případů, výběry hodnot údajů z číselníků, informace o účtech)
 • vylepšeno: Jestliže uživatel neměl licenci na nástroj Účetní analýza, nebylo možné otevřít pohled na sadu ukazatelů "Stavy účtů". Nyní je tato situace ošetřena tak, že se otevře pohled na "Hlavní knihu".
 • vylepšeno: Import faktur (resp. závazků a pohledávek) nyní umožňuje zpracovávat nejen data splatnosti, ale celé záznamy faktur. Což usnadňuje práci uživatelům Operativního Cashflow, kteří chtějí jeho funkce používat ve zjednodušené podobě (bez importu účetního deníku).
 • změněno: Požadované funkční součásti (výkazy, ukazatele) již není nutné přidávat do každého projektu zvlášť. Pro všechny projekty jsou nyní automaticky dostupné všechny součásti zvoleného účetního standardu a uživatel si naopak může vybrat, které součásti v daném projektu používat nechce.
 • opraveno: Automatické popisky filtrovaných řádků vlastních výkazů (hodnoty filtrů počítaly jen s operátorem "rovná se")
 • opraveno: Při zapnuté funkci "Výběrový graf" se po změně jednotky časového období zobrazovaly v daném grafu kombinace dříve vybraných a aktuálních údajů. Toto je nyní opraveno.
 • opraveno: Funkce pro přizpůsobování šířky sloupců nefungovaly správně v oknech "Účetní data", "Závazky" a "Pohledávky". Tot je nyní opraveno.

Operativní Cashflow

 • přidáno: Vizuální modelování datumů splatnosti tahem myši v Operativním Cashflow, včetně přehledu změněných záznamů (pro tisk, či export). Po kliknutí na zvolenou křivku v grafu modelovaného cashflow může uživatel (pomocí posuvníku) změnit data splatnosti těch závazků, či pohledávek, které způsobují změnu křivky v daném dni, přičemž ihned při tažení myší lze vidět, jak se změna projevuje v grafu. Stejnou akci lze provést i tak, že nejprve v seznamu Závazků, či Pohledávek vybereme konkrétní záznamy, poté přejdeme do okna s grafem a můžeme opět posunovat splatnost tahem myši.
 • přidáno: Operativní Cashflow nyní pracuje se všemi daňovými účty (DPH, daň z příjmu, atd.)
 • přidáno: Možnost hromadné generace periodických plateb a úhrad daní (viz Obecné vlastnosti výše)
 • přidáno: 2 nové příklady týkající se operativního cashflow
 • změněno: Modelování datumů splatnosti nyní bere v úvahu jen vystavené (fakturované) částky (a nikoliv uskutečněné úhrady jako doposud) i přestože jsou případné záznamy úhrad vybrány pro tyto operace.

Oceňování společností

 • přidáno: Nový komplexní příklad týkající se této oblasti použití produkt

EQUANTA verze 7.0.2 (24.11.2015)

Přehled změn ve verzi 7.0.2:

 • přidáno - nové globální nástroje pro vyhledávání, filtraci a návrh ukazatelů a výkazů
 • plus další drobná vylepšení a úpravy, především v rámci výpočtů a prezentace operativního cashflow

EQUANTA verze 7.0.1 (22.09.2015)

Přehled změn ve verzi 7.0.1:

EQUANTA ve verzi 7 přináší zásadní změny v možnostech uživatelského rozhraní, práce s daty, definice jednotlivých výkazů, a mnoha dalších. Níže je uveden přehled nejdůležitějších novinek a změn:

Sdílení analyzovaných a plánovaných dat napříč všemi moduly

 • Jeden datový soubor EQUANTY (projekt) nyní obsahuje všechna data pro všechny dostupné výkazy a výpočetní moduly, a reprezentuje tak jednu účetní jednotku (společnost, pobočku, středisko, apod.), nad kterou může uživatel řešit všechny požadované úlohy.
 • Datovým základem jsou nyní tzv. "účetní data", která obsahují záznamy účetního deníku, či hlavní knihy. Uživatel tak získává kontinuální pohled na data účetní jednotky (není omezen jedním zvoleným účetním obdobím v rámci projektu).
 • Možnost práce se středisky, zakázkami, a dalšími účetními údaji, které jsou standardní součástí účetních deníků.
 • Srovnávání údajů více účetních jednotek je přirozenou součástí všech výkazů. V libovolném výkazu (rozvaze, poměrových ukazatelích, v přehledu nákladů, v controllingu, apod.) tak lze srovnávat údaje mezi vybranými účetními jednotkami.
 • Globální filtrování nad všemi daty účetní jednotky
 • Globální agregace nad všemi daty účetní jednotky

