DAŇOVÁ KANCELÁŘ - PRO ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ

Software

DAŇOVÁ KANCELÁŘ

Software pro zpracování daňových přiznání a související agendy

Category:

Product Description

SOFTWARE PRO KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ A VEŠKERÉ SOUVISEJÍCÍ AGENDY

POPTÁVKA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ CENTRUM PODPORY 

DAŇOVÁ KANCELÁŘ® je komplexní účetní software vhodný pro fyzické i právnické osoby. Software s přehledným prostředím umožňuje hromadné zadávání vstupních dat a následnou práci s nimi. Aplikace DAŇOVÁ KANCELÁŘ® řeší různorodé varianty daňových přiznání i okrajové otázky daňové praxe.

 

Software DAŇOVÁ KANCELÁŘ® je vhodný pro:

 • daňové poradce
 • daňové poplatníky
 • pracovníky účtáren
 • auditorské firmy
 • konzultační firmy
 • komerční právníky
 • firemní ekonomy

Hlavním a základním modulem DAŇOVÉ KANCELÁŘE je modul DAŇOVÝ SPIS, pomocí kterého si snadno vytvoříte dokonalý přehled o daňových přiznáních různých klientů. Modul slouží také k evidenci záloh a plateb daně, poskytuje přehled o korespondenci, zálohách a platbách mezi klientem a jeho zástupcem.

DAŇOVÝ SPIS je určen především daňovým poradcům a může být používán jak samostatně, tak v kombinaci s dalšími užitečnými moduly DAŇOVÉ KANCELÁŘE.

 

Základní modul softwaru DAŇOVÁ KANCELÁŘ® si můžete doplnit následujícími moduly:

 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Daň z přidané hodnoty
 • Daň z nemovitých věcí
 • Daň z nabytí nemovitých věcí
 • Silniční daň
 • Spotřební daň
 • Ekologická daň
 • Daň darovací
 • Daň dědická
 • Odvod z loterií
 • Výpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou
 • Nárok na vrácení spotřební daně podle § 12c, resp. § 56
 • Správa daní
 • Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích
 • Sociální pojištění
 • Zdravotní pojištění
 • Důchodové spoření

Moduly umožňují zpracování řádných, opravných i dodatečných daňových přiznání.

 

Proč se stát uživatelem softwaru DAŇOVÁ KANCELÁŘ®?

 • Profesionální přístup. Při vývoji softwaru se opíráme o více jak dvacetiletou zkušenost profesionálů v oblasti daňové problematiky. Jednotlivé moduly vnikly a jsou průběžně konzultovány s pracovníky Ministerstva financí ČR, pracovníky finančních ředitelství a daňovými poradci.
 • Komplexní řešení. Jedinečná aplikace je navržena tak, aby kompletně pokrývala daňovou problematiku.
 • Maximální eliminace chyb. Propracovaný systém kontrol je navržen tak, aby maximálně eliminoval chyby, při užívání aplikace proto budete upozorňováni např. na zadávání nepřípustných hodnot či nepřijatelných kombinací vstupních údajů.
 • Lhůty pod kontrolou. Užitečnou funkcí softwaru je Hlídací agent, který za vás hlídá termíny a avíza daňového kalendáře a plánovacího kalendáře (do něj si můžete značit libovolné termíny úkolů a plateb).
 • Snadné a pohodlné ovládání. Program nabízí přehledné prostředí pro zadávání vstupních údajů. Velkou předností je pak možnost propojení s datovou schránkou. Během práce s programem můžete kdykoliv využít možnosti Nápovědy či průvodce programem.

Software DAŇOVÁ KANCELÁŘ® nabízíme také v anglické a německé verzi.

Komentáře DAŇOVÁ KANCELÁŘ

Kontrolní hlášení

Daňová judikatura

Kontrola insolvence

MANAŽER DATOVÝCH SCHRÁNEK


Komentáře DAŇOVÁ KANCELÁŘ®

Doplněk softwaru DAŇOVÁ KANCELÁŘ® představuje rozšíření produktu o komentáře, které uživateli poskytnou odborný výklad k právním předpisům resp. jejich paragrafům souvisejícím s daňovou problematikou.

Doplněk Komentáře DAŇOVÁ KANCELÁŘ® nabízí přístup k obsáhlé databázi právních textů. Kromě vybraných dokumentů národní a evropské legislativy zahrnuje také komentáře odborníků k tématu daně a účetnictví a odborné články z těchto oblastí.

 

Kontrolní hlášení

V roce 2016 vznikla povinnost podání kontrolního hlášení. Součástí DAŇOVÉ KACELÁŘE je proto také užitečný nástroj pro práci s daty kontrolního hlášení.

Kontrolní hlášení umožňuje:

 • kontrolu mezi kontrolními hlášeními a daňovým přiznáním
 • import dat z účetních systémů
 • možnost elektronického podání
 • variantu podání pro skupinu plátců DPH
 • vyhledávání v kontrolních hlášeních dle zvolených kritérií

Sestavení a podání kontrolního hlášení je s tímto pomocníkem velmi snadné!

 

Daňová judikatura

Práci s daňovými předpisy Vám usnadní jednoduchý přístup k daňovým judikátům. Získáte jej v podobě DAŇOVÉ JUDIKATURY.

