Řešení pro

Technické požadavky

Místo na disku 12 GB (typ formátování NTFS) / 300 MB (cloud)
Systém MS Windows Vista, MS Windows 7, MS Windows 8, MS Windows 8.1 a MS Windows 10
Internet Explorer 9 a vyšší


Aktualizační služba NET Servis je aplikace pro platformu MS Windows. Podporované operační systémy na nichž je provoz služby zaručen jsou uvedeny v tabulce výše s výjimkou terminálových řešení.

Je možné ji provozovat jako službu (automatický režim) či aplikaci (manuální a/nebo automatický režim).

Služba musí být spuštěna pod uživatelským účtem s právem čtení, mazání a zapisování do složky a podsložek programu CODEXIS; pokud se NET Servis nachází mimo tuto složku, pak také do složky a podsložek svého procesu.
Pro aktualizace využívá technologii FTP a HTTP.

FTP: Pro bezproblémový provoz je vyžadováno plné FTP spojení, které musí mít povolenou komunikaci na portech 20 a 21. Aplikace umožňuje rovněž použití proxy serveru pro FTP spojení.

HTTP: Pro provoz je vyžadována povolená komunikace na portu 80. HTTP režim podporuje použití proxy serveru.

Funkčnost nastavení technologie a síťových prvků lze ověřit v aplikaci pomocí tlačítka Ověřit spojení.