Uživatelské rozhraní

 • Dynamická úvodní stránka produktu (rozcestník). Umožňuje definovat zobrazení klíčových údajů z vybraných projektů. Konfigurací stránky může být více a lze se mezi nimi snadno přepínat.
 • Moderní uživatelské rozhraní, s podporou snadné změny vzhledu, či jazyka (lokalizace)

Výkazy a výpočetní funkce

 • Návrh všech ukazatelů a výkazů (např. rozvaha, výkaz zisků a ztráty, přehled nákladů a výnosů, poměrové ukazatele, výpočet leasingu, atd.) je řešen dynamicky, mimo kód aplikace, což umožňuje flexibilně reagovat na individuální potřeby konkrétních zákazníků, i na změny v legislativě.
 • Díky možnostem dynamického návrhu ukazatelů a výkazů lze zobrazit rozbor a popis vzorce pro libovolný zvolený údaj, či buňku výkazu.
 • Lze definovat časové řezy výkazů i ukazatelů (platnosti jejich vzorců), přičemž zobrazení v aplikaci je zcela přirozené (podle zobrazeného období se zobrazují příslušné časové řezy výkazů).
 • Možnost práce s různými účetními standardy

Ostatní novinky a změny

 • Datové soubory mají nyní formát XML (v předchozích verzích se jednalo o binární formát).
 • Zabezpečení dat je nyní řešeno na bázi projektu, pomocí definice přístupového hesla
 • Sdílení uživatelsky definovaných výkazů a ukazatelů je řešeno pomocí synchronizace jejich definic mezi jednotlivými počítači a definovaným sdíleným úložištěm (síťovým diskem, či prostorem v cloudu).
 • Importy dat nyní předpokládájí jako primární vstup účetní deník, či hlavní knihu, což znamená řádově jednodušší možnost definice importních šablon jak pro dodavatele produktu, tak pro uživatele (stačí identifikovat sloupce vstupního souboru, a nikoliv řádky účetních výkazů a jejich význam). Import dat z účetních výkazů je stále umožněn, ale již jen kvůli získání dat cizích společností (např. pro jejich srovnávání).

EQUANTA verze 6.9.9 (08.04.2015)

Přehled změn ve verzi 6.9.9

Obecné vlastnosti

 • přidáno - Šablony pro import rozvahy, VZaZ, nákladů, výnosů a pracovního kapitálu z ekonomického systému INFOpower (www.rts.cz)
 • přidáno - Šablony pro import rozvahy, VZaZ, faktur přijatých a faktur vydaných z ekonomického systému PREMIER (www.premier.cz)
 • změněno - Aktualizace ekonomických údajů (Inflace, PRIBOR 12M) za rok 2014
 • a další drobná vylepšení a opravy

EQUANTA verze 6.9.8 (12.12.2014)

Přehled změn ve verzi 6.9.8

Obecné vlastnosti

 • přidáno - Podpora druhé snížené sazby DPH účinné od 1. ledna 2015, dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • přidáno - Možnost automatické nabídky registrace nově zakoupených modulů produktu

EQUANTA verze 6.9.7 (10.09.2014)

Přehled změn ve verzi 6.9.7

Operativní Cashflow

 • přidáno - Možnost nastavit změněná data splatnosti na původní datum
 • vylepšeno - Možnost filtrovat dle názvu a sídla společností s pomocí masky (např. "*consulting*")
 • vylepšeno - Možnost změny pořadí sloupců v seznamech faktur a modelovaných plateb
 • přidáno - Nové pohledy na koncové stavy jednotlivých pokladen a účtů po dnech, měsících a letech