DAŇOVÁ JUDIKATURA obsahuje aktuální judikaturu obecných soudů a Ústavního soudu k procesně právní i hmotně právní problematice daní a daňového řízení.

Uživatelská přívětivost

Daňové judikáty lze vyhledávat dvěma způsoby. Buď přímo pomocí dotčeného právního předpisu nebo podle textu obsaženého v názvu, právní větě nebo spisové značce judikátu.

Vyhledávání podle dotčeného předpisu - vychází z předpokladu, že znáte předpis, kterého se judikáty mají týkat. Je potřeba zadat rok a číslo předpisu, pro který chcete judikáty vyhledávat. Vyhledané judikáty lze dále filtrovat podle čísla paragrafu, ke kterému jsou vydány.

Vyhledávání podle textu – v tomto případě je potřeba zadat alespoň část textu z názvu judikátu, právní věty judikátu nebo část spisové značky. Samozřejmě čím přesnější je zadání textu, tím menší je počet vyfiltrovaných judikátů.

S jednotlivými judikáty lze snadno dále pracovat. Více otevřených judikátů se přehledně řadí do záložek, v samotném textu judikátu je možné vyhledávat konkrétní slova, obsah dokumentu lze kopírovat nebo tisknout.

 

Kontrola insolvence

Rozšířitelný modul, pomocí kterého můžete kontrolovat insolvenci subjektů či nespolehlivost plátců anebo vyhledávat subjekty v ARES.

 

Manažer datových schránek

Modul umožňující využívání výhod a uživatelského prostředí manažera datových schránek.

INSTALACE

Instalace DAŇOVÁ KANCELÁŘ [EXE, 1 MB] verze: 7.1.4 vystaveno 01. 11. 2018

Soubor po stažení spusťte a postupujte dle pokynů průvodce instalace. Během instalace programu budou staženy z internetu příslušné soubory a program se řádně nainstaluje. Po instalaci programu je pro plnou funkci programu nutno zaregistrovat zakoupené výpočetní moduly programu pomocí registračního průvodce a licenčního klíče, který jste obdrželi po zaplacení programu.

Instalace / Aktualizace DAŇOVÁ KANCELÁŘ offline [EXE, 700 MB] verze: 7.1.4 vystaveno 01.11. 2018

Soubor po stažení spusťte a postupujte dle pokynů průvodce instalace. Uvedený soubor slouží k instalaci programu na počítač, který není připojen na Internet. Stažený soubor lze použít i pro aktualizaci programu.

Instalace / Aktualizace DAŇOVÁ KANCELÁŘ offline s historickými moduly [EXE, 1000 MB] verze: 7.1.4 vystaveno 01.11. 2018

Soubor po stažení spusťte a postupujte dle pokynů průvodce instalace. Uvedený soubor slouží k instalaci programu na počítač, který není připojen na Internet. Stažený soubor lze použít i pro aktualizaci programu. Soubor stáhněte, pokud si přejete instalovat Daňovou kancelář včetně historických modulů, tzn. starších pěti let.

 

Tiskové řezy – němčina [ZIP, 1,3 MB]

Zde jsou volné překlady pro moduly:

 • Daň z příjmů právnických osob
 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty
 • Daň z přidané hodnoty

UPOZORNĚNÍ: Dle legislativy ČR nelze účinně podat daňové přiznání v jiném jazyce než v češtině. Překlady jsou pouze orientační a poskytovatel neodpovídá za jejich nesprávné užití.

Tiskové řezy – angličtina [ZIP, 1,2 MB]

Zde jsou volné překlady pro moduly:

 • Daň z příjmů právnických osob
 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty
 • Daň z přidané hodnoty

UPOZORNĚNÍ: Dle legislativy ČR nelze účinně podat daňové přiznání v jiném jazyce než v češtině. Překlady jsou pouze orientační a poskytovatel neodpovídá za jejich nesprávné užití.

MANUÁLY

Systémová příručka DAŇOVÁ KANCELÁŘ [PDF, 4,5 MB]

Uživatelská příručka DAŇOVÁ KANCELÁŘ [PDF, 7,5 MB]

Příručka pro upgrade databázové platformy Firebird 3 [PDF, 1 MB]

Příručka pro modul šifrování [PDF, 1,1 MB]

NOVINKY

Daňová kancelář představuje novinku - Kontrolní hlášení (06.11.2015)

DAŇOVÁ KANCELÁŘ je oblíbený software na kompletní zpracování daňových přiznání a veškeré související agendy. Modul Daň z přidané hodnoty nyní přináší novinku – Kontrolní hlášení, nový druh daňového tvrzení obsahující vybrané údaje o plněních, které plátce vykazuje ve svém daňovém přiznání k DPH.
Tato novinka přináší možnost kontroly mezi kontrolními hlášeními a daňovým přiznáním, dále import dat z účetních systémů, elektronické podání a možnost skupinového podání. Velkým přínosem je vyhledávání dle zvolených kritérií v kontrolních hlášeních.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ vyšla v nové verzi (03.08.2015)

Daňová kancelář byla ve své nové verzi doplněna o několik funkcí. Daňový spis nyní spolupracuje s Microsoft Office (Outlook, Word, Excel), v obsahu spisu je možné editovat přílohu, v číselníku vzorů dokumentů lze pracovat se zástupnými znaky. Tisk spisu je nyní možný i po samostatných oddílech a byla upravena celková ergonomie při vytváření nového spisu.