Obecné vlastnosti

 • vylepšeno - Funkce "Stáhnout novou verzi" v Nastavení nyní otevírá přímo stránku "EQUANTA - Ke stažení"

EQUANTA verze 6.9.6 (08.07.2014)

Přehled změn ve verzi 6.9.6

Obecné vlastnosti

 • aktualizováno - Výkaz rozvahy byl ve všech dotčených modulech a importních šablonách aktualizován na tvar odpovídající legislativě platné od 1.1.2014 (přidání řádku "A.V.2 - Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku")
 • přidáno - Šablony pro import rozvahy a výkazu zisku a ztráty z účetních deníků ekonomických systémů STEREO, Helios Red a Helios Orange

Finanční plán

 • vylepšeno - Řazení položek ve vzorcích vlastních výkazů je nyní ponecháno na volbě uživatele (dříve byly položky řazeny podle znaménka +/- a abecedy)
 • opraveno - Chybné uvolňování paměti, které se projevovalo při současném použití velkého množství vzorců ve vlastních výkazech a velkého množství účtů definovaných v rozkladech

EQUANTA verze 6.9.5 (28.05.2014)

Přehled změn ve verzi 6.9.5

Finanční plán

 • přidáno - po importu nákladů a výnosů má nyní uživatel k dispozici seznam účtů přidaných do struktury rozkladů
 • přidáno - vyhledávání účtů v okně pro zadávání nákladů a výnosů
 • vylepšeno - definice vlastních výkazů (počet definovaných účtů v rozkladech nyní není omezen)
 • vylepšeno - údaje ve vlastních výkazech se nyní aktualizují vždy po přechodu z jiných karet modulu
 • opraveno - chyba při opětovném otevření souboru s vlastními výkazy, kdy se nebralo v úvahu uložené nastavení zobrazování změn, odchylek a ukotvení součtů

Finanční analýza

 • vylepšeno - rozpoznávání označení řádků rozvahy a VZaZ při importu dat

EQUANTA verze 6.9.4 (19.05.2014)

Přehled změn ve verzi 6.9.4:

Operativní Cashflow

 • vylepšeno - při výpočtu datumů modelovaných plateb s měsíční, kvartální a roční periodou se nyní automaticky řeší požadavek typu "poslední den v měsíci"
 • vylepšeno - kontrola nekorektních, či prázdných datumů splatnosti při importu faktur

EQUANTA verze 6.9.3 (17.04.2014)

Přehled změn ve verzi 6.9.3:

Operativní Cashflow

 • opraveno - číselný rozsah pro částky faktur a další reálná čísla (rozsah byl příliš malý - max. 7 číslic)

Obecné vlastnosti

 • opraveno - jako výchozí písmo aplikace je nyní používán "true type" font Tahoma, což řeší nedostupnost dříve využívaného písma MS Sans Serif na některých počítačích (při zapnuté velikosti písma nad 100%)
 • opraveno - aplikace si nyní, při změně velikosti písma nad 100%, zachovává rozměry, pozice a základní velikost písma jednotlivých prvků, což řeší problém s nekorektním uspořádáním těchto prvků v daném režimu zobrazení

EQUANTA verze 6.9.2 (14.03.2014)

Přehled změn ve verzi 6.9.2:

Finanční plán

 • přidáno: graf pro vybraný řádek ve vlastních výkazech
 • přidáno: detailní rozbor použitých účtů pro vybraný řádek ve vlastních výkazech
 • přidáno: možnost definovat a používat vlastní sady účtů pro controlling
 • opraveno: informace o počtu použití jednotlivých účtů v dialogu pro sestavení řádku vlastního výkazu nebyly zcela korektní - toto je nyní opraveno

Obecné vlastnosti

 • přidáno - importní šablona rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro informační systém "PROFITsystem"

EQUANTA verze 6.9 (25.02.2014)

Přehled změn ve verzi 6.9:

Finanční analýza

 • přidáno: Systém vizuální indikace úspěšnosti ukazatelů (zda je hodnota ukazatele pro společnost špatná, v normálu, či dobrá), včetně možnosti vlastní definice různých sad vizualizace a přizpůsobení vzorců, na jejichž základě vyhodnocení úspěšnosti probíhá
 • přidáno: Nová volba "Výběrový graf", jež zpřístupňuje funkci pro zobrazení grafu vybraných ukazatelů v čase
 • vylepšeno: Ergonomie práce s vlastními ukazateli, včetně rychlé nabídky pro výběr předdefinovaných sad ukazatelů a našeptávače pro dostupné proměnné v návrháři ukazatele
 • vylepšeno: Drobná vylepšení v ergonomii práce s mezipodnikovým srovnáním (aplikace si nyní pamatuje naposledy vybraný subjekt a typ srovnání, panel možností lze umístit nad, či pod tabulku srovnání)
 • vylepšeno: Aktiva a pasiva se nyní do formátu MS Excel exportují jako jeden list nazvaný "Rozvaha" (dříve se pro aktiva i pasiva vytvářel samostatný list)

Finanční plán

 • přidáno: V hromadných modifikacích plánu je nyní k dispozici nová akce, jež umožňuje zvýšit, či snížit plánované hodnoty o určenou částku, anebo procento
 • přidáno: Byla přidána volba pro otevření vybraného plánu z aktuálně editované skupiny, či agregace.
 • vylepšeno: Drobná vylepšení v ergonomii práce se skupinami plánů (soubory zařazené do jedné skupiny se nyní, kromě zadaného umístění, hledají také ve složce, ze které byl soubor skupiny otevřen - to umožňuje snadnější přenos skupiny plánů do jiných umístění, či na jiná PC). Obdobná funkčnost byla doplněna také pro historické plány a agregace.
 • vylepšeno: Volba "Zachovat částku" v modelování plánu se nyní ukládá do uživatelského nastavení
 • opraveno: Data historických plánů se nezobrazovala v grafu nákladů a výnosů, pokud byla mimo rozsah hodnot aktuálního plánu. Toto je nyní opraveno.

Operativní Cashflow

 • přidáno: V záložce "Modelované cashflow" je nyní k dispozici volba, která umožňuje zobrazovat graf (i tabulku) tak, že jsou v úvahu brány jen částky fakturované (a nikoliv rozdíly mezi fakturovanými a zaplacenými částkami)
 • vylepšeno: Zrychlení funkčnosti modulu Operativní Cashflow při práci s velkým množstvím faktur (ověřeno na více než 50 tisících záznamech)

Obecné vlastnosti

 • aktualizováno: Byly aktualizovány hodnoty předdefinovaných ekonomických údajů (inflace, pribor12)
 • vylepšeno: Ergonomie práce s číselníkem ekonomických údajů, včetně automatické aktualizace uživatelských údajů o data z předdefinovaného číselníku, což je výhodné především při instalaci aktualizací produktu (nové hodnoty z předdefinovaného číselníku se přidají k uživatelsky definovaným hodnotám).
 • vylepšeno: Volba pro zobrazování popisků tlačítek a velkých ikon v hlavní nástrojové liště
 • a další drobná vylepšení a úpravy...

EQUANTA verze 6.8 (05.11.2013)

Přehled změn ve verzi 6.8:

Finanční analýza

 • přidáno: Příklad definice vlastních ukazatelů
 • přidáno: Možnost zadat datum sestavení před tiskem oficiálních výkazů
 • vylepšeno: Výběr tiskárny před zahájením tisků oficiálních výkazů (což umožňuje také export do PDF pomocí zvolení příšlušné virtuální tiskárny)
 • vylepšeno: Správa zvolených období. Do dialogu "Správce účetních období" přibyly možnosti pro hromadné přidání měsíců, kvartálů a pololetí pro vybraný rok a byla vylepšena ergonomie ovládání tohoto dialogu. V dialogu "Výběr zobrazovaných období" se nyní jednotlivá období řadí správně dle data i po jejich přesunu do zobrazovaných/skrytých a byla podstatně vylepšena ergonomie ovládání tohoto dialogu.
 • opraveno: Názvosloví ve vzorcích pro obraty zásob a obraty závazků v poměrových ukazatelích aktivity (pojem "tržby" nahrazen pojmen "spotřeba")
 • opraveno: Výpočty vlastních ukazatelů při vypnutém zobrazení historických řádků Rozvahy a VZaZ

Finanční plán

 • vylepšeno: Ergonomie dialogu pro definici řádků vlastních výkazů
 • vylepšeno: Hlášení o rozdílu aktiv a pasiv v Rozvaze se nyní zobrazuje jen při přenutí záložky (a nikoliv při běžném procházení tabulky)
 • opraveno: Popisek volby "Vlastní VZaZ" v nabídce "Výstupy" byl opraven na "Vlastní výkazy"
 • opraveno: Funkce vyčištění hodnot v záložkách "Druhově členěné náklady" a "Výnosy" (čistila se jen zobrazovaná tabulka, nikoliv jednotlivé záznamy nákladů a výnosů)
 • opraveno: Chyba při nulování hodnot v záložce Controlling

Investiční záměr

 • přidáno: Možnost plánovat výši pracovního kapitálu stanovením konkrétní částky
 • vylepšeno: Vypočtené údaje z Hodnocení návratnosti investic se nyní přenášejí do tiskové sestavy pro tuto záložku

Operativní Cashflow

 • přidáno: Možnost filtrovat přijaté a vydané faktury dle pokladny/účtu
 • přidáno: Volitelné barevné odlišení přijatých a vydaných faktur (nezaplacené, po splatnosti, apod.)
 • vylepšeno: Zvětšena max. velikost položek Číslo dokladu, VS, IČ a DIČ v dokumentech pro Operativni Cashflow

Obecné vlastnosti

 • přidáno: Podpora importu dat z ekonomického systému Pohoda (rozvaha, VZaZ, náklady a výnosy, majetek, prac. kapitál, faktury přijaté a vydané)
 • přidáno: Nové šablony pro import z ekonomického systému Money S3 (faktury přijaté a vydané, import rozvahy a VZaZ z účetního deníku).
 • přidáno: Nové šablony pro import z informačních systémů QI (www.qi.cz), K2, Signys, VoSA, FIS 3000 a SIDUS
 • přidáno: Příkladové soubory pro import dat z podporovaných účetních a ekonomických systémů třetích stran
 • přidáno: Možnost exportu vybraného grafu do souboru (podporovány formáty BMP, JPG, PNG, EMF, WMF)
 • přidáno: Export všech tabulek ze všech záložek modulu do aplikace MS Excel (pomocí volby Export z hlavní nabídky)
 • přidáno: Možnost výběru tiskárny těsně před zahájením tisku zvolené tabulky, či grafu
 • vylepšeno: Možnost automatického členění nákladových a výnosových účtů při importu dat až do 5 úrovní (pomocí lomítek v číslech účtů)
 • vylepšeno: Aktualizace hodnot v číselníku ekonomických údajů a přidání sazeb DPH do tohoto číselníku
 • vylepšeno: Aktualizace popisků ve vzorcích pro poměrové ukazatele
 • vylepšeno: Byly aktualizovány příkladové soubory a data pro mezipodniková srovnání
 • vylepšeno: Přidána podpora pro tzv. "jednotný licenční klíč", jenž zajišťuje pohodlnější kontrolu nad aktualizacemi produktu
 • opraveno: Oprava tisku grafů - na některých typech tiskáren byl problém s tiskem "vyhlazených" grafů (antialising)
 • změněno: Změna způsobu ukládání uživatelských nastavení - místo do registru MS Windows se nyní nastavení ukládají do konfiguračního souboru

EQUANTA verze 6.7.2 (02.05.2013)

Přehled změn ve verzi 6.7.2:

Finanční analýza

 • Nová verze univerzálního importu dat, jež zahrnuje nového průvodce pro import rozvahy a výkazu zisků a ztráty a drobná vylepšení v manažeru importu
 • Drobné opravy ve výpočtech vlastních ukazatelů (vyřešeny odkazy na již neaktuální řádky pasiv)
 • Rozdílový sloupec v rozvaze způsoboval chybné zobrazení dat aktualního období při přepnutí ze zjednodušeného do rozšířeného pohledu (v jednom z období se zobrazovala rozdílová data, namísto dat příslušného období). Toto je nyní opraveno.
 • Pyramidální rozklad pro základní pohled zobrazoval vždy data z posledního zapnutého rozšířeného pohledu (namísto dat základního pohledu). Toto je nyní opraveno.
 • Oprava v exportu rozvahy i VZaZ, kde se v určitých situacích dostávala do sloupce Popis část textu ze sloupce Označení
 • Oprava indikace rozdílu ve výsledku hospodaření mezi rozvahou a VZaZ (byla zobrazována neaktuální čísla řádků v informačním hlášení)
 • Oprava zobrazovaných čísel řádků v pasivech pro zjednodušený výkaz rozvahy