Ukončení podpory našich software provozovaných na operačním systému MS Windows XP (11.02.2015)

Oznamujeme, že ke dni 10.2.2015 byla ukončena podpora našich software provozovaných na operačním systému MS Windows XP.

Software, jenž jste si zakoupili, nadále budete moci na tomto operačním systému provozovat. Neneseme však odpovědnost za problémy a škody vzniklé z důvodu konfliktu s vlastnostmi operačního systému nebo jiným software provozovaným na tomto operačním systému.

Co se stane, když budu dál provozovat software na MS Windows XP?

Software bude nadále fungovat, mohou však nastat potíže s kompatibilitou, jenž mohou zapříčinit nesprávnou funkcionalitu software (přesnost výpočtů, propojení na MS Office a další).

Jak si z Windows XP přesunu software do nového počítače, pod nový operační systém?

Doporučujeme následující postup:

 1. Zazálohujte personální data
 2. Odregistrujte SW
 3. Nainstalujte a zaregistrujte SW pod novým OS
 4. Naimportujte personální data

DAŇOVÁ KANCELÁŘ vychází v nové verzi (16.12.2014)

Daňová kancelář vyšla v nové verzi, která přináší mnoho novinek a doplnění systému. Pro modul Daňový spis byla přidána možnost čtení a evidence údajů z katastru nemovitostí a do modulu Daň z přidané hodnoty byl zapracován nový formulář „Přihláška do systému MINI ONE STOP SHOP“. V rámci menu s číselníky byl připraven nový číselník finančních úřadů s možností vyhledávání koeficientů a cen katastrálních území, který lze aktualizovat pomocí internetu z Finanční správy, v modulu Daň z nemovitých věcí 2014 nyní nově probíhá kontrola koeficientů a cen KÚ s číselníkem Finanční správy.

Software DAŇOVÁ KANCELÁŘ v nové verzi (23.10.2014)

DAŇOVÁ KANCELÁŘ, software na kompletní zpracování daňových přiznání, vyšla v nové verzi, která přináší spoustu novinek, a to jak systémových, tak obsahových. Daňový spis, hlavní a základní modul, byl mimo jiné rozšířen o hromadnou generaci emailů ze vzorových dokumentů a byla vylepšena ergonomie přiřazování příloh.

Modul Spotřební daň
- Do systému byly zapracovány nové sazby pro tabákové výrobky dle zákona č. 201/2014 Sb.

Modul Nárok na vrácení spotřební daně
- Pro klienty s rozšířenou licencí modulu byla připravena možnost zpracování přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb. (zelená nafta).

Modul Daň z příjmů fyzických osob
- V modulu je zohledněna možnost uplatnění slevy na poplatníka podle §35ba/1 pro případ, že poplatník pobíral starobní důchod k 1. 1. 2013.

V nabídce je nově také možnost využít průběžné zpracování daní k vybraným modulům pro specifické případy.

Daňový spis v roli hlavního modulu softwaru Daňová kancelář (10.10.2013)

Hlavním a základním modulem softwaru DAŇOVÁ KANCELÁŘ® je nový modul ĎAŇOVÝ SPIS, pomocí kterého si vytvoříte dokonalý přehled o daňových přiznáních různých klientů. Slouží také k evidenci záloh a plateb daně a současně poskytuje přehled o korespondenci, zálohách a platbách mezi klientem a jeho zástupcem. Modul je určen především pro daňové zástupce a může být provozován samostatně nebo v kombinaci s dalšími užitečnými moduly softwaru DAŇOVÁ KANCELÁŘ®.

AKTUALIZACE

DAŇOVÁ KANCELÁŘ 7.1.4 (06.11.2018)

Byl uvolněn produkt DAŇOVÁ KANCELÁŘ, verze 2018.01.06.

Přehled změn v nové verzi:

 • DPPO (verze 25.1.1) – je doplněna možnost editace účetních výkazů podle vyhlášky 504/2000 (neziskové organizace)
 • DPHO (verze 24.1.2) – je doplněna možnost importu přiznání k DPH bez údajů o plátci daně

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ, verze 7.1.3 (19.10.2018)

Byl uvolněn produkt DAŇOVÁ KANCELÁŘ, verze 7.1.3.

Změny v dané verzi:

 • verze DPFO (2017) umožňuje tisk žádosti na snížení záloh pro ČSSZ
 • verze DSTO (2018) umožňuje tisk data vydání plné moci pro zástupce daňového subjektu

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ 7.1.2 (04.10.2018)

Byl uvolněn produkt DAŇOVÁ KANCELÁŘ, verze 7.1.2.

Přehled změn v nové verzi:

 • připravili jsme nové verze modulu DPFO (verze 25.1.2), u které je opravena ergonomie exportu položky “sražená záloha na daň podle § 36/7 nebo § 36/8 pro daňové rezidenty a pro daňové nerezidenty do programu EPO MF ČR
 • nová verze modulu DSLN (2018), u které je opravena ergonomie definice a zobrazení filtrů vozidel
 • u modulu DPHO (2017, 2018) jsme zrychlili funkci otevírání a práce s dokumentem, který obsahuje desítky tisíc položek v části kontrolní hlášení
 • u modulu VDZC (2017) jsme¨upravili ergonomii tisku čtyř řádků na tiskopisu Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ, verze 2018.06.18 (01.08.2018)

Byl uvolněn produkt DAŇOVÁ KANCELÁŘ, verze 2018.06.18.

Změny v dané verzi:

 • DK 2018 (verze 2018.06.19)
 • spolupráce zašifrovaných databází DK a MDS
 • zapracování nových produktových log
 • zapracování hlídacího agenta

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ 2018.01.06 (15.03.2018)

Byl uvolněn produkt DAŇOVÁ KANCELÁŘ, verze 2018.01.06.

Přehled změn v nové verzi:

 • DSLN 2018 (verze 23.01)

Program je zpracován v souladu s platnou legislativní úpravou a umožňuje meziroční převod vozidel, výpočet záloh na zálohová období 2018. Pro klienty, kteří využívají možnost svázaní více dokumentů a pro klienty, kteří využívají importu dat do programu doporučujeme použít funkce (po svázání a otevření dokumentu, resp. po importu dat), „Přepočet vozidel“ v nabídce „Nástroje“.

 • DZHH 2018 (verze 2.01)

Program je zpracován v souladu s platnou legislativní úpravou a umožňuje zpracovávat daňová přiznání za zdaňovací období roku 2018.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ, verze 2018.01.05 (27.02.2018)

Byl uvolněn produkt DAŇOVA KANCELÁŘ, verze 2018.01.05.

Aktualizace obsahuje novou verzi modulu:

 • Správa daní – SPDN 2018 (verze 08.01) – jsou zapracovány aktuální tiskové vzory

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ 2018.01.04 (06.02.2018)

Byl uvolněn produkt DAŇOVÁ KANCELÁŘ, verze 2018.01.04.

V rámci softwaru DAŇOVÁ KANCELÁŘ je připravena nová verze modulu DPHO 2018 (verze 24.01).

Verze umožňuje zpracovávat DP k DPH, KH a další související evidence v agendě DPH pro měsíční a čtvrtletní období roku 2018.

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ, verze 2018.01.03 (25.01.2018)

Byl uvolněn produkt DAŇOVÁ KANCELÁŘ, verze 2018.01.03.

V rámci softwaru DAŇOVÁ KANCELÁŘ je připravena nová funkce modulu „Daň z příjmufyzických osob“ (DPPO 2017, verze 24.01).

připravili jsme novou verzi modulu:

·Daň z příjmů právnických osob 2017 (DPPO 2017, verze 24.01)

zapracována aktuální legislativa a tiskové vzory pro daňové přiznání a účetní výkazy

zapracován nový design programu

Novinka:
Modul DPPO 2017 obsahuje kromě programu pro zpracování daňového přiznání z právnických osob nově také program pro sestavení účetních výkazů. Nově se tedy již dokumenty neváží mezi sebou žádnou vazbou a v archivu dokumentů bude vše od roku 2017 zahrnuto do modulu DPPO 24.01.

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na Internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ - nový modul (09.11.2017)

Nový design rozcestníku softwaru DAŇOVÁ KANCELÁŘ

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na Internetu nachází novější verze - pokud ano, zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace softwaru.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ - nový modul (17.03.2017)

Vážení uživatelé softwaru DAŇOVÁ KANCELÁŘ,
připravili jsme novou verzi modulu:

Silniční daň za zdaňovací období 2017
zapracována aktuální legislativa

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na Internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.

S pozdravem

Kolektiv autorů programu „Daňová kancelář“.
a ekonomických informačních systémů a aplikací.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ - nový modul (13.03.2017)

Vážení uživatelé Daňové kanceláře,

připravili jsme nový modul:

Daň z hazardních her za zdaňovací období 2017
zpracována aktuální legislativa

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na Internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.

S pozdravem

Kolektiv autorů programu „Daňová kancelář“.
a ekonomických informačních systémů a aplikací.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ - nové verze modulů (08.02.2017)

Vážení uživatelé Daňové kanceláře,

u následujících modulů byla zpracována aktuální legislativa:

 • Daň z přidané hodnoty na zdaňovací období 2017
 • Spotřební daň 2017
 • Nárok na vrácení spotřební daně 2017
 • Ekologická daň 2017
 • Loterijní daň 2016

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2016.03.02 (05.10.2016)

Přehled změn ve verzi 2016.03.02:

Daňový spis:

 • Vyúčtování
  • doplněna možnost zadat periodické operace (odměny, náklady, poplatky)
  • na dokladu lze nově zadat zálohu i ve stavech dokladu „k fakturaci“ a „“vyfakturováno“
  • přidány součtové položky „Uplatněná záloha“ a „Zbývající záloha“
  • nově přidána možnost zadat „kusy“ v sekci paušál
  • hromadné nastavení měsíčních paušálů. Lze zadat najednou u vybraných klientů dané měsíční paušály jak v hodinách, tak korunách i kusech.
  • šablony pro účetní položky. Pro zadávání nových účetních položek je možno použít šablonu, kterou si uživatel dle již předchozího zadání sám uložil.
  • v rozcestníku Daňového spisu jsou nyní zobrazeny měsíční paušály. Lze tak mít přehled o využití měsíčních paušálů daných klientů bez nutnosti otevírat jednotlivé spisy.
  • v hlídačí Daňové kanceláře (aplikace, která upozorňuje na povinnosti Daňové kanceláře a Daňového spisu, která je spuštěna bez nutnosti spuštění DK) jsou zobrazeny měsíční paušály. Uživatel je tak okamžitě pro přihlášení do počítače informován mimo jiné i o měsíčních paušálech klientů.
 • Subjekty
  • doplněno okno pro seznam spisů vybraného subjektu
  • zaveden příznak „Aktivní klient“, pomocí kterého lze označit již nepoužívaného klienta (neaktivní klienti jsou pak zhasnutí a řazeni vždy na konec seznamu)
  • doplněna nová možnost o zavedení vazby mezi příbuznými subjekty (volba Seskupit)
  • zobrazení měsíčních paušálů v číselníku subjektů.
 • Spis
  • možnost označit spis pomocí položek Stav a Úkon.
 • Lhůty
  • doplnění sloupce „Klient“.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2016.03.01 (12.08.2016)

Přehled změn ve verzi 2016.03.01:

Daňová judikatura:

 • modul pracuje na nové technologii
 • nový náhled na judikáty
 • nová ergonomie

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2016.02.01 (16.06.2016)

Přehled změn ve verzi 2016.02.01:

 • připravena verze DAŇOVÁ KANCELÁŘ® CLOUD pro provozování databáze na cloudovém úložišti

DAŇOVÁ KANCELÁŘ (04.04.2016)

Přehled změn ve verzi 216.01.09:

Odvod z loterií 2016:
- zapracována aktuální legislativa

Silniční daň 2016:
- zapracována aktuální legislativa

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2016.01.07 (05.02.2016)

Přehled změn ve verzi 2016.01.07:

Spotřební daň pro  zdaňovací období 2016:
- zapracována aktuální legislativa

Nárok na vrácení spotřební daně pro zdaňovací období 2016:
- zapracována aktuální legislativa

Ekologická daň pro zdaňovací období 2016:
- zapracována aktuální legislativa

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na Internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2016.01.05 (25.01.2016)

Přehled změn ve verzi 2016.01.05:

Daň z příjmů právnických osob za  zdaňovací období 2015:
- zapracována aktuální legislativa

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2015:
- zapracována aktuální legislativa

Výpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2016:
- zapracována aktuální legislativa

Vyúčtování daně vybírané srážkou 2015:
- zapracována aktuální legislativa

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2016.01.03 (15.01.2016)

Přehled změn ve verzi 2016.01.03:

Daň z příjmů fyzických osob za  zdaňovací období 2015:
- zapracována aktuální legislativa

Sociální pojištění 2015:
- zapracována aktuální legislativa

Zdravotní pojištění 2015:
- zapracována aktuální legislativa

Rozvaha, výkaz zisku a ztráty 2015:
- zapracována aktuální legislativa

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na Internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2016.01.02 (05.01.2016)

Přehled změn ve verzi 2016.01.02:

Daň z nemovitých věcí na zdaňovací období 2016:

 • zapracovány aktuální tiskopisy
 • zapracována novela zákona o dani z nemovitých věcí včetně souvisejících novelizovaných vyhlášek

Daň z přidané hodnoty pro zdaňovací období roku 2016:

 • zapracováno Kontrolní hlášení

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na Internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.

Pro uživatele, kteří si zakoupili „Kontrolní hlášení“:

 • po spuštění programu stiskněte v liště programu tlačítko „Registrace“ - spustí se „Průvodce registrací DK“
 • na druhé stránce vyberete volbu „Další akce -> Přeregistrace nainstalovaných součástí“
 • dále postupujte dle pokynů průvodce

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2015.06.02 (26.08.2015)

Přehled změn ve verzi 2015.06.02:

 • úprava programu Daňová kancelář pro přechod operačního systému na Windows 10

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2015.06.01 (21.07.2015)

Přehled změn ve verzi 2015.06.01:

Upraven mechanismus průběžných modulů, rozlišovány dvě verze:

 • trvalý průběh (je platný pro všechny verze výpočetních modulů, u kterých existuje modul za část zdaňovacího období)
 • roční průběh (je platný pouze pro daný rok výpočetního modulu, u kterého existuje modul za část zdaňovacího období)

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2015.05.01 (25.03.2015)

Přehled změn ve verzi 2015.05.01:

Silniční daň 2015:

 • verze pro aktuální rok

Odvod z loterií 2015:

 • verze pro aktuální rok

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2015.04.01 (06.02.2015)

Přehled změn ve verzi 2015.04.01:

 • Daň z přidané hodnoty 2015
 • Spotřební daň 2015
 • Nárok na vrácení spotřební daně 2015
 • Ekologická daň 2015
 • Důchodové spoření 2015
 • Odvod z loterií 2014

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2015.03.01 (23.01.2015)

Přehled změn ve verzi 2015.03.01:

Daň z příjmů právnických osob 2014:

 • aktualizován tiskový vzor

Výpočet daně z příjmů FO ze závislé činnosti 2015:

 • aktualizován tiskový vzor

Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti 2014:

 • aktualizován tiskový vzor

Vyúčtování daně vybírané srážkou 2014:

 • aktualizován tiskový vzor

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2015.02.01 (19.01.2015)