Finanční plán

 • Vylepšen import majetku do FP (rozpoznávání cílových řádků dle syntetických účtů majetku, není třeba importovat každý druh majetku zvlášť)
 • Doplněny další možnosti rozpoznávání způsobu odpisování při importu majetku (nyní jsou, kromě dříve podporovaných značek „---“, „=>“, apod., rozpoznávány i texty „zrychl.“, „rovnom.“, apod.)
 • Při importu majetku jsou nyní v průvodci (v kroku manuálních úprav) k dispozici číselníky pro odpisové skupiny, způsob odpisování i typ majetku (pro položky bez vyplněných analytických či syntetických účtů)
 • Při importu majetku je nyní v průvodci zabudována kontrola na správné vyplnění způsobu odpisování
 • Vylepšen import nákladů a výnosů (aktualizace rozkladů SU/AU namísto jejich přepsání, rozpoznávání cílových řádků dle SU, není třeba importovat každý druh nákladů/výnosů zvlášť)
 • Vylepšen import pracovního kapitálu (možnost volby měsíců, které se budou importovat - není třeba importovat všechny najednou, data se v dokumentu nepřepisují, ale doplňují)
 • Doplněn komplexní export majetku, nákladů a výnosů a pracovního kapitálu
 • Vylepšena ergonomie zadávání pracovního kapitálu (automatický přenos zadaných hodnot do prázdných následujících období)
 • Přidány klávesové zkratky pro přidávání a editaci definice rozkladů
 • Doplněna funkce "Vymazat popisné názvy u všech účtů" v dialogu definice rozkladů (což je vhodné pro následný import, který obsahuje novější/aktuální názvy účtů)
 • Vylepšeno modelování plánu pro náklady a výnosy pomocí myši, včetně opravy modelování filtrovaného rozsahu období (pokud byly v rozsahu zobrazovaných období vynechány některé měsíce, modelování nefungovalo správně)
 • Drobné opravy v dialogu pro práci se skupinou plánů (modifikace plánů, generování plánů, zadávání hodnot)

Investiční záměr

 • Vylepšen import majetku (rozpoznávání cílových řádků dle syntetických účtů majetku, není třeba importovat každý druh majetku zvlášť)
 • Přidána možnost nastavení počtu zobrazovaných desetinných míst pro údaje typu keoficient (vyžadují obvykle více des. míst)
 • Doplněn komplexní export majetku

Operativní Cash Flow

 • Vylepšen import faktur přijatých a vydaných
 • Vylepšeno řazení faktur a jejich částečných úhrad v Operativním Cash Flow (úhrady se zobrazují stromově pod danou fakturou)
 • Vylepšena ergonomie zadávání faktur a modelovaných plateb v Operativním Cash Flow (klávesové zkratky, apod.)
 • Opraveno hromadné nastavování data splatnosti DPH a data splatnosti penále DPH v Operativním Cash Flow (v úvahu se bral jen první vybraný záznam)
 • Po instalaci nebyla do systému registrována přípona souboru .fnc (Operativní cash flow) pro otevření v aplikaci EQUANTA. Toto je nyní opraveno.