Přehled změn ve verzi 2015.02.01:

Daň z nemovitých věcí na zdaňovací období 2015:

 • doplněn číselník katastrálních území o katastry „Dolní Jiřetín“ a „Záluží u Litvínova“ (vyhláška 298/2014 Sb. „průměrné ceny KÚ“ je neobsahuje)
 • doplněna funkce pro hromadnou úpravu koeficientů pozemků a staveb pro danou obec a druh pozemku nebo stavby

Silniční daň za zdaňovací období 2014:

 • oprava  tiskového vzoru

Daň z příjmů fyzických osob 2014:

 • aktualizován tiskový vzor

Zdravotní pojištění 2014:

 • aktualizován tiskový vzor

Sociální pojištění 2014:

 • aktualizován tiskový vzor

Rozvaha, výkaz zisku a ztráty 2014:

 • aktualizován tiskový vzor

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2015.01.01 (05.01.2015)

Přehled změn ve verzi 2015.01.01:

Daň z nemovitých věcí na zdaňovací období 2015:

 • zapracována vyhláška č. 298/2014 Sb. - „základní“ ceny zemědělských pozemků
 • aktualizovány číselníky koeficientů (místní dle § 12 a další)

Silniční daň za zdaňovací období 2014:

 • aktualizován tiskový vzor

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2014.06.03 (12.12.2014)

Přehled změn ve verzi 2014.06.03:

Daňový spis:

 • zapracována možnost čtení a evidence údajů z katastru nemovitostí

Číselník finančních úřadů:

 • nový číselník finančních úřadů s možností vyhledávání koeficientů a cen katastrálních území
 • aktualizace číselníku pomocí Internetu z Finanční správy

Daň z přidané hodnoty:

 • zapracování nového formuláře „Přihláška do systému MINI ONE STOP SHOP“

Daň z nemovitých věcí 2014:

 • kontrola koeficientů a cen KÚ s číselníkem Finanční správy

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2014.06.02 (17.09.2014)

Přehled změn ve verzi 2014.06.02:

Daňový spis:

 • generace emailů ze vzorových dokumentů: nyní je pro vytvoření emailu použit výchozí poštovní klient uživatele
 • hromadná generace emailů z rozcestníku ze seznamu platebních povinností
 • vylepšena ergonomie přiřazování příloh ze vzorových dokumentů a těla emailů ze vzorových dokumentů
 • do rozcestníku byla přidána možnost zobrazit si i splněné lhůty, termíny, platby
 • barevné rozlišení stavu platebních povinností
 • přidány do číselníku nové Agendy (Daňová evidence, Podvojné účetnictví)
 • při tisku přidána možnost tisknout bez vložených stránek
 • v tiskovém náhledu upraveno prohlížení (nyní lze plynule přecházet myší i na další stránky bez nutnosti se nejprve přepnout na další stránku)
 • v číselníku subjektů přidána možnost kontroly subjektů s ARES včetně možností hromadné opravy údajů z ARES

Daň z přidané hodnoty 2014:

 • vylepšena ergonomie insolvenčních přiznání
 • přenášení číselníku pořizovatelů při meziročním převodu
 • sdílení číselníků pořizovatelů mezi jednotlivými evidencemi

Rozvaha, výkaz zisku a ztráty 2013:

 • do tiskových výstupů přidány na konec stránky doplňující údaje

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2014.06.01 (20.06.2014)

Průběžné moduly:

 • Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti 2014
 • Výpočet daně z příjmů FO ze závislé činnosti 2015
 • Vyúčtování daně vybírané srážkou 2014
 • Daň z příjmů právnických osob 2014
 • Daň z příjmů fyzických osob 2014
 • Rozvaha, výkaz zisku a ztráty 2014

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2014.05.01 (15.04.2014)

Nový modul:

 • Daň z nabytí nemovitých věcí

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na Internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.

Registraci nového modulu proveďte pomocí „Průvodce registrací“ (tlačítko „Registrace“ v liště rozcestníku programu).

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2014.04.01 (27.02.2014)

Připravili jsme novou verzi „Daňového spisu“.

Novinky a změny:

Vyúčtování - změny:
o    Panel se součty jednotlivých sloupců, které respektují i filtr
o    Filtr
o    Měsíční paušál s vyhodnocením
o    Upraven formát času (hodiny a minuty)
o    Export
o    V celkovém vyúčtování přidána karta „Přehled práce“
o    Využití:
o    Lze provádět monitoring práce na daném spisu
o    Lze filtrovat dle libovolných sloupců a období a mít tak dokonalý přehled o množství práce na spisu
o    Lze generovat pomocí filtru a exportu různé sestavy do Excelu s následným tiskem
o    Pomocí mechanismu „Měsíční paušál“ lze sledovat množství práce a účtované částky na spisu vzhledem k měsíčnímu paušálu na klientovi a spise
o    Na kartě „Přehled práce“ na celkovém vyúčtování lze provádět pomocí filtru a exportu vyhodnocení práce svých zaměstnanců s následným exportem vyhodnocení do Excelu.