Obecné vlastnosti

 • Byly aktualizovány popisné texty řádků rozvahy a VZaZ ve všech modulech (sjednocení s legislativou a se vzorovými výkazy pro import dat)
 • Byla přidána nová příručka, popisující práci s průvodcem pro import dat
 • Do nabídky Nápověda byly přidány odkazy na otevření příruček produktu
 • Přidána možnost automatických aktualizací doplňků produktu (předdefinované šablony pro importy dat, vzorová data pro mezipodniková srovnání, apod.)
 • Byl vylepšen vzhled i funkčnost okna „Schránka“
 • V dialogu pro přizpůsobení nástrojového panelu bylo doplněno zobrazování stručné nápovědy k tlačítkům
 • Při lokální instalaci se již nekontrolují spuštěné síťové instance produktu – odezvy aplikace by měly být svižnější
 • Drobná vylepšení v dialozích pro otevření / uložení souboru:
  • Kliknutím do pole adresář se nyní rozevírá adresářový strom
  • Odstraněno chybné zobrazování jména složky s příponou (např. místo EQUANTA.bak se zobrazovalo jen EQUANTA)
 • Opraveno otevírání souborů ze systému (nefungovalo otevření souboru, pokud již byla EQUANTA spuštěna – zobrazilo se hlášení, že EQUANTA je již na tomto počítači spuštěna a soubor se neotevřel)
 • V definici barevných schémat byl jako podklad použit ještě starý obrázek hlavního okna Finanční kanceláře
 • Zadávání oddělovačů tisíců a desetinných míst v nastavení bylo zpřístupněno jen v situaci, kdy není otevřený žádný dokument (jinak po změně tohoto nastavení docházelo k chybám)

EQUANTA verze 6.6.1 (14.09.2012)

Přehled změn ve verzi 6.6.1:

Obecné vlastnosti

 • Vylepšen vzhled grafů (použito vyhlazování – „anti-aliasing“)
 • Drobná vylepšení v dialogu pro nastavení grafu (zobrazení náhledu na koláčový graf, přepnutí 2D/3D náhledu, apod.)
 • Moduly jsou nyní dostupné ihned po registraci (není nutný restart aplikace po provedení registrace)
 • Přidána plnohodnotná automatická aktualizace produktu z internetu (nejen upozornění na novou verzi)
 • Možnost přepnutí zobrazení historických řádků v Rozvaze a VZaZ bez nutnosti restartu aplikace (je nutné pouze zavřít případné otevřené moduly FA, FP, či IZ).
 • Při změně barevného schématu je toto nyní aplikováno i na již otevřená okna modulů (původně se aplikovalo až po otevření nového okna modulu)
 • Opraveno zobrazování víceúrovňových tabulek (s možností rozbalení/sbalení řádků) – při zapnuté možnosti „Zobrazovat v tabulkách mřížku“ byly v takovýchto tabulkách chybně zobrazovány tmavě šedé „shluky“ čar (na každý podřízený řádek jedna)
 • Vylepšeno vykreslování tabulek obecně:
  • pozice ikon +/- pro víceúrovňové tabulky je nyní vycentrována (byla na řádku zarovnána dolů)
  • pozice barevných čtverečků v tabulkách je nyní vycentrována
  • mřížka v tabulkách je nyní vykreslována dle barevného schématu a je méně výrazná (byly odstraněny „vystouplé“ okraje pevných buněk)
  • výška řádků v tabulkách je nyní sjednocena na 20px (v různých modulech byla výška řádků různá)
 • Odstraněno „problikávání“ při startu modulů (otevírání oken)
 • Odstraněno „problikávání“ tabulek, grafů, nástrojové lišty, a dalších prvků v jednotlivých oknech při změně jejich velikosti
 • Byla nastavena správná barva textu znepřístupněných tlačítek v hlavní liště (např. "Správa", "Vstupní data", apod.). Tyto texty nebyly při zavřeném modulu viditelné a nepůsobilo dobře, když ostatní tlačítka pro daný modul byla jakoby posunuta doprava.
 • V editačním režimu (při úpravě číselných hodnot v tabulkách) je nyní okolo editované buňky vykreslen zvýrazňovací rámeček, pozice editovaného textu je shodná jako při zobrazení hodnoty (kromě hodnot zarovnaných doprava) a je ošetřena klávesa ESC (neruší sice editovanou hodnotu, ale zruší editační režim, což původně nebylo možné).
 • Příkladové soubory byly aktualizovány na svou poslední verzi (původní soubory ve verzi 6.5.0 nebyly a při jejich otevření byl uživatel nucen odkliknout konverzi na aktuální verzi)
 • Změny v dialogu „Informace o aplikaci“ a v okně „úvodní obrazovky“:
 • načítání oken modulů (a otevírání souborů) nyní probíhá na pozadí, zároveň se zobrazenou „úvodní obrazovkou“
 • verze produktu je nyní zobrazena i v „úvodní obrazovce“ aplikace (vpravo nahoře)
 • Doplněno použití klávesy SPACE (mezerník) nad všemi tlačítky (např. v dialozích zpráv, apod.)
 • Doplněna možnost použití kláves ENTER/ESCAPE v základních dialozích
 • Klávesa F1 nefungovala pokud nebylo otevřeno žádné okno modulu, ani rozcestník
 • Tlačítka umístěná v kartách záložek (i na některých dalších místech aplikace) byla chybně vykreslována (orámování tmavě modrou barvou vlevo a nahoře)

Finanční analýza

 • Drobná vylepšení a opravy v sekci
  • práce s rozvahou a VZaZ
  • tiskové sestavy
  • zadávání vlastních rozkladů ve VZaZ
  • v systému uživatelských vzorců (vykreslování indikace, přenášení hodnot z tabulek, výpočty, uspořádání prvků v editačním dialogu vzorce)
  • práce s více dokumenty s úplným a se zjednodušeným rozsahem účetních výkazů najednou.

Finanční plán

 • Doplnění názvu vybraného produktu do tisku a náhledu kalkulačně členěných nákladů a kalkulační matice
 • Úprava rozložení prvků uživatelského rozhraní v dialogu "Sestavení řádku vlastního výkazu"
 • Byly upraveny pozice tlačítek s názvy definovaných vlastních výkazů (okraje byly mimo rámec lišty)
 • Drobná vylepšení a opravy v sekci
  • práce s rozvahou a VZaZ
  • tiskové sestavy
  • implementace automatických přenosů údajů
  • průvodce modifikací a generováním plánu

Investiční záměr

 • Drobná vylepšení a opravy v sekci
  • práce s rozvahou a VZaZ
  • tiskové sestavy

Finanční výpočty

 • Úprava zobrazení seznamů v kartě „Stavební spoření“ - velikost seznamu úvěrů se neměnila spolu s velikostí okna (tím pádem tabulka překrývala nastavení nad sebou)

Operativní Cashflow

 • Soubory Operativního Cash Flow se nyní již zobrazují v seznamu naposledy otevřených souborů v rozcestníku

UKÁZKY OBRAZOVEK

CENÍK

ZÁKLADNÍ CENÍKCenaServisní smlouva
EQUANTA75 000,-20 000,-

 

Síťová verze

Počet uživatelůKód verzeCenový koeficient
1Sx 1,0
1-2N/2x 1,25
3-5N/5x 2,0
6-10N/10x 3,0
10 a vícemultilicencex 5,0

Cenu více uživatelské verze získáte vynásobením základní ceny koeficientem podle tabulky.

 

Přehled verzí

SSingle verze, instalace na jednu samostatnou stanici nebo síťový server pro 1 uživatele.
NInstalace pro síťový server s přístupem do počtu uživatelů určeného uvedeným číslem.

 

 

Servisní smlouva
V rámci Servisní smlouvy mohou být čerpány tyto služby:
Základní zaškolení po instalaci v rozsahu cca 30 minut.
Zaškolení libovolného počtu pracovníků do uživatelských funkcí v rozsahu do 2 hodin.
2x ročně nová verze programu (runtime).
Telefon na Linku technické podpory a přednostní email na technickou podporu.
Poskytování emailové a telefonické podpory zdarma.
Servisní práce dle zvýhodněných sazeb (50 % sleva).
Metodické školení dle zvýhodněných sazeb.
Doprava dle zvýhodněných sazeb
Informace o novinkách formou bulletinu.
Služba „volání zpět“.
Pravidelný update všech modulů zdarma.
Verze notebook za zvýhodněné ceny.
10 % sleva na rozšíření produktu (na produkty ATLAS consulting).

 

Konkrétní informace o aktuálních slevách, individuálních cenových nabídkách, souvisejících doplňcích či profesních řešeních vám podá firemní reprezentant společnosti nebo naše Klientské centrum.

Uvedené ceny jsou bez DPH. K cenám zásilek je účtováno poštovné.