Platební kalendář - změny:
o    V rozcestníku rozpracována oblast platebních povinností (lhůty, platby, termíny)
o    Nastavitelný interval blížících se termínů
o    Vzorové dokumenty
o    Export do Excelu
o    Využití:
o    Při spuštění jsou přehledně v rozcestníku dle zvoleného intervalu zobrazeny nesplněné platební povinnosti, které lze přehledně vyexportovat do excelu pro další zpracování
o    Pomocí vzorových dokumentů lze danou platební povinnost zpracovat:
§    Výběrem ze vzorových dokumentů vytisknout danou povinnost v jakékoliv formě dle zvoleného vzorového dokumentu (např. platební příkaz, dopis klientovi, dopis FÚ, upozornění na platbu apod.)
§    Vygenerovat email:
·    Kde bude v příloze zpracovaná platební povinnost (pokud se použije vzorový dokument typu doc)
·    Bude v těle emailu vygenerován text s vyplněnými údaji ze vzorového dokumentu a platební povinnosti (pokud se použije vzorový dokument typu txt)

Práva:
o    Ve správě uživatelů lze nastavit přístup k jednotlivým spisům
o    V DASP je poté respektován přístup k jednotlivým spisům dle nastavení

Kompletní tisk spisu:
o    Ve spisu je rozšířena funkce tisku - nyní se tisknou kompletně všechny údaje spisu
o    Spis je možno exportovat do excelu do jednotlivých sešitů (záložka je jeden sešit) - viz tlačítko „Export spisu“ ve spisu
o    Další možností je využít tisk většiny informací pomocí vzorových dokumentů

Filtr a export:
o    Ve všech seznamech údajů spisu je doplněna funkce „“Filtr“ a funkce „Export“. Pomocí těchto funkcí je možno generovat libovolné sestavy údajů. Filtr obsahuje i možnost filtrace dle období „od“ a „do“. Vyfiltrované seznamy lze exportovat do excelu, kde je možno údaje dále zpracovávat.

Vzory dokumentů:
o    V číselníku je možno nyní i uložený vzorový dokument editovat (pokud je typ dokumentu podporován)
o    Pokud jsou v dokumentech použity zástupné znaky (syntaxe je ukázána přímo v dialogu programu nebo v nápovědě programu), tak pomocí nich lze vytvořit v podstatě libovolný tiskopis pro daný spis s využitím jeho hodnot. Také lze vzorový dokument využít pro tisk spisu.

DASP a MDS:
o    Ve spise v seznamu klientů a v seznamu rozhodujících orgánů je nově zobrazen seznam přijatých a odeslaných zpráv datových schráneke možno nyní i uložený vzorový dokument editovat (pokud je typ dokumentu podporován).
o    Zprávy v seznamu rozhodujících orgánů indikují mimo jiné i elektronická podání daňových dokumentů (pokud jsou podány přes datovou schránku a MDS)

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na Internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2014.04.01 (07.02.2014)

Přehled změn:

 • Daň z přidané hodnoty 2014
 • Spotřební daň 2014
 • Nárok na vrácení spotřební daně 2014
 • Ekologická daň 2014
 • Důchodové spoření 2014

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2014.03.01 (24.01.2014)

Přehled změn:

Daň z příjmů právnických osob 2013:

 • zapracována aktuální legislativa,
 • zapracovány aktuální tiskopisy.

Výpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2014:

 • zapracována aktuální legislativa,
 • zapracovány aktuální tiskopisy.

Srážková daň 2013:

 • zapracována aktuální legislativa,
 • zapracovány aktuální tiskopisy.

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2013:

 • zapracována aktuální legislativa,
 • zapracovány aktuální tiskopisy.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2014.02.01 (20.01.2014)

Přehled změn:

Daň z příjmů fyzických osob 2013:

 • zapracována aktuální legislativa,
 • zapracovány aktuální tiskopisy.

Sociální pojištění 2013:

 • zapracována aktuální legislativa,
 • zapracovány aktuální tiskopisy.

Zdravotní pojištění 2013:

 • zapracována aktuální legislativa,
 • zapracovány aktuální tiskopisy.

Rozvaha, výkaz zisku a ztráty 2013:

 • zapracována aktuální legislativa,
 • zapracovány aktuální tiskopisy.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2014.01.01 (07.01.2014)

Přehled změn:

Daň z nemovitých věcí 2014:

 • zapracována nová legislativní úprava dle zákona č. 344/2013 Sb. v návaznosti na zákon č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník)
 • zapracována nová „oceňovací“ vyhláška č. 441/2013 Sb.
 • zapracována vyhláška č. 355/2013 Sb. – „základní“ ceny zemědělských pozemků
 • aktualizovány číselníky koeficientů (místní dle § 12 a další)

Spotřební daň 2013:

 • zapracováno elektronické podání lihu

Daň z nemovitostí 2013:

 • v tiskových sestavách pozemků i staveb změněno názvosloví nejednoznačných položek

Správa uživatelů:

 • přidána možnost přistupovat na klienta (včetně všech jeho dokumentů a příloh) dle práv přihlášeného uživatele

Rozcestník:

 • na seznamu „Naposledy otevřené dokumenty“ opravena funkce „Vymazat z historie“

Ekologická daň 2013:

 • zapracován nový vzor tiskopisu „Vyúčtování odvodu z elektřiny ze slunečního záření (§14 až §22 zákona č. 165/2012 Sb.)“

Správa daní:

 • zapracováno elektronické podání na MF ČR pro:
  • Žádost podle § 35d odst. 5 ZDP
  • Žádost podle § 35d odst. 9 ZDP

Hromadné elektronické podání:

 • opravena chyba, pokud se v názvu poplatníka vyskytovaly uvozovky

Rozvaha, výkaz zisků a ztráty 2013:

 • elektronické podání se exportuje v tisících (stejně jako v tisku)

Silniční daň 2013:

 • opraveno zobrazení našeptávače na položce „obec“

Daň z nemovitostí 2013:

 • přidáno tlačítko „+“ (přidat) do dílčích seznamů na formulářích pozemky a stavby

Daňový spis:

 • zapracován „Splátkový kalendář“ pro platební povinnosti
 • na detailu subjektu v číselníku subjektů přidána záložka „Bankovní účty“ s možností modifikace účtů a s možností kontroly v registru nespolehlivých plátců DPH
 • zapracována kontrola bankovních účtů mezi registrem nespolehlivých plátců DPH a číselníkem subjektů
  • při kontrole v registru nespolehlivých plátců DPH
  • na detailu subjektu v číselníku subjektů

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2013.04.03 (10.10.2013)

Přehled změn:

 • Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2013
  • zapracován import z elektronického podání
 • Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013
  • úprava oddílu Příloha 1 – údaje o podnikání
  • zapracován import z elektronického podání

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2013.04.02 (15.05.2013)

Přehled změn:

 • Důchodové spoření pro zdaňovací období 2013
 • zapracován tiskopis „Vyúčtování“
 • zapracován tiskopis „Oznámení poplatníka o účasti na důchodovém spoření“
 • zapracován tiskopis „Potvrzení o sražených zálohách na pojistné na důchodové spoření“
 • zapracován tiskopis „Žádost poplatníka o vypořádání přeplatku na důchodovém spoření“

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2013.04.01 (15.04.2013)

Přehled změn:

 • zapracován „Daňový spis“. Je určen především pro daňové zástupce, kteří si s jeho pomocí vytvoří dokonalý přehled o daňových přiznáních různých klientů. Slouží také k evidenci záloh a plateb daně a současně poskytuje přehled o korespondenci, zálohách a platbách mezi klientem a zástupcem. Více informací viz Menu DK -> Nápověda -> Příručka Daňového spisu.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ verze 2013.03.01 (12.03.2013)

Přehled změn:

Nové verze modulů:

 • Dědická daň,
 • Správa daní – Oznámení o změně registračních údajů , Žádost o zrušení registrace,
 • Odvod z loterií za období 2012,
 • Odvod z loterií za období 2013,
 • Silniční daň na zdaňovací období 2013,
 • Správa daní – zapracování zbývajících tiskopisů.

Novinky a změny:

 • výběr názvu obce pomocí nové funkce „Našeptávač“,
 • zapracování legislativní změny v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č.456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky,
 • zapracovány aktuální tiskopisy,
 • zapracována aktuální legislativa.

Aktualizace programu se provádí ze spuštěného programu Daňová kancelář na hlavní stránce tlačítkem „Zkontrolovat“. Poté software zjistí, zda se na Internetu nachází novější verze, pokud ano, tak zobrazí seznam změn v programu a po potvrzení se spustí aktualizace software.

PRAVIDELNÉ AKTUALIZACE

Program je pravidelně aktualizován - pro každé nové zdaňovací období nebo kalendářní rok, popřípadě individuálně - vždy po uzavření legislativních změn a vydání nových daňových formulářů. K aktualizacím Vám postačí pouze připojení k internetu. Aktualizaci provedete spuštěním programu Daňová kancelář a kliknutím na tlačítko „zkontrolovat“, naleznete jej na hlavní straně v sekci „kontrola aktuální verze“. Program si sám ověří přítomnost novějších verzí, a pokud je nová verze k dispozici, provede po Vašem souhlasu potřebnou aktualizaci.

DAŇOVÁ KANCELÁŘ

CENÍK ZÁKLADNÍ* VERZE

MODULYRoční aktivace
1-3 ZÁKLADNÍ MODULY  7 990 Kč
4 A VÍCE ZÁKLADNÍCH MODULŮ16 800 Kč
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ + DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ14 800 Kč
SILNIČNÍ DAŇ14 800 Kč
4 A VÍCE MODULŮ (včetně silniční daně a daně z nemovitosti)29 900 Kč

  

SLEVA PRO VĚRNÉ KLIENTYSleva
2-5 let10 %
5 let a více20 %

* Základní verze obsahuje omezené množství záznamů v archívu.

Cena PLNÉ verze je stanovena s ohledem na počet záznamů a náročnosti nasazení. Pro individuální kalkulaci kontaktujte naše klientské centrum na telefonu: +420 596 613 333.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

MODULY K VÝBĚRU
DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB
DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
SILNIČNÍ DAŇ
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
SPOTŘEBNÍ DAŇ
NÁROK NA VRÁCENÍ SPOTŘEBNÍ DANĚ DLE § 12c, resp. § 56
DAŇ DĚDICKÁ
DAŇ DAROVACÍ
DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ
VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
ODVOD Z LOTERIÍ
DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ
SPRÁVNÍ DAŇ
EKOLOGICKÁ DAŇ
VYÚČTOVÁNÍ DANĚ VYBÍRANÉ SRÁŽKOU